dimecres, 20 de juliol de 2016

IBI (2/3): explicant el compliment de la sentència del Tribunal Suprem.

Dibuix de l'artista local Nani Baltasar.

Fa uns dies, vaig fer un escrit explicant l'origen del conegut "9%" que va obrir un conflicte important entre PSC i ICV-EUiA durant el mandat anterior. En aquest article, explicaré la sentència que ha tancat definitivament aquell conflicte i la forma amb què hi donarem compliment, a partir d'un informe elaborat pels tres funcionaris de més alta responsabilitat jurídica i econòmica a l'Ajuntament: el Secretari, la Interventora i el Cap dels Serveis Jurídics. Els següents documents oficials es poden consultar tots al Portal de Transparència de l'Ajuntament:
No insisteixo en l'origen del conflicte, explicat a bastament en l'article esmentat. Remeto, això sí, a les principals conclusions de la sentència definitiva (que té 20 pàgines) del Tribunal Suprem:
  • l'aprovació definitiva del tipus de gravamen de l'IBI de 2014 s'hauria d'haver produït abans de l'1 de març de 2014 i es va produir l'11 d'abril.
  • en conseqüència, el tipus de gravamen aprovat l'11 d'abril podria ser vàlid per als anys 2015 i següents, però no per a l'IBI de 2014, ja que no podia tenir caràcter retroactiu.
  • és a dir, el tipus d'IBI aplicat als rebuts de l'IBI de 2014 és nul de ple dret.
Vista aquesta sentència, els dos grups municipals que formem el govern vam decidir, com hem fet públic reiteradament, donar compliment al punt 4.6 de l'acord que vam subscriure el 12 de juny de 2015, que textualment diu: 4.6 Mantenir l’ajust dels impostos, com a màxim, al nivell de l’evolució del cost de la vida. I reiterar l’acatament a allò que disposin els tribunals de justícia, davant d’una sentència ferma sobre el contenciós de l’IBI, en el que ICV-EUiA en l'equip de govern anterior, actuant des del principi de la bona fe, i el PSC hem mantingut posicions diferents.

Arribats a aquest punt, la qüestió era clara: com donar compliment acordat a una sentència, des d'una posició inicial de clar desacord polític? 

La resposta va ser clara: demanar un informe als màxims responsables econòmics i jurídics de l'Ajuntament. Un informe no obligatori inicialment, però que hauria de marcar els criteris de com arribar a un acord per aplicar una sentència, tenint en compte que aquest acord sí que era obligatori que l'informessin tant la Interventora com el Secretari. Hi havia una altra possibilitat: demanar un aclariment de sentència al tribunal que va sentenciar en primera instància (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya), però ho vam desestimar, per no allargar més el contenciós i per tal de donar-hi una sortida política a partir de l'informe dels màxims responsables municipals.

L'informe dels tres responsables municipals (17 pàgines), té les conclusions principals següents (pàgines 15, 16 i 17):
  • la nul·litat del tipus d'IBI s'ha d'entendre des del punt de vista del dret administratiu i del dret tributari, que no necessàriament coincideix amb el sentit col·loquial que donem a la paraula "nul·litat".
  • la sentència basa la nul·litat en un error de calendari, però no estableix que, com a conseqüència d'aquest error de calendari, l'Ajuntament hagués cobrat de manera indeguda els rebuts de l'IBI de 2014. No hi ha, per tant, ingressos indeguts
  • l'Ajuntament només pot retornar ingressos indeguts atenent a l'article 19.2 de la Llei d'Hisendes Locals, que textualment diu: "els actes (...) derivats d’acords anul·lats per resolució judicial ferma es mantindran a no ser que ho digui expressament la sentència". I la sentència no ho fa: per tant, la sentència no qüestiona l'efecte econòmic dels tipus aprovats i no obliga a cap devolució.
  • La revisió dels rebuts només obligaria a aquells contribuents que haguessin presentat recurs dins el termini establert per fer-ho, com va fer un particular per a una sola de les seves diverses propietats.
  • Com que no hi ha ingressos indeguts, qualsevol devolució, compensació, deducció o figura similar no està contemplada per la normativa i no es pot fer.
Al marge de l'acord o desacord amb aquestes conclusions per part dels dos grups municipals del govern, el que està clar és que l'informe restringeix molt les possibilitats administratives de donar compliment a la sentència en termes de "devolució", però deixa totalment obertes les portes a què hi hagi una rebaixa dels rebuts de l'IBI per a tothom en termes econòmics equivalents mitjançant una nova rebaixa del tipus de gravamen de l'IBI que s'ha d'aprovar en les properes ordenances fiscals, sempre que no es comprometi l’acompliment del principi d’estabilitat pressupostària

I aquesta és, justament, la proposta que PSC i ICV-EUiA hem presentat a la resta de grups municipals i a altres interlocutors per donar compliment a la sentència del Tribunal Suprem: una rebaixa del tipus d'IBI que es traduirà en una rebaixa dels rebuts de tots els ciutadans que, en tres anys, absorbirà amb escreix l'import equivalent al diferencial del 9% que els dos partits sostenim sobre l'IBI de 2014

No serà una devolució, perquè no hi va haver cap ingrés indegut, ningú va pagar al 2014 un 9% més que al 2013. Serà conseqüència de la bona gestió municipal i d'una incipient recuperació econòmica, que hem pogut constatar amb la reobertura del Parc Comercial Sant Feliu a l'antic Caprabo, per posar un exemple. Però el cert i innegable és que, tal com va prometre el PSC, hi haurà una rebaixa en els rebuts de l'IBI que, en tres anys, absorbirà l'import de la diferència de criteri que vam tenir el 2014. Aquest acord s'ha d'acabar de perfilar numèricament al llarg d'aquesta setmana i portar-lo, per al seu debat i votació, al ple de juliol

Amb aquesta solució, els dos grups municipals complim l'acord de govern, l'Ajuntament dóna compliment a la sentència del Suprem i la ciutadania incrementa i consolida una rebaixa en tots els rebut de l'IBI sense posar en risc la prestació de serveis del nostre Ajuntament. Crec, molt sincerament, que la polèmica d'ahir es tanca definitivament i bé avui. 

11 comentaris:

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

(Comentari 1/2)
Pel que explica, sembla que l'Ajuntament ajustarà el tipus d'IBI (que té la potestat per fixar i fixa anualment dins els límits legals establerts i en els terminis legals establerts (el 2014 ho va fer fora de termini)) per a no retornar, ni fer devolució, ni compensar, ni deduir cap quantitat en els rebuts del IBI dels 3 anys vinents (2017, 2018 i 2019), on es pretén per altra banda absorbir amb escreix l'import equivalent al diferencial del 9% de l'IBI del 2014. O ho fan molt bé i ho expliquen millor, o això sembla un "dónde está la pelotita".
No tengo que devolverte nada pero en los próximos tres años haremos una bajada del recibo del IBI equivalente (amb escreix) al diferencial del 9% del 2014... això vol dir que el rebut del 2019 serà (com a mínim) un 9% més baix que el del 2014? (tenint en compte el valor liquidable corresponent i equivalent)?? Pot posar un exemple amb els seus rebuts com ha fet anteriorment?

I què passarà al 2020?

I què passarà si en aquest període arriba una nova revisió cadastral?

I si algú (alguns) decideixen posar instàncies a l'Ajuntament basant-se en la jurisprudència establerta arran del Sr. a qui sí que li han retornat els diners corresponents? Com les denegarà l'Ajuntament? Perquè les denegaran, oi? Pot ser que les deneguin al·legant que les instàncies es presenten "fora de termini"? No li sembla "de guasa"? I si aquest algú, alguns, van per la via judicial?, se'ls retornà els diners del 2014?

No corren el risc que es vulgui compensar en general a la ciutadania durant els propers 3 anys (o així ho voldran vendre) però que qui reclami formalment se li hagi de retornar com s'ha fet amb aquest Sr.??

Com resoldran el greuge comparatiu que es genera pel simple fet que hi ha un Sr. a qui ja se li han retornat els diners que es van cobrar de més, i com la resta, es beneficiarà de la (no sabem com dir-li) "compensació" en els tipus futurs d'IBI per "ajustar" "el diferencial"??

I les persones que hagin venut o comprat, venguin o comprin un pis des del 2014 fins al 2019? Estaran compensades? Com? Veu el greuge? Els rebuts es giren als titulars sobre el valor de les propietats, però si vens el pis ja no et "beneficiaràs" de "la bona voluntat" de l'equip de govern, prohibiran la compra-venda d'habitatge, locals i/o trasters durant el període d'"ajust" per a no generar greuges comparatius?

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

(Comentari 2/2)
Vostè insisteix en el fet que ningú ha pagat un 9% més el 2014 que al 2013, però el fet és que no té res a veure amb el rebut que es va pagar durant el 2013 per moltes vegades que ho vulgui dir. El fet és que el 2014 s'havia d'aplicar un tipus del 0,502 i es va aplicar un tipus del 0,542... i aquí sí que hi ha un 9% de diferencial que l'Ajuntament ha recaptat de més!

Tant de bo arribin a un bon acord de Ple entre tots els partits, i puguin tancar el tema, però amb aquest article seu, que no sembla prou convincent (ni per vostè mateix), és embolicador, sembla un "dónde está la pelotita", sembla més que vulguin garantir l'estabilitat del pacte (alguns diran que les cadires, poltrones...), que no pas l'assumpció de l'error (greu) comés durant el període d'aprovació i/o modificació de les ordenances fiscals per l'exercici del 2014, i amb l'assumpció de l'error (greu), donar un tracte just als fidels contribuents que al cap i a la fi, són els que garanteixen i qui necessita, la prestació de serveis des de l’Ajuntament...

Van per bon camí, però per tancar el tema, que s'ha de tancar com més aviat millor, s'ha d'explicar millor, molt millor, no es poden permetre l'espai per la lliure interpretació de la solució, vostè no serà monàrquic, o sí, però la ciutadania agrairia un "lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir" que no pas un "dónde está la pelotita"; "No tengo que devolver nada, pero como el ayuntamiento tiene mucha pasta, hago un gesto para que en tres años os déis por satisfechos... y así también garantizo la estabilidad del gobierno hasta fin de mandato, me interesa a mí, a mi partido, y a los del PSC ni te digo... pero se hace así para granatizar la estabilidad presupuestaria y la prestación de servicios, eh!? ;-)"

Sembla que encara manquen alguns esforços més per a tancar el tema....

Ànims!

Isarn Batllés Elias ha dit...

M' encanta...

perden dos judicis i la solució es:
-quedar d' acord amb els companys de govern.
-demanar a "la cuina" jurídica que faci una sopa adient de "tecnobable" que permeti no fer rés però fer-ho prou incomprensible perquè sembli que es fa quelcom.

Vamos, estem parlant d' una solució unilateral, a partir de la suposición de que la sentencia no diu com executar la sentencia... es fa extrany.

Potser lo ideal hagués estat seure amb la plataforma denunciant, ara m' interessa moltíssim saber que en pensen els seus advocats.

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

1) Començo per l'Isarn:
Dius: Perden dos judicis: sí, efectivament, s'han perdut.
Per un tema estrictament del calendari amb què es va prendre una decisió, però sense entrar a valorar la decisió. I per llei (no per un acord entre companys redactat al dictat en tecnobable als cuiners jurídics), el contingut econòmic de les decisions anul·lades només es pot anul·lar si així ho ordena la sentència. I què pasaria si "tornem" diners sense obligació legal de fer-ho? Home, jo no tinc intenció que els responsables de la fiscalització legal de la nostra gestió pressupostària em facin un informe als corresponents tribunals de comptes exposant que l'alcalde pren decisions econòmiques al marge de la llei. Un petit detall: sabent els advocats dels qui van anar al TSJC que l'anul·lació només té efectes econòmics si així ho diu expressament la sentència, no ho va demanar ningú.... Fa pensar, oi? Un altre petit detall: dos anys després, amb una segona rebaixa de valors cadastrals i un segon increment de tipus per compensar-la, ningú ha anat al TSJC ni enlloc: la mateixa decisió, la mateixa! Això sí: dins de calendari. I els efectes d'un error de calendari són determinants i greus per anul·lar els rebuts girats només si ho diu el tribunal.

Dius: Cuina jurídica. Doncs no, NI PARLAR-NE.
Els funcionaris que han redactat l'informe tenen , han de tenir i se'ls ha de reconèixer en tot moment plena independència en la seva feina. Moltes, moltíssimes vegades fan informes que qüestionen petites o grans decisions del govern, i en cap cas els he dictat ni els he fet canviar una sola coma dels dictàmens que han de redactar. En 25 anys que fa que sóc regidor! Ni en el cas més greu que he viscut, que va ser, amb un interventor anterior, un informe en contra de la compra de l'antiga fàbrica on ara hi ha el Centre Cívic de les Tovalloles, essent alcalde l'Àngel Merino. Dir que, si un informe municipal "no m'agrada" és perquè el regidor de torn o l'alcalde "el dicta" o "el cuina" és o un enorme desconeixement de l'administració pública de Sant Feliu o una manca absolutament injustificada de confiança professional en els seus directius i/o alts funcionaris.

Dius: solució unilateral. Cómooooorrrrr?
La sentència obliga a una part (que és el govern de la ciutat) a donar-hi compliment en els termes de la pròpia sentència i de la legislació tributària, en el marc de les competències del ple municipal, on hi ha els representants de tota la ciutadania. I és justament el que farem: què té de "extrany"?

Salut!!!

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

2) A l'altre anònim de sempre,
No sé què respondre a la part "dónde está la pelotita", perquè no li veig ni sentit ni relació. Si m'ho explica millor, podré respondre.
Pel que fa a l'exemple amb els meus rebuts, com vaig dir al meu escrit "IBI (1/2)| (re)explicant el 9%", el diferencial dels meus rebuts entre els dos criteris de 2014 és de 46,37€ que, si haguessin estat declarats com un ingrés indegut, l'ajuntament m'hauria de tornar. Amb independència d'aquesta declaració inexistent, aquest difencial s'absorbirà amb una rebaixa de l'ibi d'entorn de 80€ en els tres propers anys. Així per a tothom: i no per un (greu) error del govern anterior, sinó per voluntat del govern de la ciutat, tant del d'abans com el d'ara.
I tots els "i si..." es respondran en base a la legislació tributària i als arguments amb què es plantegin.

Isarn ha dit...

Senyor alcalde,

soc de la opinió, potser errada potser no, que la justicia disurtadament es terriblement ambigua amb moltíssims casos, i que les lleis serveixen per una cosa i per la contraria. Per tant, els serveis jurídics (tots en general), en la meva opinió repeteixo, "cuinen" fórmules per aprofitar els ingredients d' una part i descartar-ne d' altres.

A nivell de l' ajuntament, imagino que els serveis jurídics fan el mateix, ja que si ambdos vegades van perdre dos judicis seria perquè ambdos vegades pensaven que tenien posibilitats de guanyar, si no imagino que no haguessin recorregut una sentència desfavorable... "para ver que passa".

Així doncs, quan parlo de "cuina jurídica" ara, es en aprofitar una sentència que sembla ambigua per veure quines parts es poden interpretar. Imagino que el problema es aquest, si no no s' extendria tan en "com donar compliment a la sentència"... algunes vegades sembla que complir l sentència es dir "no ho faré més" i d' altres sembla "hem de tornar tots els calers del 2014". Ja li dic, que es una opinió general sobre la justicia, rés personal contra el servei jurídic municipal.

Sobre la unilateralitat de la solució, jo el que veig com a ciutadà es que davant aquest problema han parlat amb vostés mateixos, amb els seus companys de govern, amb els seu servei jurídic i a partir d' aquí veuràn que fan. Sent l' ajuntament i tenint en compte que diria que hi ha una plataforma civil darrera de la denuncia, fora bó, també parlar amb aquesta plataforma la manera de cumplir la sentència que per altra banda han guanyat dos cops. Ja li dic, que com a ciutadà sento curiositat per conèixer la versió de l' altre part, tanmateix com a ciutadà també estaria bé veure una solució pactada amb les dues parts i no una solució unilateral (entre els dos partits de l' ajuntament i els serveis jurídics) que podrien portar a una nova denuncia.

Per cert, el "cómoooooorrrrr" m' ha agradat molt.

Una abraçada

Isarn

Anònim ha dit...

Muy buenas,
El calendario es importante, no hace falta recordar que pasa si pagas el autónomo o una multa o un ibi fuera de plazo, es importante, y el Ayuntamiento no debería ser una excepción.
Por otro lado si fueran más Llanos, que sería lo de esperar de un gobierno de izquierdas, yo creo que lo que cabria hacer es descontar del próximo ibi lo cobrado de más, es así de sencillo, todo lo demás es "cocinar" ...
Un saludo

Jordi Villalon

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

el "dónde está la pelotita" és una expressió castellana molt comuna en referència als "trileros", perquè quedi clar, no s'està afirmant que vostè o l'equip de govern siguin pas uns "trileros" i que pretenguin enganyar la ciutadania. No cal resposta en aquesta part, és simplement la manifestació més o menys encertada d'una sensació que es pot extreure del que està fent el govern (anterior i actual) amb el tema de l'IBI.

Amb la pretensió de no marejar més la perdiu (perdre intencionadament el temps per demorar la resolució d'un problema) i intentant que tant els doctorats com qui no ha pogut finalitzar amb èxit l'educació bàsica o ni tan sols ha pogut estudiar; Si vostè diu que durant els 3 anys que vénen es baixarà l'IBI (entorn) 80€. Què vol dir exactament?

Qui tingui un rebut de 500€ el 2014, pagarà (entorn) 475€ el 2017, 450€ el 2018, i 420€ el 2019?

Qui tingui un rebut de 1000€ el 2014, pagarà (entorn) 975€ el 2017, 950 el 2018 i 920€ el 2019?

Pensin que a qui paga un rebut de 500€ se li "deuen" 40€, però a qui en paga 1000€, se li "deuen" 80€, creu vostè que és just rebaixar l'IBI 80€ en tres anys "així per a tothom"?
Farien aquest "café para todos" (també és una expressió molt comuna) sense sentència?
Vostès prometen i mantenen (en campanya i programes) que l'IBI no pujarà per sobre de l'IPC...han fet bé el càculs i les projeccions a futur, oi?, han calculat que no s'"enganxaran els dits" (expressió popular), oi?

Vol dir que això que plantegen (i que han acordat al govern com acomplint la sentència) té cap relació amb l'error (greu) comés el 2014 en girar rebuts amb un tipus d'IBI nul de ple dret?

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

A l'anònim que faig servir d'sparring:
1) Qui tingui un rebut de 500€, segons vostè se li "deuen" 40€. Com que pagarà (entorn) 475€ el 2017, ja s'hauran absorvit 25€ d'aquests 40 que vostè diu que li "deuen". Al 2018 i al 2019 tornarà a pagar (entorn) 475€, amb la qual cosa el diferencial respecte a 2014 tornarà a ser de 25€. En el total de 2017, 18 i 19, hi haurà un diferencial acumulat de 75€ en relació a 2014, molt més que els 40€ que vostè diu que "se li deuen" fins i tot si comptéssim hipotètics interessos de demora.
2) Error (greu)?????? Miri, no sé si és adequada l'expressió "dónde está la pelotita". Però jo sí que li asseguro que sé quina és l'expressió "buscar pèls a la sopa", que és el que va fer el PSC en una etapa en què ni devia somiar que gestionaria el que portava a judicatura. Ni el senyor Manel Carrión ni jo hem comès cap error: en principi, ni ell ni jo som tècnics o juristes i no tenim per què saber de lleis tenint funcionaris que tenen aquesta responsabilitat i que van informar favorablement a les decisions sobre valors cadastrals i tipus en el calendari. Que hi ha hagut una diferència de criteri amb el TSJC sobre el calendari? Ha estat evident... però poc "greu" deu ser aquest "error" quan el TSJC no li atribueix ingressos cobrats de manera indeguda...

I ja per acabar la nostra relació "epistolar". Mira, no deixen d'estranyar-me dues coses:
3) el vostre blog té un total de 16 entrades: 14 en un any quan el PSC estava a l'oposició... i només 2 en el més d'un any que està al govern. Mmmm..... curiós, no? De cop no teniu temps? El papa o la mama us han estirat les orelles?
4) després de la sentència final del Suprem, i sempre des de la vostra independència i la vostra voluntat de crítica constructiva, participeu molt activament fent-me desenes de preguntes i observacions en aquest blog...mentre que al del PSC no hi deixeu res, i al de la (vostra?) candidata hi deixeu un simple "Muchas gracias y buena suerte". Que curiós també..............!!!
Muy de coleguillas, no?????
Bon vent i barca nova!!! Ja no us consideraré ni com a sparring!!!!

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

De l'"sparring" que es deixa fer servir per l'"alcalde San José": (1/2)
1) Com pot parlar d'interessos de demora?, demora en què?, en retornar el que deuen serà, oi? Sense contestar res de forma clara i concisa, es contradiu vostè mateix...
2) Error ("GREU") - I tant que error, i tant que GREU; Com pot ser que un Ajuntament es permeti aprovar el tipus de l'IBI que li representa més del 50% dels seus ingressos fora de termini? Com pot ser? Potser l'error no és seu, ni d'en Carrión, dependrà de quan van comunicar als tècnics i serveis corresponents la voluntat d'ajustar el tipus d'IBI a l'alça per contrarestar la baixada dels valors cadastrals... a qui li van comunicar, als serveis directament, o li van comunicar a la gerent? Potser no han de saber de lleis tenint funcionaris, però això no justifica que s'hagi comès un error i que sigui greu, i és greu perquè han aplicat un tipus d'IBI als rebuts del 2014 del 0,542, quan hauria de ser del 0,501 i per tant l'Ajuntament ha ingressat uns 1,2 Milions d'euros que estarien a les butxaques dels contribuents si s'hagués aplicat el tipus legalment (i dins termini) aprovat!

I com vostè fa preguntes adreçades a La Crítica ("constructiva") a qui no se sap per quin motiu, anomena sparring, anònim,... Des de La Crítica ("constructiva") se li contesten, sense embolicar, sense voler donar-li la volta, sense canviar de tema, tot intentant ser clars i concisos, sense deixar espai per a la mala interpretació o l'ambigüitat, com sol fer vostè quan es digna a respondre (ex: dónde está la pelotita?)
3) El blog de La Crítica ("constructiva") té les entrades que vostè diu publicades, però no és curiós, el tema principal del blog ha estat fins ara, l'IBI, sobre el que hi han més entrades, i amb el pacte van ser vostès qui van deixar el tema en stand-by, cosa que des de La Crítica ("constructiva") s'ha respectat, i això que es van deixar articles pendents per quan es disposessin dades sobre l'IPC actualitzades... Així que no és tan curiós, primer es va deixar un temps (els famosos 100 dies) per veure que plantejava i podia suposar el nou govern, i després s'ha esperat a veure què deia la justícia. Per altra banda La Crítica ("constructiva") també té activitat a twitter i Facebook, el blog és per tractar els temes amb profunditat... Ha fet estadístiques del nostre Twitter i/o Fb?
Pregunta si "De cop no teniu temps?"; L'activitat de La Crítica ("constructiva") no és pas remunerada, i el temps que s'hi dedica és voluntari, si les coses es fessin prou bé des de l'Ajuntament (govern i oposició inclosos), La Crítica ("constructiva") ni tan sols existiria...
Vostè pregunta: "El papa o la mama us han estirat les orelles?"; Un altre motiu per a mantenir l'anonimat, amb la pregunta vostè evidencia que li agrada estirar les orelles... a qui li agrada mantenir a ratlla?, a les entitats potser?, a la resta de partits?, al seu propi?, a la ciutadania en general? Si La Crítica ("constructiva") no fos anònima, intentaria fer-la callar, oi?, potser empraria eines poc elegants per fer-ho fins i tot, oi?, contraprestacions com les subvencions potser?

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

De l'"sparring" que es deixa fer servir per l'"alcalde San José": (2/2)
4) Després de la sentència, participem activament del tema, no li sembla prou important? li fem desenes de preguntes perquè hi ha molts dubtes al voltant d'aquest tema, i li repreguntem perquè per sort, vostè està actiu i es mostra dialogant aquesta volta (o interpreta molt bé almenys aquesta volta). Al blog de la Lourdes hi hem deixat un comentari, però tant el blog del PSC com el de la Lourdes, són més un aparador que no pas un espai d'interactuació amb la ciutadania, al seu blog hi ha una certa participació, al de la Lourdes, al costat del vostre, no n'hi ha. El seu blog, l'atén vostè personalment, el de na Lourdes, no sembla pas que ni sigui ella qui l'atén. No és pas curiós, és el que hi ha, el PSC no ha fet més que preparar una nota de premsa amb faltes d'ortografia i semàntiques ("greus") i l'ha publicat en diferents llocs, però no és culpa de La Crítica ("constructiva") que no interactuï ni amb nosaltres, ni amb d'altres, mitjançant els mitjans digitals, deu ser que encara no s'han adonat de la potència d'aquests mitjans, potser no els saben explotar, potser tampoc en tenen de capacitat per fer-ho... Per si de cas li queden dubtes, sàpiga vostè que de coleguillas amb el PSC, rien de rien, la Lourdes no és pas la nostra candidata, era la candidata del PSC, com és que es confon? ;-) A les darreres eleccions La Crítica ("constructiva") no hi va presentar cap candidatura...

Llàstima de comiat el que empra, no és gens educat per part seva.
Sigui com sigui, fins la propera, si li queda cap neguit, no dubti en preguntar, se li atendrà voluntàriament.

Ja falta molt poc pel Ple, aconseguiran tancar el tema? (tic tac, tic tac, tic tac...)