divendres, 5 de febrer de 2016

Propostes i prioritats de la ciutadania: per començar, amb 748 persones. I l'any que ve, més!El primer dilluns de febrer es va fer el recompte de les votacions que, des del dia 16 de gener, determinaran les obres que farem a Sant Feliu l'estiu que ve. Aquesta és la foto de l'obra que va ser proposada per més persones i que ha guanyat de llarg la votació: fer una rampa accessible per a tothom en aquest punt que uneix la Rambla i el carrer Joaquim Monmany per darrera de l'ambulatori. Va ser proposada el mes de novembre per 36 persones i ha estat votada el més de gener per 206 persones.

Recordo molt breument tot el procés que ha portat fins aquí, i que és el que repetirem els tres propers anys:
  1. els ciutadans i les ciutadanes presenten propostes. Va ser durant el novembre de l'any passat. Cada persona podia proposar fins a tres propostes en tres línies de treball: supressió de barreres arquitectòniques,reparació de voreres i paviments malmesos i millores en el mobiliari urbà. Resultat: 88 persones van presentar 198 propostes.
  2. els serveis tècnics de l'Ajuntament fan un primer avantprojecte i una primera estimació econòmica. Aquesta tasca fonamental es va fer entre desembre i la primera meitat de gener. D'altra banda, els serveis informàtics de l'Ajuntament van establir un sistema de presentació de propostes i de votació que és fonamental per poder estendre després aquesta experiència de participació a altres àmbits. Resultats: es van rebutjar 37 propostes, i les altres 161 es van agrupar en 28, que són les que es van posar a votació.
  3. els ciutadans i les ciutadanes voten. Aquesta fase va ser entre el 16 i el 30 de gener. Van votar 748 persones: 3/4 per internet i 1/4 part en urna, al mateix ajuntament. El resultat es pot consultar aquí.
  4. l'Ajuntament acaba els projectes i fa els tràmits administratius per al corresponent concurs públic. Ara és la feina que començarem: completar projectes fins arribar als 400.000€ de pressupost, aprovar-los i posar-los a exposició pública, fer els plecs de clàusules perquè es presentin al concurs públic les constructores que vulguin, valorar les ofertes presentades per les empreses que s'hi  presentin i finalment adjudicar les obres: de febrer a maig.
  5. Fer a l'estiu les obres que han proposat i han votat els ciutadans i ciutadanes!
És el primer cop que fem a Sant Feliu una experiència de gestió directa del pressupost municipal, de programació de l'acció de govern, per part de la ciutadania. Era una prioritat clara del govern que hem format per a aquest mandat ICV-EUiA i el PSC. Ha estat la primera experiència, però no l'última! De moment, hi han participat 88 persones en la fase de presentació de propostes, i 748 persones en la fase de votació. Hem de valorar l'experiència, corregir i millorar algunes qüestions i explicar-la millor i amb més temps: així, estic segur que l'any que ve (i a l'altre, i a l'altre, i...!) serem més, molts i moltes més!