divendres, 31 de març de 2017

30/03/2017: text complet de la moció aprovada pel ple per demanar la inclusió del soterrament al Pla de Rodalies 2017-2020.


La reivindicació del soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat és àmpliament coneguda, des de fa molts anys, als governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. Ambdós governs coneixen també que el soterrament de les vies té un suport unànime de tots els partits polítics i de tota la ciutadania de Sant Feliu, per raons evidents de seguretat, i també dels ajuntaments del pobles i ciutats amb estacions de les línies R1 i R4, per als quals és imprescindible el soterrament de les vies per a l’increment de freqüències als seus municipis.

El fet que hi ha un consens institucional evident sobre la necessitat del soterrament de les vies es constata en les múltiples negociacions entre Estat, Generalitat i Ajuntament per definir el projecte de soterrament, un cop compartida la seva necessitat. La prova més evident d’aquest consens és el conveni entre les tres administracions que es va signar a Madrid el mes de juny de 2006 i la posterior elaboració i aprovació del projecte constructiu de les obres per part del mateix Ministeri de Foment, i que va ser definitivament aprovat el mes de juliol de 2010.

Des d’aleshores, el ple municipal ha reivindicat any rere any la inclusió de la partida pressupostària corresponent en els Pressupostos Generals de l’Estat. Representants de tots els grups municipals han tingut també reunions tant al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya per situar el soterrament de les vies com una necessitat inexcusable de la millora de la xarxa de rodalies de Barcelona i com una prioritat en les inversions que, en aplicació de l’Estatut d’Autonomia, l’Estat i la Generalitat han d’acordar per fer-la possible.

En aquest sentit, cal destacar la darrera reunió al Ministeri de Foment de Madrid, al mes de maig de 2016, en què el Ministeri va assumir i ratificar la necessitat del soterrament, però va fer una oferta de soterrament parcial, que els serveis tècnics municipals van considerar, per diverses raons, com a inviable i que tampoc resolia els problemes de fractura urbana. Però el fet que el Ministeri de Foment assumís que no hi ha alternativa al soterrament és un avenç decisiu i que l’Ajuntament de Sant Feliu valora molt positivament.

Però el soterrament de les vies a Sant Feliu no és l’única obra urgent de la xarxa de rodalies de Barcelona. Durant l’any 2016, els ajuntaments de Montcada i Reixac, l’Hospitalet i de Sant Feliu, amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, vam impulsar la campanya “Ara Rodalies”, en què vam plantejar una defensa conjunta de la necessitat dels tres soterraments de vies.

Aquesta defensa conjunta dels tres ajuntaments s’ha mantingut des d’aleshores i ha estat recollida finalment tant pel Govern de la Generalitat com pel Govern d’Espanya. Efectivament, en la jornada “Connectats al futur”, organitzada pel govern de l’Estat a Barcelona el 28 de març de 2017, el President del Govern, Sr. Mariano Rajoy, va anunciar una inversió en els propers 3 anys de 1.882 M€ a les rodalies de Barcelona, i el Ministre de Foment, Sr. Iñigo de la Serna, va anunciar, més concretament, les obres d’integració del ferrocarril als municipis de l’Hospitalet, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat. L’Ajuntament de Sant Feliu valora molt positivament també aquest anunci.

Ara bé, volem expressar que els anuncis esperançadors poden generar una important frustració si només es queden en això, en anuncis. A Sant Feliu tenim el record de com un projecte executiu completament acabat es va quedar damunt de la taula des de la seva aprovació definitiva l’any 2010, i a Catalunya tenim el record de la promesa incomplerta del Pla de Rodalies presentat l’any 2008. Volem pensar, però, que el Govern de l’Estat és també conscient de la necessitat tant d’inversions a la xarxa de rodalies com de la necessitat de no fer anuncis buits de contingut en l’actual context polític, social i econòmic del país i de l’Estat.

En aquest sentit, i donat que el projecte de soterrament ja ha estat aprovat pel Ministeri de Foment, entenem que el soterrament de les vies a la nostra ciutat pot ser “la prova del cotó” que mostri la veracitat dels compromisos anunciats el 28 de març de 2017 pel Govern de l’Estat.

Per tot això, els grups municipals d'ICV-EUiA, PSC, Ciutadans (C's), CC Veïns, PP i el Regidor Sr. Serrano proposem al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

  1. Expressar una primera valoració positiva dels anuncis realitzats ahir pel Govern d’Espanya, que expliciten el compromís del soterrament de les vies a Sant Feliu, una valoració condicionada a què aquest compromís esdevingui efectiu i s’executi.
  2. Demanar als governs de l’Estat i de la Generalitat un acord explícit de la prioritat dels soterraments de les vies a Sant Feliu, Montcada i l’Hospitalet en la planificació conjunta de les inversions de l’Estat a Catalunya anunciades el 28 de març pel Govern d’Espanya.
  3. Demanar al Govern de l’Estat l’actualització del projecte de soterrament de les vies al seu pas per Sant Feliu aprovat al 2010 per tal d’adaptar-la a les circumstàncies d’aquest moment.
  4. Demanar al Govern de l’Estat la inclusió de les obres dels soterraments de les vies a Sant Feliu, Montcada i l’Hospitalet en el programa concret de la primera fase del Pla de Rodalies (2017-2020) i en els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.
  5. Demanar al Delegat del Govern a Catalunya, Sr. Enric Millo, una reunió urgent amb els portaveus de tots els grups municipals per tal de conèixer de manera concreta les previsions del Govern de l’Estat pel que fa al soterrament de les vies a la ciutat de Sant Feliu.
  6. Comunicar a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Delegació de Govern de Catalunya, al Ministeri de Foment, al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, al Consell Comarcal del Baix Penedès i als ajuntaments amb estacions de rodalies de les línies R1 i R4.