dimecres, 24 de juny de 2015

Obres d'estiu a l'espai públic (2015).

Per quart estiu consecutiu, explico tot seguit les principals obres que hi haurà els dos propers mesos a la nostra ciutat. És un escrit que dóna continuïtat als que ja vaig fer al 2014, al 2013 i al 2012.

Les prioritats continuen sent les mateixes, sempre amb l'objectiu d'aconseguir un espai públic de qualitat a tots els barris, amb prioritat a la supressió de barreres arquitectòniques i la millora de la mobilitat a peu i, en segon lloc, a la millora de la mobilitat dels vehicles, sense deixar de banda altres temes de manteniment. En concret, les obres que exposo pretenen:
 1. La supressió de barreres arquitectòniques, tant en passos de vianants sense guals o ampliació de voreres estretes. Amb especial atenció a les cruïlles.
 2. La millora de voreres deformades per arrels o vehicles pesats.
 3. La millora de l'enllumenat públic
 4. La renovació d'asfaltats en males condicions, especialment en places o carrers amb molta circulació.
 5. Millores en els pendents de les rampes per a vehicles de passos elevats existents per tal de situar-les per sota del 10%.
Amb aquestes premisses, les principals obres d'aquest estiu són les següents:

1. Millora de l'accessibilitat, l'asfalt i l'enllumenat de la Plaça de l'Estació.
L'asfalt de la plaça és molt deficient en molts punts, ja que s'hi han anat fent manteniments puntuals però no el reasfaltat complet que farem a primers de juliol. Aprofitant aquest reasfaltat, ordenarem i repintarem tots els passos zebra, i farem les actuacions en vorera que facilitin tota la mobilitat a tothom des de qualsevol punt de la plaça.
Asfalt en molt mal estat en molts dels seus punts.

Barreres arquitectòniques: en cadira de rodes s'ha de donar una volta molt gran per accedir a l'estació.

2. Completarem les millores d'accessibilitat i asfaltat del carrer Constitució.
El carrer Constitució és, com tothom sap, el que va des de la plaça de l'Estació fins a la carretera de la Sànson. Un carrer molt llarg i en què hem anat actuant per fases. Fa dos anys, el tram final del barri de la Salut, des de la carretera de la Sànson fins al carrer Picasso. L'any passat, des del carrer Picasso fins a la Riera de la Salut. I, enguany, el tram que queda: des de la Riera de la Salut fins al pas a nivell, en la banda dels barris de Can Calders i la Salut. Com a la plaça de l'Estació, es resoldran cruïlles i barreres arquitectòniques i es reasfaltarà tot el carrer.

3. Passos elevats per a vianants: un de nou davant l'escola Martí Pol, i un de rebaixat davant l'escola Pau Vila.
Davant mateix de l'escola Pau Vila, hi ha un pas que, donat que no hi passa transport públic, no es va atenuar en els estius passats. Ara li toca de manera clara: les rampes són molt pronunciades i constitueixen un risc, a més d'una molèstia clara per als conductors. Per tant, els pendents es modificaran per situar-los per sota del 10% establert normativament.
D'altra banda, la seguretat de l'accés a l'escola Martí Pol ha comportat que el seu consell escolar ens demani l'execució d'un nou pas elevat en el carrer Roses, en un punt que permeti un conjunt de petites millores que l'escola ha demanat.

4. Nova plataforma elevada en la cruïlla dels carrers Josep Ricart i Marquès de Monistrol.
Aquesta és una cruïlla en què, pels canvis de pendent que es donen en un tram molt curt, els tècnics de mobilitat han considerat que és recomanable l'execució d'una plataforma elevada, que millorarà la seguretat i la comoditat de la circulació en aquest punt de la ciutat.

5. Continuació de les millores d'enllumenat en diferents punts de la ciutat.
Des d'ara fins a finals de juliol, s'actuarà en els quadres elèctrics i en el canvi a noves làmpades LED en els carrers següents:
 • Daoiz Velarde 
 •  Llorenç Marti i Roses (entre Germans Carreras i Carles Buigas) 
 • Josep Ricard (entre Baix Llobregat i Girona) i Carrer Baix Llobregat
 • Constitució (nº16 a nª50)
 • Joan Antoni Samaranch (entre carrer del Pla i Sant Josep)
 • els passatges Antonio Montobio, Joseep Vallès i Jaume Ribas, al barri Falguera.
En un altre escrit, explicaré amb el màxim detall possible la importantíssima inversió de prop de 2 milions d'euros que farem en els propers tres anys per posar absolutament al dia tot l'enllumenat públic de la ciutat (quadres, fanals, làmpades i conduccions) per aconseguir un important estalvi, tant energètic com econòmic, en la perspectiva de sostenibilitat tant econòmica com ambiental que ICV volem impulsar des del govern de la nostra ciutat.

Estat de les obres que actualment hi ha a la nostra ciutat.
No vull desaprofitar aquest recull de les obres de curta durada d'aquest estiu, sense fer un repàs de les obres de més magnitud que en aquests moments s'estan fent a Sant Feliu.

Pla director del Centre.
 • les obres de la primera fase (carrers Carreretes, Cervantes, Armenteres i Ramon y Cajal.) van començar poc abans de la Fira i acabaran a finals d'octubre.
 • les obres de la segona fase (carrers Sant Antoni, Santa Maria, Verge de les Neus i Sant Josep) començaran a finals d'agost i acabaran a la primavera de l'any que ve.
Plaça Catalunya.
 • les obres van començar a mitjans de març de 2015 i acabaran abans que comenci el proper curs escolar. Està previst que acabin el proper 30 d'agost com a límit.
Parc del Llobregat.
 • les millores dels camins ja s'han acabat, i la remodelació de l'estany amb els criteris marcats pel Consell d'Infants va començar a primers d'abril i s'acabarà a meitat de juliol.
 • El projecte també està definitivament aprovat. Les obres començaran a primers de desembre i tenen una durada de vuit mesos. Acabaran, per tant, a finals de juliol de l'any que ve.
I pel que fa a equipaments:

Vestidors de la piscina de l'Escorxador.
 • Obres ja molt avançades, que acabaran a finals de juliol.
 • Les primeres obres, amb el mercat en funcionament, van començar a primers de març. Ara vindran tres mesos en què el mercat estarà tancat (entre juliol i setembre) i s'hi farà el gruix de les obres. 
 • Tornarà a obrir encara amb obres a finals de setembre, i les obres s'acabaran definitivament a finals d'octubre. Volem que el mercat estigui plenament operatiu quan comenci la campanya de Nadal, a primers de desembre.
 • Tots dos equipaments tenen el projecte definitivament aprovat i les obres començaran a primers de desembre. Quan tingui temps, faré un article per explicar les característiques futures d'aquests dos equipaments tan importants.
Tot a l'abast de tothom i espai públic de qualitat a tots els barris: com es pot veure, el nostre objectiu en els quatre anys que deixem enrera, i el nostre objectiu en els quatre anys que tenim per davant!