dimarts, 23 d’agost de 2016

22/02/2016: bons resultats de la coordinació entre els cossos de seguretat.

Article sobre un esdeveniment de febrer... "repescat" a l'agost.


El passat 22 de febrer hi va haver la reunió anual de la Junta Local de Seguretat, en què la totalitat dels cossos de seguretat amb alguna responsabilitat a la nostra ciutat comparteixen l'anàlisi de les respectives actuacions en el darrer any, les dades concretes de Sant Feliu a través de les respectives memòries anuals, l'evolució del Pla local de seguretat i les conclusions que cal prendre de cara a l'any que tot just comença. La reunió la presidim conjuntament el delegat del Govern de la Generalitat a la demarcació de Barcelona, Sr. Miguel Ángel Escobar, el regidor de Seguretat Ciutadana, Sr. Manel Martínez i jo mateix, tots tres a l'esquerra de la foto. Hi prenen part, d'esquerra a dreta:
  • Sr. Raül Vidal, inspector en cap de la Policia Local de Sant Feliu, presentant les dades de 2015 en seguretat viària,
  • Sr. Ramon de San Eufrasio i Josep Maria Montero, cap i sotscap respectivament de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sant Feliu dels Mossos d'Esquadra, presentant les dades de 2015 en matèria de delictes i faltes contra les persones i les propietats,
  • Sr. Manuel Hernández, Comissari en Cap de la nostra zona, amb seu a Cornellà i Sr. Francisco Prieto, cap de la Comissaria del Cos Nacional de Policia a Sant Feliu, presentant les dades de 2015 en matèria de compliment de la Llei d'Estrangeria,
  • Sr. José Alberto Garcia, delegat de zona de la Guàrdia Civil. també presentant les dades de 2015 bàsicament en les operacions de lluita contra el tràfic de drogues a escala estatal que han tingut alguna incidència a la nostra ciutat.
Aquest no és el lloc per presentar amb detall les dades a què acabo de fer referència, que es van fer públiques en el Consell Municipal de Seguretat que es farà al setembre (amb les dades actualitzades del primer semestre de 2016, que després es penjaran al web municipal) i en què hi ha la participació dels diferents grups municipals, les associacions de veïns i altres entitats del municipi. Només vull destacar les dades més rellevants que ens serveixen per avaluar l'estat de la seguretat a la nostra ciutat i les dues causes fonamentals que em sembla que les expliquen.


Les dades més rellevants.
Pel que fa a l'accidentalitat de trànsit, el nostre Cap de la Policia Local, Sr. Raül Vidal, va destacar que la nostra ciutat ha tingut, durant el 2015, les dades més baixes d'accidentalitat (tant en nombre d'accidents com de ferits i morts) dels darrers tretze anys:

D'altra banda, va exposar la distribució a la ciutat d'aquests 122 accidents durant l'any 2015, que es poden veure situats en aquest mapa:

Vam sotmetre a anàlisi els punts que encara generen accidents amb ferits, i les actuacions que caldrà portar-hi a terme, normalment amb mesures de senyalització i reducció de velocitat, i amb una dedicació prioritària de vigilància. Tot això es debatrà, com deia, en el si del Consell municipal de Seguretat.

La tercera dada que vull destacar la va facilitar, en aquest cas, el Cap de l'ABP dels Mossos a Sant Feliu, Sr. Ramon San Eufrasio, comparant la taxa de fets delictius a la nostra ciutat amb les d'altres àmbits territorials. En el global de Catalunya, aquesta taxa és de 64,09 fets delictius/1.000 habitants, en el global del Baix Llobregat és de 54,21 fets delictius/1.000 habitants i, a la nostra ciutat, és de 31,99 fets delictius/1,000 habitants, que corresponen a un total de 1.455, la major part delictes contra la propietat. Tenim una taxa de fets delictius que és just la meitat de Catalunya i clarament per sota de la mitjana de la nostra comarca. Crec que ens n'hem de felicitar i alhora preguntar-nos per què, per anar consolidant el que de bo tenim i per anar avançant encara més en xifres encara més positives.
Les causes principals.

Per a mi, i com ja vaig explicar en aquest article, hi ha tres causes fonamentals:

  • el model de ciutat,
  • la formació, la prevenció i la pertanyença la comunitat,
  • la coordinació dels cossos de seguretat.
El model de ciutat. Així que arribem al govern democràtic de Sant Feliu des de 1979, vam tenir molt clar que la idea "Sant Feliu, un sol poble" havia de regir tota l'acció de govern. Per tant, vam posar tot el nostre esforç en evitar la segregació urbana (barris amb característiques o serveis per damunt d'altres) evitar la segregació social (barris amb percepció o imatge negatives), donant molta importància a la inversió en educació, especialment en la primera infància, la transició escola-treball i la formació de persones adultes i evitar la segregació cultural, amb una clara promoció de l'associacionisme i un model molt participatiu de festes populars, buscant (i jo crec que aconseguint!) que tothom se senti reconegut i identificat amb la nostra ciutat, amb la nostra ciutadania. Aquella empremta del PSUC i d'ICV, en consolidar-se en gairebé quatre dècades, ha fet possible a Sant Feliu una cohesió social que evita que, des d'una perspectiva global, hi hagi tensions latents de barris o col·lectius menystinguts en relació a altres, amb la possible conflictivat social que això comportaria.

La formació, la prevenció i la pertanyença a la comunitat. Des dels primers ajuntaments democràtics, la nostra policia local ha tingut molt clara la seva funció comunitària i el seu arrelament democràtic a la nostra ciutat. L'empremta del primer regidor de Seguretat Ciutadana,  el company Jaume Bosch, va ser decisiva en aquest sentit. Des d'aquesta perspectiva, milers dels nostres conciutadans i conciutadanes han fet els cursos d'educació vial que la policia fa a Primària i a Secundària, i també han pres part en múltiples activitats i tallers en escoles i instituts que van des de la prevenció de la violència masclista fins a la detecció de conductes delictives per internet. A més, la policia local du a terme multitud de xerrades o activitats de formació amb les associacions de comerciants per minimitzar els riscos d'atracaments i aprofitar tots els recursos existents en matèria de prevenció i de protecció. La major part dels agents de la policia i dels seus comandaments són ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu i la coneixen molt bé, i coneixen també molt bé els interlocutors adequats tant en les associacions de veïns, com de comerciants o d'empresaris. Això permet ajustar els quadrants de servei a les circumstàncies i prioritats de cada moment, permetent molt sovint respostes ajustades a les diverses situacions del dia a dia.

La coordinació dels cossos de seguretat. Des d'abans de la implantació de la policia nacional de Catalunya, els Mossos d'Esquadra (a Sant Feliu, el 2004), ja hi havia una coordinació permanent i fluïda amb el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil. Aquesta coordinació s'ha mantingut i s'ha intensificat amb els Mossos, de manera que els fulls de novetats i les prioritats de servei s'intercanvien a diari i la coordinació entre els seus responsables és permanent. Sovint, especialment en moments com la campanya de Nadal, són visibles patrulles conjuntes. Informació compartida i plans d'actuació coordinats són fonamentals per assegurar una ciutat amb nivells força correctes de seguretat, com la que es reflecteix en les dades que he exposat més amunt.

Acabo amb una fotografia de família de les persones que van participar a la reunió de coordinació del 22 de febrer. I, amb ella, vull expressar un agraïment molt sincer a tots els i les agents i comandaments que, des dels cossos de seguretat que representen, fan possible una ciutat que garanteix el dret democràtic a la seguretat de les persones i dels seus béns.

Més informació a la notícia del web de l'Ajuntament.2 comentaris:

Anònim ha dit...

No deixa de ser curiós que Sant Feliu tingui una policia desconeguda, sigui de les poques sense pàgina web, o no se'n coneixi ni el nom de l'inspector en cap. Una Policía Local que es limita a fer quatre jocs per quedar bé cada any, i poca cosa més. Seria convenient que els santfeliuencs puguin saber més de la seva policia perque, avui per avui, és una institució 100% opaca.

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

Bona tarda,
No és una institució opaca, però és cert que no tenim una bona política de comunicació. En prenem nota amb l'objectiu molt clar de millorar-la.
Gràcies per la seva aportació: és realment oportuna.