dijous, 18 de juny de 2015

Dos resums importants: el primer, el dels 49 plens que hem fet entre juny de 2011 i de 2015.


En aquest quadre, es poden veure els enunciats principals. Per veure els més de mil temes debatuts i el sentit del vot de cada grup municipal, aquí us podeu descarregar el full de càlcul que he anat elaborant al llarg dels darrers quatre anys. Es tracta d'un document personal meu que vull posar a disposició de qui vulgui, però que no té caràcter oficial.