dijous, 14 de gener de 2016

Àrea Metropolitana de Barcelona: massa desconeguda per a la ciutadania, imprescindible per als ajuntaments.

Foto del diari digital Aldia.cat
Des de la Ronda del Litoral, a la sortida de la Zona Franca, es pot veure aquest gran edifici: és la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).  Un edifici una mica recòndit per a una administració molt i injustament desconeguda. Tot i això, l'AMB és la tercera administració pública més important de Catalunya, després de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona. Que és una administració molt desconeguda ho constato a cada presentació del pressupost municipal, quan diverses persones em pregunten el per què d'una transferència anual a l'AMB, que aquest any és de més d'1,7 milions d'euros, com es pot veure a la pàgina 10 d'aquesta presentació del pressupost de l'Ajuntament..

L'Àrea Metropolitana de Barcelona està constituïda pels 35 municipis que envoltem la capital de Catalunya. Té una regulació legal específica: la Llei de l'Àrea Metropolitana de BCN, aprovada per unanimitat l'any 2010. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és, pel seu càrrec, la presidenta de l'AMB. L'Ada forma part del Grup metropolità de l'Entesa, del qual formem part Barcelona en Comú, ICV-EUiA i l'Entesa del Progrés Municipal, com vaig explicar en aquest escrit. Compartim el govern de l'Àrea Metropolitana amb el PSC i amb ERC. En tant que sóc el portaveu del Grup de l'Entesa, vaig defensar en el ple de l'AMB el pressupost per a 2016, que m'agradaria explicar en aquest escrit. Tant pel contingut del propi pressupost, com per ajudar ni que sigui una mica a trencar el desconeixement d'una administració pública de la seva enorme importància, i que tant al costat està dels ajuntaments i de la ciutadania.

Anem als números: el pressupost per a l'any 2016 de l'AMB és de 663 milions d'euros (M€). A més, les societats mercantils que en depenen gestionen pressupostos realment importants: Ferrocarril Metropolità, que gestiona el metro, té un pressupost d'uns 475M€, TMB, que gestiona el bus urbà de BCN, té un pressupost d'uns 310M€, i l'Impsòl, que gestiona polítiques de sòl i habitatge, d'uns 55M€, per citar les tres més importants. Aquí es pot descarregar l'Excel amb el pressupost detallat de l'AMB per a enguany.

Pel que fa als ingressos, la part més important és la que aportem els 36 ajuntaments: 188M€ (la meitat dels quals prové de l'Ajuntament de Barcelona, i entre els quals l'1,7 de Sant Feliu). Pel seu import, destaquen dos conceptes que financen la gestió de dos serveis bàsics: l'impost de la mobilitat (conegut també com "el recàrrec metropolità de l'IBI"), per un import de 100M€, i la taxa de tractament de residus, que paguem amb el rebut de l'aigua, per un import de 112M€. Aquests tres conceptes sols financen 2/3 del pressupost metropolità: la resta és la suma de diversos conceptes que es poden comprovar en l'Excel ja referit..

Pel que fa a les despeses, les més importants van associades als serveis que els ajuntaments tenim mancomunats i que seria inassumible gestionar un a un. La més important va associada a la mobilitat, al transport públic urbà i interurbà, tant diürn com nocturn. La suma de les diverses partides associades a aquest concepte puja a més de 220M€. (nota complementària: les línies SF1, SF2 i SF3 són gestionades també per l'AMB, i dins el pressupost del nostre Ajuntament hi ha una partida anual que ha de completar el seu cost. A l'any 2016 serà de 206.000€). La segona despesa més important va associada a la gestió i tractament dels residus. Cada ajuntament és responsable de la seva recollida, però l'AMB és la responsable del seu reciclatge i tractament, en les diverses plantes i ecoparcs, amb un import realment rellevant: més de 190M€. La tercera despesa més important és el conjunt de transferències que l'AMB fa als ajuntaments per a les seves polítiques d'inversions i també socials. Per al 2016, aquesta aportació puja a uns 50M€, dels quals 9M€ finançaran plans d'ocupació dels quals la nostra ciutat també es beneficiarà. Aquests tres conceptes són també 2/3 del total de despeses: la resta és un conjunt ampli de serveis als ajuntaments que es pot consultar també aquí.

Per què, com a alcalde de Sant Feliu, valoro tan bé l'existència i el funcionament de l'Àrea? Per començar,  l'AMB ens permet als 36 ajuntaments que la formem abordar de forma conjunta problemes o expectatives que tenim en conjunt. És una administració que, agrupant actuacions municipals que de forma aïllada serien inassumibles o caríssimes, ens permet dona millor resposta i de manera eficient a multitud de serveis, alhora que coordina i defensa les polítiques conjuntes que milloren la qualitat de vida dels milions de persones que hi vivim.

Quins són aquests serveis i polítiques? Com he dit abans, aquest any hi aportem 1,7M€. Vull aclarir que són diners que rebem de l'Estat per transferir després a l'Àrea Metropolitana: és un requeriment de la legislació vigent avui. El que en rebem és molt més. Per començar, com he dit en l'apartat anterior, pels tres temes més destacats que hi apuntava:
 1. la gestió dels busos urbans i interurbans (Soler i Sauret i Oliveras, en el nostre cas), 
 2. el tractament dels residus que generem, i 
 3. el retorn al nostre pressupost municipal per a inversions: aquest any 2016 serà de 2,58M€, clarament per sobre dels 1,7M€ que hi aportem i que he explicat mésamunt.. 
Però l'AMB ens aporta més serveis, dels quals vull informar a la ciutadania de Sant Feliu:
 • el més important, el suport tècnic: han estat arquitectes de l'Area Metropolitana els qui, en col·laboració amb els de l'Ajuntament, han fet els projectes de remodelació del Mercat Municipal, o de la remodelació dels carrers del Pla Director del Centre, per citar només dos exemples recents.
 • el desevolupament d'una bona part de les promocions d'habitatge públic de venda que hi ha hagut a la nostra ciutat, per mitja de l'Impsòl
 • el manteniment del Parc de Torreblanca i, aviat, del Parc Europa, conjuntament amb el Parc Iulia Quieta de Sant Just, en la seva condició de parcs metropolitans, compartits per diversos municipis,
 • el manteniment de la depuradora d'aigües residuals,
 • col·laboració en els plans d'ocupació que formen part del nostre pla de rescat socia,
 • col·laboració en les polítiques per fer front a la pobresa energètica, és a dir, per garantir a tota la ciutadania els subministraments d'aigua, llum i gas,
 • les politiques ambientals de control de la qualitat de l'aire, de l'aigua, d'inspecció i control de les activitats industrials, de millora del riu Llobregat,
Finalment, per què com portaveu metropolità del Grup d'Entesa (Barcelona en Comú, Iniciativa, Esquerra Unida i EPM) vam donar suport al pressupost de l'AMB per a l'any 2016?

En primer lloc, per coherència. Formem part i presidim el govern metropolità, vam aprovar un acord de govern el passat mes de juliol, i aquest és el primer pressupost que el concreta i desenvolupa.

En segon lloc, per tres grans elements de continuïtat, dels quals ens sentim protagonistes després d'haver format part del govern de l'Àrea i del procés d'elaboració de la seva llei:

 1. perquè el pla de treball que fonamenta el pressupost consolida el paper d'estructuració urbanística, econòmica i social de l'àmbit metropolità (amb el seu Pla Director Urbanístic, amb el seu Pla Estratègic Metropolità, etc)
 2. perquè garanteix els serveis compartits que presta l'Àrea (gestió de residus, transport públic,...)
 3. perquè garanteix les transferències als ajuntaments per a les seves polítiques socials i d'inversió.
I finalment, en tercer lloc, per dos grans elements d'innovació, que lliguen amb les prioritats del govern metropolità que formem amb PSC i ERC i que presideix Ada Colau:
 1. per l'accent en el rescat social, amb la previsió de crear el patronat metropolità d'habitatges de lloguer social, amb la voluntat de garantir el dret a l'habitatge als 36 municipis de l'Àrea,
 2. per l'accent en la sostenibilitat, amb la previsió de crear un operador energètic metropolità o d'impulsar inversions en el cicle de l'aigua que permetin, per exemple, la utilització de les aigües depurades per a la neteja viària o el reg dels espais verds.
Sé que m'ha sortit un escrit llarg i que es refereix a una institució que no és tan coneguda com caldria. Però justament això és el que m'ha portat a escriure'l: l'Àrea Metropolitana és casa nostra, en formem part molt activa, i m'agradaria que fos coneguda i valorada pel màxim nombre possible de santfeliuencs i santfeliuenques.