En què consisteix la tarifació social a la piscina de l'Escorxador?

Recordo breument l'objectiu de la tarifació social: adequar el preu dels serveis municipals a la capacitat econòmica de les famílies, de manera que els preus variables assegurin que totes les famílies puguin fer ús de tots els serveis. És la idea que repeteixo de manera permanent: tot a l'abast de tothom. Crec que la idea és indiscutible. De fet, al ple municipal, amb vuit grups diferents (dos al govern i sis a l'oposició), la tarifació social s'aprova en línies generals per unanimitat. L'experiència de la tarifació social als serveis educatius (bressol i música) i d'atenció domiciliària ens demostra que així hem incorporat les famílies de rendes més baixes i hem avançat en equitat, sense perdre significativament famílies de rendes més altes per mantenir així la pluralitat.

Tota idea s'ha de portar, un cop decidida i acordada, a la pràctica. Quan vam començar amb la tarifació social de les escoles bressol (setembre de 2013), vam ser pioners i vam explorar camins pels quals cap ajuntament havia transitat. Vam tenir alguns dubtes de procediment i alguns errors de tramitació, que vam corregir immediatament. Posteriorment, vam anar aplicant millores, que culminaran el proper setembre canviant la tarifació per trams de renda a tarifació contínua. Amb aquest canvi, evitem el "salt per un euro", ja que amb una petita diferència d'ingressos familiars, es podia "pujar" o "baixar de tram" passant a preus que, en el cas de les bressols, podien tenir prop de 30€ al mes de diferència. Resumint: les idees de millora necessiten un primer moment d'aplicació i un procés posterior d'ajustaments i millores.

Una cosa similar ens passarà ara amb la tarifació social a la piscina de l'Escorxador.La intenció és clara: abonaments a l'abast de tothom. I el calendari també és clar: aquest mateix estiu. Som conscients de la dificultat del canvi de model dels anys anteriors a un model de tarifació social, però estem convençuts que és el model a seguir. Per comparar, comencem amb la foto les tarifes de l'any 2016:
Al plantejar el nou model, érem conscients que el canvi de criteri de l'edat (carnet blau) afectaria als majors de 60 anys (com jo mateix, tal com vaig explicar en aquest article), però no vam calibrar bé la nova política de preus en els abonaments familiars. Així, vam aprovar a l'abril uns preus que han provocat reaccions negatives lògiques i que hem corregit al maig abans que s'obri el període de venda dels abonaments. Tot seguit els explico.

Els nous preus tenen en compte els mateixos dos paràmetres de tots els serveis en què s'aplica la tarifació social: els components de la família i els ingressos familiars, que es consulten a Hisenda prèvia autorització de la família. Si no s'autoritza la consulta, s'aplica la tarifa màxima. En funció de la renda, s'estableixen quatre trams, i en funció de les persones que compartiran l'abonament, es genera la taula següent:
Per entendre aquesta taula, primer cal entendre com es determinen els trams. De manera aproximada i en el cas d'una sola persona, es determinen així:
  • Tram 1: menys d'1,5 vegades l'Índex de referència de suficiència de Catalunya (IRSC, barem fixat per la Generalitat de Catalunya). Aproximadament, menys de 12.000€bruts/any.
  • Tram 2: entre 1,5 i 2,5 vegades l'IRSC, entre 12.000 i 20.000€bruts/any.
  • Tram 3: entre 2,5 i 3,5 vegades l'IRSC, entre 20.000 i 28.000€bruts/any.
  • Tram 4: més de 3,5 vegades l'IRSC, més de 28.000€bruts/any
Aquestes dades són per a una sola persona. S'han de concretar en una taula més àmplia segons els membres de la unitat familiar. A més, hi ha descomptes: 20% per carnet blau i 10% per fill/a amb discapacitat. Però per entendre-ho amb més claredat, res millor que uns quants exemples. Em centro en l'abonament familiar mensual, que és, de llarg, el més sol·licitat cada estiu (al 2016, per exemple, hi va haver 567 abonaments mensuals i 119 de temporada)

Exemple 1. Matrimoni amb dos fills de 12 i 15 anys, on només treballa un dels pares i té el salari que, malauradament, és el més freqüent estadísticament a Espanya: 16.500€bruts/any. Un salari que mostra la precarització de molts nous contractes, la bretxa salarial entre treball fixi temporal i la creixent desigualtat salarial, ja que la mitjana estadística és clarament superior: entorn de 24.000€bruts/any.

Al 2016, l'abonament mensual d'aquesta família era de 97,80+39,70=137,50€.
Al 2017, aquesta família està al tram 2 i l'abonament mensual serà de 115,60€.

Exemple 2. Pensionista de qualsevol edat i amb carnet blau amb la pensió mitjana a Espanya: 11.000€bruts/any.

Al 2016, l'abonament mensual d'aquest pensionista era de 9,25€.
Al 2017, aquest pensionista està en el tram 1 i té un descompte del 20% per carnet blau, i el seu abonament mensual serà 24-20%.24=19,2€.

Exemple 3. Família uniparental amb un fill o filla de 6 anys amb uns ingressos de 12.000€bruts/any. En cas de famílies uniparentals, es compta una persona més per acord del ple municipal.

Al 2016, l'abonament familiar mensual d'aquesta família era de 97,80€.
Al 2017, l'abonament d'aquesta família del tram 1 serà de 64,80€.

Exemple 4. Matrimoni amb dos fills de més de 14 anys en què tots dos treballen i tenen el sou mig que abans he exposat (24.000€bruts/any).

Al 2016, l'abonament mensual d'aquesta famïlia era, com en l'exemple 1, de 137,50€.
Al 2017, l'abonament mensual d'aquesta família, en el tram 4, serà de 148,40€.

Exemple 5. Pensionista de qualsevol edat i amb carnet blau i amb pensió màxima (30.000€bruts/any),

Al 2016, l'abonament mensual d'aquest pensionista era de 9,25€.
Al 2017, aquest pensionista està en el tram 4 i té un descompte del 20% per carnet blau, i el seu abonament mensual serà 53-20%.53=42,4€.

Aquests exemples són aproximats, i cada cas s'ha de concretar inicialment amb la calculadora municipal o anant a les oficines del Club Natació Sant Feliu, que gestiona la piscina de l'Escorxador. Tot i que sigui de manera aproximada, estaré encantat de poder fer les comparacions que se'm proposin en els comentaris. En resum, crec que està clar que el model afavoreix molt a les famílies del tram 1, significativament a les del tram 2, lleugerament a les del tram 3, i incrementa lleugerament les del tram 4. Pel que fa al carnet blau, hi ha un increment que va des dels 10€ al tram 1 fins als 33€ en el tram 4, donat que, en opinió dels vuit grups municipals, el carnet blau estava subvencionant de manera excessiva l'edat per damunt de la renda, que és el criteri general amb què volem establir els preus públics. 

Quan s'acabi la temporada, haurem de veure com ha evolucionat la demanda dels abonaments i si es confirma la intenció de la tarifació social, ja exposada abans, d'avançar en equitat mantenint la pluralitat. En cas contrari, haurem d'introduir canvis, ja sigui en la definició dels trams com en l'assignació dels preus a cada tram.

Finalment: per completar el desplegament de la tarifació social a Sant Feliu, només ens faltaran el servei d'escoles bressol de juliol i els casals d'estiu de les entitats que tenen conveni amb l'ajuntament, que abordarem a l'estiu del 2018. Sabem que el mes de juliol és un mes en què les activitats que organitzen esplais, entitats esportives, etc no estan a l'abast de moltes famílies de Sant Feliu. Si el temps lliure és un espai de desigualtat creixent d'oportunitats, el mes de juliol encara ho és més. Sabem també que hi haurà qüestions tècniques a resoldre: els casals no els organitza directament l'ajuntament ni en fixa els preus, però sí que hi ha convenis i aportacions municipals que s'han de regular en funció de criteris d'equitat, de facilitar l'accés a les famílies de rendes mitjanes i baixes. Però això, insisteixo, al 2018. Aquest estiu tocarà avaluar com ha anat a la piscina, i introduir els canvis que, de cara a l'any que ve, ens permetin afinar i millorar un sistema que té molt clar la finalitat amb què l'implantem: a Sant Feliu, tot a l'abast de tothom.

Comentaris

David Jessi Roig Sanchez ha dit…
Me parece señor alcalde que no está haciendo muchos amigos con esto de la tarifacion social !! Yo ya he pedido mi cita para demostrar con documentación que para los trabajadores legales no se nos beneficia para nada así que creo que a partir de ahora iré por el camino de dar pena y rogar que parece que en este pueblo salen ganando
Josep Maria Dalmau Teixidó ha dit…
Queda muy bonito.
Yo con el dinero de los demás también puedo hacer muchas "buenas acciones".....
Anna Armengol ha dit…
Empezaron con la tarificación social para las escoles bressol, luego escuela de musica, ahora piscina, no se quien se beneficia realmente de todo eso y siempre acaban subiendo los precios. Penoso
Carol Pérez ha dit…
No se quien son los q realmente han votado esta tarificación pero esta claro que poca intención tienen de ir a esta piscina. Este año habría q dejarla vacía.. .a ver como la mantienen!! Pues nada vecinos, a mirar precios de las piscinas de los pueblos vecinos!!!!
Juan Carlos Guillen Martinez ha dit…
Creia que estaba en un municipio que estaba gobernado por gente de izquierdas con politicas de izquierdas. Me quedo totalmente defraudado con este grupo de gobierno,mas que nada porque pensaba que no harian politicas agresivas hacia el contribuyentente. Pues me he equivocado,y cada vez me doy mas cuenta que entre izq y drecha existe menos espacio. Nos pasamos el año trabajando para pagar impuestos,seguros,colegios,luz, agua,gas y haciendo malabares para llegar a fin de mes y llegan los iluminados que nos gobiernan y deciden subir las tarifas de la piscina argumentando que es tarifa social. Indignado es poco, porque
si utds no cumplen con sus presupuestos no es culpa del ciudadano, que pagamos religiosamente nuestros impuestos. La piscina no és ni debe ser nunca un negocio para el ajuntamiento, lo cual en estos momentos parece ser, que sí lo es para utds, por la afluencia de gente que tiene. No se la carguen con estos precios, porque es lo único que mucha gente tiene para pasar un verano dignamente.
Jose ANtonio Garcia Perez ha dit…
Menuda vergüenza!!! La piscina la pagamos todos los vecinos de Sant feliu y encima los que tenemos la suerte de trabajar tenemos que pagar más porque ya que miran los ingresos no se les resta lo que se paga de hipoteca, alquiler etc... porque no se controla lo de las guarderías porque hay mucha gente que paga mucho dinero porque no se pude dejar de trabajar con lo cual tendría que ser gratis o mucho más barato hay muchísima gente que se aprovecha de estas cosas con todo su morro y hay mucha gente que hace un esfuerzo descomunal para llegar a final de mes aún así trabajando los dos, política de izquierda me río se suben las contribuciones, la gente que tiene huerto con escrituras nunca se ha pagado contribución ya que no llega agua luz etc y desde que estáis gobernando este tipo de partidos llamados de izquierda pagan eso es mirar por el trabajador jajajajaja es una vergüenza sale más barato ir a la playa y alquilar un parking en la temporada cerca de la playa que ir a la piscina se benefician los de siempre y así queréis que la gente mire por el pueblo? Lo dicho vergonzoso no tendría que ir nadie aunque a ni me joda porque mis hijos se lo pasan genial en la piscina con todo el dolor de mi corazón este año no nos sacaremos el bono porque este gobierno que tenemos en el pueblo no mira por la clase media ni baja ni nada. VERGONZOSO
Edu HernaBa ha dit…
La tarificació social és injusta. Quan es paguen impostos, aquests ja venen fixats segons els ingressos. Al final, és penalitza a aquelles persones que tenen uns mínims d'ingressos per a beneficiar a pobres (això és positiu), però també a vividors, gent que treballa en negre i altres que se'n aprofiten (negatiu).
Roger Pallas ha dit…
més raó que un sant! Només afegir que tal com apliquen la tarificació social incentiven encara més la segregació social (a aquests preus poca gent de sous mitjans o alts usaran aquests serveis i buscaran alternatives a serveis privats o serveis municipals d'altres pobles). Socialment, interessa tenir aquest model de servei municipal??? si el problema és la dificultat d'accés a les persones més desafavorides per què no se'ls dóna ajuts a qui ho necessita realment sense castigar als treballadors honrats???
1) La queixa més repetida afirma que la tarifació social és una puja encoberta de preus. Faré només una aproximació (per no allargar-me massa) a l'abonament més freqüent: el mensual per a una família de 4 persones. Compararé les dades de 2016 (sense tarifació social) amb les de 2017 (amb tarifació social). Al 2016, l'abonament costava 137,50€ per a tothom. Al 2017, hi ha quatre trams de preus segons el nivell de renda: cal comprovar a la calculadora municipal a quin tram de renda hi ha cada família, jo no puc fer-ho en un comentari de facebook. Al tram 1, més baix, es pagarà 81,60€. Al tram 2, es pagaran 115,60€. Al tram 3, 126€. I al tram 4, es pagaran 148,40€. Per tant, en aquest cas (que és un dels molts possibles, però és el més freqüent) no es pot afirmar que hi ha una puja encoberta de preus: ni per l'import (10,90€) ni perquè així es financiï el conjunt de la política de preus de l'Escorxador.
2) Anna Armengol diu: "Empezaron con la tarificación social para las escoles bressol, luego escuela de musica, ahora piscina, no se quien se beneficia realmente de todo eso y siempre acaban subiendo los precios. Penoso". I Josep Maria Dalmau Teixidó i Carol Perez li responen que "los de siempre". No sé a qui es refereixen amb "los de siempre", però jo sí que sé qui són. A les escoles bressol, ara hi poden accedir moltes famílies que per renda quedaven excloses: no només no hem hagut de tancar escoles, sinó que aquest any tindrem una mica de llista d'espera. A l'Escola de Música, hem passat de poc més de 200 alumnes a més de 450. "Los de siempre" són, per a mi, la majoria de ciutadans i ciutadanes de les capes més humils de la classe treballadora que havien acceptat amb resignació que hi havia coses que no eren per a ells, i que volem que accedeixin, en peu d'igualtat, a qualsevol servei públic municipal.
Jose ANtonio Garcia Perez ha dit…
Lo de tarifacion social es una estafa para la gente trabajadora de clase baja o media tanto en guarderías en música en lo que sea ya podéis poner datos de lo que creáis conveniente y si sabes a quién se refiere la gente con los de siempre lo sabes de sobra
Jose Ramos Gimenez ha dit…
Complicada decisión emprende un equipo de gobierno cuando decide justamente facilitar el disfrute de equipamientos municipales a colectivos que ya bastante tienen con ver sus irrisorias rentas mensuales.Lo que debería ser un ejercicio de solidaridad humana se convierte en un conflicto donde se mezclan alegaciones y quejas fuera de contexto. Las tarificaciones sociales son imprescindibles en nuestra sociedad de hoy y si por ejemplo a mi, mi descuento es menor, en vez de quejarme,mi conciencia se alegra porque significará que afortunadamente mis ingreso son mayores a muchos de mis conciudadanos.
Vamos a dejarnos de falsas solidaridades y vamos a practicarlas.
Isidro Naranjo ha dit…
Visto esto, aquí daré mi opinión. Antes de nada, agradecer a todos el respeto que se está teniendo en los comentarios. Pero voy al lio. El primero en desear que todo el mundo pueda disfrutar de la piscina soy yo. Pero dudas me surgen y muchas. Tarificación social es una palabra que hay que cuidar....quien entra en tarificación social? Los que menos tienen obviamente pero, si la valoración del abono es individual, porque se pide ingresos de nucleo familiar? Si en un hogar solo son dos los integrantes (marido y mujer...madre e hijo.....), estos no tienen acceso a ningún beneficio, tan solo lo que les marque su renta. Y si esta renta les deja lo justito para llegar a fin de mes?. Y si esta renta es normal, zasca y te cobro más. Sabe alguien los gastos normales que esa familia tiene? Sabe si a lo mejor esa familia sin hijos ayuda a otra más justa? Y si, por desgracia, un padre con su hijo se ha tenido que ir a vivir con los abuelos, el núcleo familiar es de 4 personas y seguramente pase por ingresos de un tramo beneficioso a otro que no lo tiene. No soy político ni entiendo mucho pero castigar a, perdón por se uno, los que tienen un sueldo digno no lo veo. Si algo pide nuestra política es abogar por un sueldo digno. Raro por lo menos. Insisto en que cada caso es diferente y ojalá este tema no existiera pero sigue habiendo muchas lagunas. Sobre todo, alguien puede valorar los gastos que cada familia tiene?. En mi declaración solo pone que ingreso pero nunca que gasto (y me refiero a gastos normales no a "lujos"). No quiero formar un drama pero una subida de 53,50 € me parece excesivo solo por el hecho de no tener carga familiar y ser dos en mi casa. Pero repito que si el importe calculado es individual, que miren solo mi declaración y puede ser que entonces si me beneficie, si sumamos núcleo familiar entonces me penalizarán. Lo de sin carga familiar me lo reservo. Un detalle y no se puede incluir a todo el que lamentablemente no pasa por un buen momento, sería posible que estudiasen bien a quien se les beneficia en muchas cosas mientras estas familias en vez de intentar encontrar una estabilidad económica se pasan el día en el bar desayunando, su vermut a media mañana y su picoteo de la tarde?.
Un último asunto (si voy recordando más detalles ya los publicaré)...por mucho que alguien me quiera vender lo contrario, como es posible que a una empresa privada le tengo que dar mis datos para que pueda acceder a mis datos fiscales? Porque es la empresa que gestiona? Yo le doy mis datos al ajuntament y que ellos me hagan un informe que yo entrego a esta empresa. Es que eso de que todo el que entre al Complex pueda oir si ingreso más o menos no lo entiendo. Que tenga que pedir hora para que en un mostrador me atiendan y valoren mi situación economica, tampoco lo veo. Como dice Josep Maria Dalmau Teixidó, mantener el formato del año pasado con la correspondiente subida del IPC sería lo más lógico en una piscina MUNICIPAL pagada con los impuestos de todos, eso si, con una reforma con la que muchisima gente no está de acuerdo, con un aforo limitado para cubrir con un socorrista menos, con un aforo limitado superado en multitud de ocasiones y con una gestión algo pésima. Y gracias a Dios que no ha pasado nada porque si es por la vigilancia de los socorristas, apañados estamos.
Isarn Batllés Elias ha dit…
La tarificació social a Sant Feliu no te una sensibilitat social, si no recaudatoria... es posar més pressió a la majoria de la societat santfeliuenca per pagar les suposades polítiques socials de l' Ajuntament, o sigui un Robin Hood que "roba" als que tenen poc per donar als que tenen menys.

La tarificació social de les escoles breçol, per exemple, en la que hi ha havia set trams, el 75% de la població s' havia d' acullir als tres trams més cars, mentre que el 5% estava al darrer i perqué una sola escola breçol, la Tambor, trenca la mitjana. Això no es social, perquè societat som tots. Mentre la tarificació social no es crei a partir d' una fórmula amb forma de campana de Gauss on, com a mínim, el 65% de la població estigui en mig de la campana, no serà una tarificació ni justa, ni social.

Si això li sumem que l' Ajuntament no gasta ni un sol euro de les partides per ajudes socials, que crec que pujen a 400mil euros segons van dir en el Ple de març i li van recriminar tots els partits de la oposició, aleshores ja no s' entén rés... quantes matrícules d' Escola Breçol es podrien pagar amb aquestes partides? i de beques menjador?

Però el cas de la piscina encara es més escandalós, perquè per poder mantenir uns preus desorbitats amb un horari insuficient (començar a les 11 del matí es un crim per els nedons de la ciutat) es suma la novedosa fórmula que no entén ni el propi regidor d' Hisenda o al menys no la pot explicar a la resta de partits de Sant Feliu. A mi em sembla una vergonya que l' Ajuntament demani les dades fiscals de els seus ciutadans per veure que han i que no han de pgar... després ens estirem els pels amb els declaracions d' en Xavier Vidal, a més sense tenir en compte la resta de despeses de les families.

Tan mateix, l' Ajuntament no te en compte les possibles inclemencies, que en els mesos de juny, juliol i agost poden ser moltes. En el meu cas, una sola vegada vaig pagar el bon familiar de quasi 100 euros, i em va servir per anar dues setmanes a trompicons degut a la pluja... el senyor Rañé va fer un càlcul a l' anterior Ple tenint en compte que l' usuari anava tots els dies, però si no pot ser per inclemencies del temps, ens tornaràn els diners? evidentement no, encara que es un clar incumpliment del contracte... jo el que recomano es que ningú s' aculli a cap bon de la piscina de l' Escorxador... perquè no abareteix gens el que finalment ens gastarem.

La tarificació social es un gran titular, molt bonic, però molt mal portat, amb un marcat sentit recaudatori, tenint en compte que la inmnesa majoria paga els trams més cars i que l' Ajuntament de Sant Feliu no gasta ni un sol euro de les seves partides per polítiques socials... som els ciutadans els que patim més pressió per culpa d' aquests invents.
Algú que escriu "La tarificació social a Sant Feliu no te una sensibilitat social, si no recaudatoria... es posar més pressió a la majoria de la societat santfeliuenca per pagar les suposades polítiques socials de l' Ajuntament, o sigui un Robin Hood que "roba" als que tenen poc per donar als que tenen menys" està acusant en el meu mur a l'Ajuntament de robar, encara que sigui entre cometes. Si continua dient "Si això li sumem que l' Ajuntament no gasta ni un sol euro de les partides per ajudes socials" llavors és que aquest algú entra al meu mur per trolejar-lo, per parasitar-lo, per mentir, per posar m.. davant el ventilador. El meu mur no és per a això. Bon vent i barca nova.
Anònim ha dit…
En que estoy pensando?. Quiero dejar de manifiesta la indignación que siento ante el atropello del que estamos siendo objeto los jubilados y pensionistas de Sant Feliu de Llobregat por parte de su Ayuntamiento. Estos "Sres" se han sacado de la manga una TARIFACION SOCIAL para la Piscina de l´s Escorxador en la cual nos suben a algunos un 300%, Deberíamos por tanto todas las personas afectadas por esta subida hacer un boicot y dejar de ir a estas instalaciones haber si de esta manera el déficit que genera temporada tras temporada se abulta y toman medidas para que no sea deficitaria por la mala gestión del Club Natación Sant Feliu. Creo que estas son unas instalaciones publicas, y por lo tanto sin animo de lucro, y ya que en su día la pagamos todos los contribuyentes con sus impuestos. Ahora nos quieren hacer pagar lo de otros que han llegado de fuera, y sin comerlo ni beberlo lo disfrutan de gratis.
Por eso os invito a que en vez de sacar el bono, protestemos para que el ayuntamiento se de cuenta de su error y lo rectifique.
Hasta los huevos de esta gilipollez ha dit…
Hablando claro y en plata,los que ya sabemos que cobran poco y en dinero negro y mandan lo que ganan a su país, son los que mas veneficiados salen, y que no me vengan con gilipolleces que ya sabemos quienes son,esos, esos son los que disfrutan de nuestra piscina, dejémonos de tonterias.