Polígons de la Riera de la Salut: crec que cal completar la informació parcial d'ERC.

En el ple d'abril, vam debatre el Pla d'Actuació del Mandat (PAM) 2016-2019.  Per fonamentar el seu "no",  el portaveu d'ERC va fer una afirmació que és imprescindible desmentir i puntualitzar: "El govern ha decidit requalificar zona industrial a la Riera de la Salut per fer 400 pisos". Ho ha reiterat a bastament, a més, en un full informatiu del partit. Per la gravetat de l'afirmació, jo mateix vaig replicar a Oriol Bossa en el ple. Aquí, reprodueixo el que hi vaig dir.

Dic que és greu perquè ERC tergiversa una informació, clara i completa, que vam donar a tots els grups en el procés d'explicació del PAM. En les diverses reunions hagudes, hem informat de dues qüestions:
  1. la voluntat de l'equip de govern d'endreçar aquest mateix espai, a les portes de Collserola i en una vall que enllaça els barris de Mas Lluí i les Grases, cosa que comporta valorar totes les alternatives que li poden donar solució
  2. la intenció inicial dels propietaris de l'àmbit senyalat en vermell, de reconsiderar la qualificació del sòl industrial privat indicat en la imatge
Aquesta informació a tots els grups de les intencions inicials tant dels propietaris com de l'equip de govern, ERC la presenta públicament com una decisió gairebé definitiva. No m'agrada aquesta tergiversació, no s'adiu amb el discurs que sempre exhibeix el portaveu d'ERC de govern obert i transparent. Em sorprèn molt que l'Oriol Bossa ho hagi fet. Exposo aquí les informacions que ell ja sabia i que li vaig repetir al ple.

Primer: el govern no pot decidir sobre res que no sigui patrimoni públic, i els polígons implicats són privats i amb la qualificació, vigent i correcta, de sòl industrial, des de principis dels anys setanta.

Segon: els propietaris han arribat a la conclusió que, després de quaranta anys de no poder desenvolupar el polígon i en l'actual cojuntura econòmica i les seves escasses perspectives industrials, s'han plantejat la possibilitat de requalificar sòl industrial (ni un sol pam de verd, ni públic ni privat... ni molt menys d'espai natural!) en residencial. I el que ja van plantejar a primers de 2015, és a dir, a finals del mandat anterior  és l'estudi d'aquesta possibilitat.

Tercer: ni l'anterior govern ni aquest s'han negat a estudiar aquesta possibilitat. No l'hem descartat d'entrada. Volem conèixer i estudiar la seva viabilitat, perquè volem endreçar aquest punt avui molt degradat de la ciutat. A més, hem acompanyat als propietaris a converses amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per ajudar a trobar una bona solució a la cobertura de la Riera de la Salut que ajudi a plantejar una proposta d'edificació assumible tant per la junta de propietaris com per a una bona solució urbanística per a un punt situat a les portes de Collserola, però que no ho és. Crec sincerament que haurem de valorar si la proposta pot comportar la millora d'un sector de la ciutat que podria enllaçar Mas Lluí i les Grases i alhora convertir-se en un bon punt d'entrada a Collserola en un indret que ara no ho és, i que podria esdevenir amb el temps l'accés cívic més important al parc des del Baix Llobregat

Quart: com ERC sap i vam explicar a les reunions, la viabilitat de qualsevol proposta urbanística es debat sempre inicialment al Consell Assessor d'Urbanisme (CAU) , en el qual hi són presents representants dels vuit grups municipals, diversos experts municipals en la matèria i representants de les associacions de veïns. Per debatre-ho al CAU, cal passar de les intencions que s'exploren, als documents que es presenten. Ni tan sols hem arribat a aquesta fase.

Cinquè: fins que el CAU no debati un document inicial de treball per part dels propietaris i amb l'acord inicial de l'ACA, no iniciarem la més mínima tramitació administrativa a l'Ajuntament. Com li vaig dir al portaveu d'ERC, l'Ajuntament no pot retirar res perquè ni ha plantejat res ni té un sol expedient obert amb un sol document.

Sisè: quan arribi aquest document inicial de treball, el debatrem evidentment amb el conjunt dels grups municipals. Serà llavors, només llavors, quan cada grup es posicionarà i podrà fer públiques les seves valoracions, discrepàncies o acords, però sobre documents concrets, no a partir d'una simple declaració inicial d'intencions com ERC va fer en el ple.

I setè: la resolució final sobre aquesta i qualsevol altra modificació de planejament, la plantejarem en una consulta ciutadana, tal com constava al programa electoral d'ICV-EUiA i al mateix PAM que ahir es debatia. Com també saben tots els grups, aviat començarem a treballar en el nou Reglament de Participació Ciutadana que definirà com s'han de fer aquestes consultes, el percentatge mínim de participació per considerar-les vinculants, les garanties d'informació per a totes les opcions sotmeses a consulta, etc. Per tant, abans de l'aprovació definitiva del ple, hi haurà l'oportunitat de conèixer l'opinió de la ciutadania en consulta o referèndum local.

Amb aquesta informació completa sobre la qüestió, espero haver aclarit qualsevol dubte generat per l'afirmació inicial i parcial d'ERC. I espero també, de bon rotllo, que el rigor amb què demanen mesures de govern obert a la ciutat, l'apliquin en les seves propostes en els diferents àmbits de la vida local.

Comentaris