divendres, 5 de febrer de 2016

Aprovat el projecte de remodelació del pont verd, entre els barris de la Salut i de Can Maginàs.


En la Junta de Govern Local del passat 27 de gener, es va aprovar inicialment el projecte de remodelació del conegut com a "pont verd", que uneix dos barris separats per la via del tren: la Salut i Can Maginàs. És un projecte reivindicat per molts veïns i veïnes, ja que per anar d'un barri a l'altre només es pot fer per sota el pont de la Riera de la Salut i per sota el pont de la carretera de la Sànson. Amb un exercici de realisme que potser hauríem hagut de fer fa temps, fa aproximadament dos anys vam posar-nos en contacte amb ADIF per conèixer la seva opinió sobre la remodelació del pont, conscients que el calendari de soterrament no és immediat, i que el cost de l'obra (entorn de 170.000€) s'amortitzarà pel servei a milers de persones com a mínim per uns quants anys. Arran els contactes tècnics celebrats, ADIF es mostra conforme amb l’actuació i estem esperant que ens faci arribar el seu informe, imprescindible per començar les obres. La inversió ha estat pressupostada en les inversions de 2016. El projecte ha estat aprovat inicialment i es troba actual a informació pública.

Com es veu a la imatge, per la banda de Can Maginàs hi ha una rampa doble d'aproximadament 15 metres de longitud i un pendent màxim del 8%, alhora que es fa un nou nucli d'escales. Per la banda de la Salut, en què s'ha de salvar un desnivell menor, hi ha també una rampa doble d'uns 6 metres de longitud i un pendent del 6%, i es fa també un petit nucli nou d'escales. Totes les baranes seran noves, i els materials seran tots lògicament antilliscants. D'altra banda, es faran també nous passos elevats de vianants a banda i banda del pont. Les obres tindran una durada de màxim 4 mesos, i començaran aquest setembre. Acabarem l'any, doncs, amb un pont totalment accessible per a persones grans, amb cotxets o amb mobilitat reduïda entre dos barris molt importants de Sant Feliu. L'acabarem també amb l'inici de les obres de remodelació de la plaça de la Salut, que eliminarà també totes les barreres arquitectòniques d'un barri molt poblat de la ciutat.

Complim així amb un criteri fonamental de l'acció de govern d'Iniciativa: tot a l'abast de tothom (i molt especialment el dret de tothom a moure's lliurement!) i espai públic de qualitat a tots els barris!


Foto de Maite Badia, veïna de Can Maginàs. Aproximadament de 1974,