dimarts, 7 de maig de 2013

"El preu no ha de ser una barrera per entrar a l'escola bressol". Editorial Butlletí 448, maig de 2013.


El 6 de maig s'obre el període de preinscripció a les quatre escoles bressol municipals. A finals de maig, hi haurà un canvi radical en els preus d’aquestes escoles, del qual ja hem informat a les famílies, i que és el
primer pas d’una política general de preus públics basada en criteris d’equitat i igualtat d’oportunitats.

Des del punt de vista del govern de la ciutat, no n’hi ha prou a tenir equipaments i serveis, sinó que han de ser accessibles per a tothom. En el cas de serveis com les escoles bressol, que no és un servei obligatori ni universal, el seu preu no pot ser una barrera d’accés. I menys en un context de precarietat laboral, rebaixes salarials i pèrdua del poder adquisitiu. Per això, en el Pla d’actuació del mandat (PAM) ja anunciàvem canvis de fons en aquest tema, ja anunciàvem la tarifació social.

Vull explicar amb claredat aquest concepte. Fins ara, la quota mensual de les escoles bressol era única (160 €/mes) i només es podia rebaixar amb informe previ dels serveis socials municipals. Això excloïa les famílies amb salaris baixos o mitjans, amb una renda massa baixa per poder assumir aquest cost, però massa alta per rebre ajuts dels serveis socials. A partir del proper setembre, hi haurà set preus públics diferents, ajustats a la capacitat econòmica de les famílies i eliminant l’obligatorietat del pas previ pels serveis socials. Seran preus d’entre 32 €/mes el més baix i 195 €/mes el més alt. Les famílies només hauran d’autoritzar l’Ajuntament la consulta de les seves dades fiscals. Creiem que és, sens dubte, una decisió clara a favor d’una ciutat més equitativa i que aposta clarament per la seva cohesió social.

Aquest setembre, la tarifació social s’aplicarà a les escoles bressol i, més endavant i de forma progressiva, al conjunt de serveis educatius, esportius, culturals i socials de l’Ajuntament. El preu no ha de ser una barrera per accedir a cap equipament o servei municipal i tots han d’estar a l’abast de qualsevol persona o família, sigui quina sigui la seva circumstància. Es tracta, simplement, d’una qüestió de conviccions i principis.

No vull tancar aquest escrit sense convidar-vos a participar a les Festes de Primavera, que enguany ens oferiran importants novetats, gràcies al treball i a la implicació de persones i entitats.