Polèmica sobre els comptes de l'Ajuntament? No, gràcies!

Accediu aquí a l'article complet al Fet a Sant Feliu.
A mes i mig de les eleccions municipals, sembla que hi ha un cert interès per part dels partits de l'oposició en posar una mica d'ombra allà on hi ha tota la claror del món: la situació econòmica de l'Ajuntament.

Com vaig explicar aquí, el 30 de març la primera tinenta d'alcalde i jo mateix vam presentar l'informe final de la primera auditoria externa a què voluntàriament s'ha sotmès l'Ajuntament. En aquell acte, vam presentar dos documents que estan a l'abast de tothom i es poden consultar en qualsevol moment:
Immediatament després, els dos partits de l'oposició van buscar pèls a la sopa. D'una banda, el PP dient: 1) que l'auditoria no és una auditoria, i 2) que tenen dubtes sobre els comptes de l'Ajuntament.  De l'altra, el PSC interpretant a la seva manera les conclusions de l'auditoria sobre l'IBI. En vistes de la polèmica interessada que volen generar PP i PSC, el diari digital de la ciutat, Fet a Sant Feliu, també se n'ha fet ressò. 

Com que no vull deixar passar ni la possibilitat d'ombra sobre la situació dels comptes de l'Ajuntament, vull clarificar tots i cadascun dels temes que el PP i el PSC han plantejat amb la intenció (difícil d'entendre per part del PP i impossible del tot per part del PSC, que ha tingut molts anys responsabilitats de govern) de generar dubtes sobre la nostra gestió en aquest tema.

1. Un tema només de nom: el que ha fet Uniaudit Oliver Camps SL és o no és una auditoria?
Evidentment que és una auditoria! Quan un gabinet de consultoria-auditoria fa un informe auditant comptes amb el contingut, requisits i procediment d'una auditoria, el que està fent és una auditoria. Només que, per imperatiu legal, li hem de dir "informe d'auditoria". Explicació fàcil: la legislació sobre comptabilitat pública espanyola no obliga a fer auditories externes i només reconeix l'obligatorietat de l'auditoria interna que fa cada ajuntament en els seus comptes generals, que després han de supervisar tant la Generalitat com la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Per tant, el nom "auditoria" està, com si diguéssim,"ocupat", i li hem de dir "informe d'auditoria" o "informe amb caràcter d'auditoria" o alguna expressió similar. Posar en dubte el treball fet per l'Auditoria-Consultoria Uniaudit Oliver Camps SL només per una qüestió de noms és agafar el rave per les fulles o, fent servir un símil que utilitzo sovint, buscar pèls a la sopa i, si no n'hi ha, arrencar-se'n i tirar-los-hi...

2. El tema realment important i de fons: hi ha dubtes sobre els comptes municipals?
Tal com vaig explicar en el resum del ple de febrer, la presentació de la liquidació del pressupost de 2014 va viure una situació inèdita a l'Ajuntament: l'alcalde i el regidor d'Hisenda explicant els números que surten de la comptabilitat municipal... i que la interventora municipal posava en qüestió. No és un tema banal ni menor: només diferíem en un criteri, però la traducció econòmica d'aquest criteri és enorme:  més de tres milions d'euros que... els podem comptabilitzar (com diem tothom menys una persona) o no els podem comptabilitzar (com diu aquesta persona)? Aquests més de tres milions d'euros tenen pare i mare: la Generalitat de Catalunya principalment, i en menor mesura la Diputació i l'Àrea Metropolitana. D'on surt el dubte? Per als serveis econòmics municipals, és evident que la Generalitat els ha compromès (formen part de la Llei de Barris, del programa marc de Serveis Socials, dels convenis amb l'Ajuntament, etc i han estat reconeguts per llei i publicats al Diari Oficial de la Generalitat), però per a la interventora aquest reconeixement no està explícit en el document que ella considerava imprescindible per comptabilitzar-los... i que, per més inri, no va demanar mai, segurament perquè encara no calia!. Davant el dubte (merament formal: no és que dubtés del cobrament dels diners, sinó del procediment de la formalització documental del cobrament en la comptabilitat de la Generalitat!), vam fer consultes a la Direcció General de Política Financera que, amb un informe vinculant i explícit que no deixa lloc a cap mena de dubte, diu que els ingressos pendents de cobrament de la Generalitat a data 31/12/2014 s'han de comptabilitzar com a ingressos en ferm: es cobraran, tot i que no se'n pugui dir la data. És cert que el 2015 hi haurà un canvi normatiu que obligarà les administracions a fer els documents que la interventora plantejava per a la comptabilització dels deutes pendents de cobrament, però per als comptes del 2014 la normativa de la Generalitat, l'Estat i la Unió Europea és clara i és la que hem aplicat. I l'auditoria, que analitza els comptes de 2014, ratifica que el criteri utilitzat és el correcte i fa els càlculs en base a aquesta normativa. Cap lloc per al dubte, doncs. Qualsevol ombra de dubte que vulguin generar PP i PSC respon només als seus propis interessos de buscar (o tirar) pèls a la sopa. Mal estil: no els portarà enlloc.

3. I, finalment,  l'auditoria diu (com afirma el PSC) que l'IBI de 2014 era il·legal?
Al seu web, el PSC afirma: "En el primer d’aquest temes, (la il·legalitat de) el IBI de 2014, en les conclusions del informe s’afirma que NO s’ha respectat la legalitat vigent, corroborant així que el PSC tenia raó quan, primer, va presentar al·legacions i desprès formula una demanada davant del Tribunal Superior de Justícia, perquè l’augment del 9% que es va aprovar era il·legal". .
I si vas a les conclusions de l'informe, en el seu apartat sobre l'IBI (pàgina 86), es llegeix: "Contra l'esmentat acord (es refereix a l'acord de l'11 d'abril de 2014 que fixava definitivament l'IBI de l'any passat), el Grup Municipal del PSC i l'AVV Roses de Llobregat van presentar recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Mentre que el recurs presentat per l'Associació de Veïns no va ser admès a tràmit, el formulat en el seu dia pel Grup Municipal del PSC va ser admès per part del Tribunal, restant pendent la seva resolució a la data d'emissió d'aquest informe".
D'on treu el PSC que l'auditoria li dóna la raó??? Però si l'auditoria ni diu ni pot dir res de la presumpta il·legalitat de l'IBI! Es limita a constatar l'evidència: que va tenir dos recursos i que un no s'ha admès a tràmit i l'altre sí, i que aquest està pendent de resolució pel TSJC. És que no podria dir res més: és un tema que està sub judice i del qual seria absurd avançar una conclusió en cap sentit. Inexplicable (com en tantes altres qüestions) la posició del PSC.

I el que és més important: fer una auditoria externa és una decisió sense precedents a favor de la plena transparència!
Per primer cop, tota la informació econòmica de l'ajuntament està a l'abast de tothom amb la doble garantia de la pròpia comptabilitat municipal i de l'auditoria externa que la valida i ratifica. Tota la informació econòmica a l'abast de totes les candidatures que es presentaran a les eleccions, a l'abast del proper govern i, sobretot, a l'abast de tota la ciutadania de Sant Feliu. Per primer cop, tota la informació, tota la claredat, tota la transparència. Potser és això el que els fa mal, i per això hi intenten posar tantes pegues, o, dit d'una altra manera, de buscar i posar tants pèls a la sopa???

Comentaris

Jordi una apreciació,

A primer de carrera t'expliquen a comptabilitat que existeix el criteri de prudencia que diu que els ingressos es registren en cobrar-ho i les perdues quan es coneixen...

No soc expert en Economia d'ajuntament pero si que puc dir que l'experiencia en diu que mal diguis blat si no esta al sac i bien lligat