divendres, 29 de gener de 2016

La seguretat com a dret bàsic, la policia com a garant i la prevenció com a premissa i prioritat.

Foto de Tura Soler a El Punt Avui.

Dimecres passat, 27 de gener, vaig assistir a una taula rodona organitzada per l'Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya (ACCPOLC) a Griona. Hi vaig anar com a representant d'Iniciativa-Esquerra Unida i per parlar dels processos participatius en les polítiques de seguretat pública.  Després d'agrair la invitació a l'acte i, sobretot, la feina diària de les policies locals, els meus deu minuts d'intervenció van girar sobre aquest esquema:
  • el concepte i el context per a la seguretat pública a Sant Feliu
  • la participació en el disseny de les polítiques de seguretat
  • la interacció diària entre ciutadania i policia local per a la millora de la seguretat.
En primer lloc, els diferents equips de govern de Sant Feliu des de la recuperació de la democràcia a 1979, hem concebut la seguretat com un dret bàsic de la ciutadania, a la policia local com a garantia d'aquest dret bàsic i la prevenció com la premissa i la prioritat per fer-lo possible. La prevenció entesa com una política global de tot el consistori per frenar la segregació urbana (tant física com social) i per garantir la cohesió social, especialment per mitjà de polítiques socials i educatives prioritàries i sostingudes al llarg del temps.

En segon lloc, la importància d'un diàleg també sostingut entre els responsables polítics i jeràrquics de la policia local amb sectors representatius de la ciutadania en matèria de seguretat, que des de mitjans dels anys noranta hem identificat amb les associacions de veïns, les associacions de comerciants i els responsables dels centres educatius, en el marc dels consells locals de seguretat i amb la participació de tots els cossos policials presents a Sant Feliu. Tot aquest bagatge d'anys i de funcionament democràtic i proper ha culminat en l'elaboració del Pla local de seguretat 2015-2018, un document que considerem fonamental i del qual només disposen una dotzena de municipis. Un pla local basat en la coordinació permanent entre Mossos i Policia Local i centrat en tres àmbits: a) els fets delictius contra la seguretat ciutadana, b) la seguretat viària, i c) la convivència i el civisme. Un pla en què les associacions abans esmentades han tingut ocasió de participar en el disseny i en què tenen i continuaran tenint ocasió de seguir-ne l'aplicació i de revisar el que es consideri oportú, en el marc del Consell local de seguretat, amb la composició i les funcions que el Pla preveu.

Finalment, en tercer lloc, tres exemples de com concretem en el dia a dia aquesta voluntat de diàleg, proximitat i interacció que expressa el Pla local de seguretat, i que ha de servir per millorar la seguretat al nostre municipi. D'una banda, amb la instrucció que la Policia local compleix sistemàticament d'assistir a totes les reunions de l'alcalde o el regidor Manel Martínez amb els ciutadans i les ciutadanes que ho demanin, tantes vegades com calgui i informant amb tota claredat de les gestions que efectua. De l'altra, una aplicació molt innovadora de seguretat per a mòbils, que funciona amb coordinació amb set altres ajuntaments de l'entorn de Sant Feliu, i que permet una informació immediata de la policia als usuaris que la tenen descarregada i una comunicació d'emergència immediata dels usuaris i usuàries, amb geolocalització també immediata, en cas que una incidència urgent (accident, delicte, salut, etc) ho requereixi. Com a tercer i darrer exemple, una anàlisi regular conjunta de totes les informacions sobre els tres aspectes esmentats de seguretat que ens arriben per qualsevol mitjà (des dels fulls de novetats diaris de la policia fins a les instàncies dels veïns) per tal d'ajustar i millorar de manera permanent l'acció de la policia, des de les seves rutes a peu, fins als punts de vigilància preferents, fins, sobretot, a les necessitats de coordinació amb els serveis socials i educatius de la ciutat.

Un conjunt de polítiques de prevenció, actuació i coordinació molt consolidades a la ciutat i molt duradores en el temps, que permeten que, en línies generals, Sant Feliu sigui una ciutat amable i segura, com informen els Mossos en les seves memòries anuals i que, per a l'any 2014, mostraven a Sant Feliu un taxa de 33,11 delictes o faltes per 1.000 habitants, quan la mitjana de Catalunya és de 67,24 per mil. Aquestes dades mostren que la concepció de la seguretat com a dret bàsic, la policia com a garant i la prevenció com a premissa i prioritat és el camí adequat i en el que continuarem treballant.

Fins aquí, els termes generals de la meva intervenció. En un altre escrit, agrairé el paper concret de la policia local de Sant Feliu, com ja vaig fer amb les treballadores socials del nostre Ajuntament.1 comentari:

Jordi Casanovas Saladrigas ha dit...

Fa temps, vaig denunciar que sovint els cotxes oficials de la POLICIA LOCAL de SF circulaven amb l' ITV caducat, val a dir que molts dels seus vehicles particulars (que aparquen davant de la caserna) també el duien caducat: ni cas. Que jo sàpiga ningú els sancionà.

Ara bé, si tu o jo circulem per SF amb l' ITV caducat: multa....!!!!

On rau l' igualtat davant la llei?