Jornada compactada a Primària? No, gràcies! I a Secundària? Cal un debat seriós sobre el seu impacte.


El passat dimecres, 17 de març, la Consellera d'Ensenyament, Sra. Meritxell Ruiz, va explicar en roda de premsa diverses novetats relatives a l'inici del proper curs, 2016-17. Entre d'altres, la reducció de l'oferta d'una aula de P3 a Sant Feliu, a la qual l'Ajuntament ja va manifestar el seu rebuig. Però no és d'aquest tema del que vull parlar, sinó d'un altre anunci que m'amoïna molt, noltíssim, i que sé que encén passions tant a favor com en contra: la jornada intensiva, única o compactada, com li vulguem dir, durant tot el curs escolar.

La consellera ha anunciat que, a més de les set escoles públiques de Primària que ja estan experimentant la jornada compactada des de fa tres cursos, s'hi afegiran divuit noves escoles públiques a partir del curs que ve. A més, cal recordar que tots els instituts públics de Secundària tenen la jornada compactada des del curs 2012-13. Escoles públiques i instituts públics: aquesta jornada no afecta a les escoles i instituts concertats. Coses del model educatiu de Catalunya: una llei, dos sistemes.

Vull dir, en negreta i majúscules, una obvietat que de vegades sembla que no és tan òbvia: EL CENTRE I LA RAÓ DE SER DE TOT EL SISTEMA EDUCATIU SÓN ELS INFANTS I ADOLESCENTS. 

Sé que aquest és un debat que ve de lluny, molt més per la conveniència del professorat que no per la conveniència dels infants i adolescents: jo mateix, tant en la meva etapa de professor d'EGB a Sant Feliu com de professor d'FP a Cornellà, em vaig oposar rotundament a la jornada continuada, perquè no li trobo gens de sentit, des de la perspectiva de l'alumnat.

Si no li veig sentit als instituts, encara n'hi veig menys a les escoles. Té sentit que un nen o una nena de 12-13 anys comenci les classes a les 8 del matí, tingui tres hores lectives seguides i no esmorzi fins a les 11? Plantejo millor la pregunta: quines condicions millors per al seu aprenentatge crea un horari i un repartiment dels temps de treball i descans d'aquestes característiques? Més encara, què aportaria al procés d'aprenentatge d'un infant de sis o set anys, en relació a la jornada partida amb què avui van a l'escola?

No li veig cap element a favor des del punt de vista de l'aprenentatge individual. Però és que, a més, veig que és una amenaça per a la cohesió social perquè incrementa, en comptes de compensar, les desigualtats d'oportunitats en funció de les condicions econòmiques i culturals de les famílies.

Tot i que totes les generalitzacions són odioses, estic força convençut que, per a infants i adolescents d'entorns familiars amb més recursos econòmics i culturals, el canvi d'horari pot no ser un element determinant: pares i mares possiblement amb més temps i formació podran oferir, insisteixo que parlant en termes generals, oportunitats educatives diverses als seus fills i filles. En canvi, per a infants i adolescents amb pares i mares sovint absents per llargues jornades de treball o amb menys recursos econòmics i culturals, les tardes es poden convertir, insisteixo que parlant sempre en termes generals, en hores i hores de pantalla i, en menor mesura, de carrer. Per no parlar de serveis que, com el menjador escolar, estan garantits per a l'alumnat que al juny acaba 6è de Primària i sovint no ho estan quan al setembre comencen 1r d'ESO.

Fa un temps, la Fundació Jaume Bofill va presentar l'informe "A les tres a casa?", la portada del qual il·lustra aquest escrit. Tinc la impressió que, quan es va implantar fa tres anys als instituts, es va fer pensant més en les condicions laborals del professorat que no en les condicions d'aprenentatge de l'alumnat. Tinc la certesa que no es va llavors amb el debat polític i social convenient per a una mesura d'aquesta envergadura (clar que no sé de què m'estranyo: aquest debat no es té (ni es vol tenir...) ni per al "procés"...). 

Però aquest debat, avui, el considero imprescindible: podem replantejar de dalt a baix els horaris d'aprenentatge dels infants de 3 a 12 anys i del funcionament de les famílies sense una revisió pública a fons de com ha funcionat la jornada compactada fins ara? podem replantejar-ho només per a les famílies que opten per la pública i no per a les famílies que opten per la concertada? algú ha calibrat mínimament què suposa això en termes d'igualtat de condicions del nostre sistema educatiu i d'igualtat d'oportunitats per als infants i adolescents vagin al centre que vagin i visquin en la família que visquin?

Crec, per acabar, que estaria bé que en el si del Consell Escolar Municipal (CEM) de Sant Feliu es plantegés aquest debat i que, si així s'hi acorda, es traslladi a les trobades de l'Escola de Famílies i al debat polític i social de la nostra ciutat. Proposaré, en conseqüència, la incorporació del debat i valoració de la jornada compactada a l'ordre del dia del proper CEM. Sempre, SEMPRE, amb la idea del que és millor per als infants i els adolescents com a nucli d'aquest debat, i com a raó de ser, com deia més amunt, de l'actual i el futur model educatiu de Catalunya.

Comentaris