dimarts, 28 de maig de 2013

Per un accés més equitatiu als serveis municipals: tarifació social, per començar, a les escoles bressol.

Pati de l'Escola Fàbregas, entre els barris de la Salut i les Grases.
El punt més important del ple del mes de maig serà, per a mi, l'aprovació dels preus públics de les quatre escoles bressol municipals per al curs que ve. Tindran un plantejament totalment nou:  en comptes d'un preu únic (160€ el curs 2012-13) corregit amb ajudes atorgades pels Serveis Socials municipals, el curs que ve tindrà set preus diferents segons els ingressos familiars (de 32 a 195€), sense necessitat de passar prèviament pels Serveis Socials. És el que definim i expliquem com a "tarifació social". Era una prioritat i un compromís explícit d'ICV-EUiA-ISF a les eleccions municipals de fa dos anys, d'acord amb la nostra voluntat de fer possible una ciutat més equitativa.

La tarifació social és, per tant, un dels temes centrals del Pla d'Actuació del Mandat (PAM, en el punt 2.4) i va ser la primera condició que ara fa dos anys, en el procés de formació del govern municipal, ICV-EUiA-ISF va plantejar en les seves converses tant al PSC com a CiU. Ambdós grups la van acceptar: CiU ho ha assumit plenament des del govern i espero que el PSC sigui ara conseqüent i li doni suport des de l'oposició.

En el meu blog, he parlat sovint de les tres característiques que han de tenir tots els serveis educatius, esportius, culturals, socials, etc. que depenen de l'Ajuntament: han de ser de qualitat, han de ser sostenibles econòmicament i tots els ciutadans i ciutadanes han de tenir igualtat d'oportunitats per accedir-hi. En aquest escrit, per exemple, parlava de la necessitat de detectar i de superar les barreres que dificulten aquesta igualtat d'oportunitats en l'accés. En un context, a més, d'atur creixent, precarietat laboral i retallades salarials, que comporten l'adopció de canvis en l'acció de govern per reforçar tots els aspectes d'equitat i de cohesió social. Estem complint, per tant, amb un compromís amb la ciutadania que aquest gener de 2013 ha començat amb els serveis d'atenció domiciliària (SAD) per a la gent gran o amb dependència, aquest setembre de 2013 continuarà amb les escoles bressol i, progressivament, s'estendrà al conjunt, com deia, dels serveis que depenen de les regidories d'Educació, Esports, Cultura, Serveis socials, Joventut, Gent gran i Dona. No de tots: en cas que n'hi hagi, les entrades puntuals a activitats no es regiran per la tarifació social.

Aquest és el quadre de tarifes que aplicarem a partir d'aquest mes de setembre:
Quadre extret d'aquest díptic informatiu a les famílies.
Crec que hi ha dos canvis molt importants en aquesta nova etapa. D'una banda, avancem en equitat: els preus s'ajusten a la capacitat econòmica de les famílies, de manera que per a moltes famílies la rebaixa de 160€ a 32, 60, etc. els pot obrir les portes d'un servei que fins ara consideraven prohibitiu. De l'altra, avancem en normalitat: ningú haurà d'anar als serveis socials només per dir que no pot pagar les quotes. Els serveis socials estan per acompanyar i orientar persones o famílies que necessiten sortir d'una situació complicada, no per justificar ingressos insuficients de ningú.

Sóc conscient que tot canvi incorpora resistències i obre la porta a nous problemes. Sóc conscient que els trams potser s'hauran d'ajustar, que la lluita contra el frau s'haurà d'intensificar, que caldrà revisar alguns criteris de còmput de la capacitat econòmica de les famílies. Però també sóc molt conscient que aquest criteri és un pas nou i molt important per concretar els criteris d'equitat i justícia social amb què em vaig presentar com a candidat a l'alcaldia de Sant Feliu, i que ara tinc el compromís (i l'honor!) de tirar endavant des de la meva responsabilitat.

Amb els canvis i ajustaments que corresponguin, enguany comencem un camí que s'anirà estenent, com deia, a altres àmbits i que necessitarà el seu temps per ser conegut i compartit per la ciutadania. Però és un camí que espero sense retorn i que, n'estic convençut, està en la línia del Sant Feliu més viu i equitatiu en què somio i pel qual, al costat de tanta i tanta gent, treballo.