dimarts, 12 de gener de 2016

Dissabte, 16/01, 11:00 a la Sala Ibèria: presentació i inici de votació de les 28 propostes ciutadanes de millora de l'espai públic.

Tal com vaig explicar en aquest article, un dels objectius de l'actual govern d'esquerres de la nostra ciutat és promoure més participació de la ciutadania en les decisions que afecten al funcionament de Sant Feliu. Per començar, i per primer cop, hem provat aquest objectiu de govern amb les obres de millora de l'espai públic que duem a terme cada any, les conegudes com "obres d'estiu". Ho hem fet amb un calendari i un procediment, entre octubre i novembre, de presentació d'aquesta nova manera de fer i de recollida de propostes ciutadanes d'obres i millores, com vaig explicar en aquest escrit.

Fins al 30 de novembre, es van presentar 198 propostes, presentades per 79 persones diferents. Durant tot el mes de desembre i inicis de gener, els serveis tècnics municipals han fet una feina fonamental:
  • estudiar la viabilitat de cadascuna de les propostes presentades,
  • decidir quines s'ajustaven i quines no als criteris establerts per a les obres d'estiu.
  • "fer paquets" de propostes similars, cosa que facilita la seva gestió, contractació, execució, etc.
  • fer els primers esborranys de projecte i de pressupost
  • preparar la presentació pública de tot aquest treball d'estudi de viabilitat, decisió de què s'incorpora i què no, agrupació de propostes similars, etc.
Per altra banda, els tècnics de participació i atenció al públic i d'informàtica han acabat d'elaborar tot un procediment de votació tant presencial com per internet, que doni garanties que en el procés es compleix el principi d'una persona, un vot. Un procés que considero molt important provar i garantir que funciona, ja que ens posa les bases per estendre aquest procés de participació i decisió a altres àmbits. En aquest sentit, ja hem anunciat que les modificacions més importants del planejament urbanístic seran sotmeses també a votació ciutadana. Vull aprofitar aquestes línies per agrair el seu treball i implicació a les persones que, en poc temps i amb tantes propostes presentades, han hagut d'establir un mètode de presentació i votació molt clar, molt simple i molt fiable.

Les 198 propostes presentades s'han agrupat en 65 propostes d'actuació. D'aquestes, 28 se sotmetran a votació i les altres 37 no s'han incorporat a la votació, explicant en cada cas per què. Per saber quines són les propostes sotmeses a votació i les que no, accediu a:
De les 28 propostes incorporades, es presenta una fitxa informativa com aquesta:
Ben aviat, rebreu també a casa aquest tríptic amb la relació completa de les obres sotmeses a votació, que també serà la papereta de votació en cas que es vulgui fer presencialment, en persona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), a la planta baixa de l'Ajuntament..

De les 37 propostes no incorporades, es presenta una fitxa explicativa com aquesta:

1/6. Què es posa a votació?
Es posen a votació les 28 propostes incorporades al procés després de la feina dels serveis tècnics municipals. Recordo: la llista es pot consultar aquí.

Aquests 28 propostes tenen un import total de més d'un milió i mig d'euros, i un pressupost disponible de 400.000€. Fins ara, la decisió de quines obres es faran aquest estiu i quines s'ajornen a estius posteriors, només la prenia l'equip de govern. A partir d'ara, aquesta decisió serà per votació de la ciutadania.


2/6. De les 28 propostes, quantes se n'han de votar?
Les 28 propostes presentades s'agrupen en els tres eixos amb què s'ha organitzat tot el procés:

  • 7 propostes en l'eix "Supressió de barreres arquitectòniques"
  • 10 propostes en l'eix "Millora de voreres i de paviments"
  • 11 propostes en l'eix "Reparacions i mobiliari urbà"

S'ha de votar una proposta de cada grup. És a dir, cada persona ha de votar les tres propostes que consideri més urgents i prioritàries.


3/6. Com, on i fins quan es pot votar?
En aquests procés i en tots els que anirà impulsant l'Ajuntament es pot votar de dues maneres:
  • presencialment, a l'entrada de l'Ajuntament, des del 18 al 29 de gener. Portant, si es vol, el tríptic que haurem enviat a totes les cases, amb una casella marcada a cada eix.
  • per internet. del 16 al 30 de gener.

4/6. Qui pot votar?
Totes les persones més grans de 16 anys que estiguin empadronades a Sant Feliu. Lògicament, s'han d'identificar amb el seu DNI, per assegurar el principi d'una persona, un vot.


5/6. Com es garantirà la fiabilitat de la votació?
Aquest és un tema fonamental i molt important de cara a properes votacions o consultes ciutadanes. A més del procés tècnic d'avaluació de propostes i primers avantprojectes, el personal tècnic d'informàtica ha desenvolupat un protocol d'identificació electrònica segura que garantirà que no es voti més d'una vegada. Un protocol imprescindible, com deia, per a futurs processos de participació que també ens proposem que sigui en la doble possibilitat de votació en persona o en la xarxa.

6/6. Quant se sabran els resultats de les votacions?
Com he dit al punt 3, el període de votacions comença aquest dissabte 16, després de la presentació a la Sala Ibèria, i acaba quinze dies després, el dissabte 30 de gener. El resultat de les votacions se sabrà el dimarts següent, 2 de febrer, a la pàgina web de l'Ajuntament.


En resum i per acabar, un primer procés de participació ciutadana doblement important: perquè ens ajudará a definir i decidir millor les necessitats d'obra a la ciutat, i perquè ens prepara per altres processos de decisió en altres àmbits, en què cada cop més volem que la ciutadania tingui la darrera paraula. En definitiva, més i millor exercici i qualitat de la democràcia a la nostra ciutat!