Donar compte del que hem fet i de com deixem la caixa (2/2): auditoria externa dels comptes a 31/12/2014.Per primer cop des de la recuperació dels ajuntaments democràtics, els regidors i regidores d'ICV-EUiA (conjuntament amb els de CiU) hem volgut donar la màxima informació i transparència sobre la situació econòmica del nostre ajuntament i el seu reflex en la comptabilitat pública. No només volem deixar "la caixa endreçada", sinó que volem que tothom ho pugui comprovar, i que les vuit candidatures que es presentaran a les properes eleccions municipals i el proper govern que en surti, tinguin totes les certeses sobre els comptes de l'Ajuntament. No és un tema menor, ni molt menys. Es tracta d'evitar a tothom sorpreses com les que vam tenir, a l'estiu de 2012, al tenir ple coneixement del tancament del 2011 i que ens va obligar a fer un pla de sanejament, que inicialment ni ICV-EUiA-ISF ni CiU havíem previst com a necessari, i que vam haver de fer per imperatiu legal.

Com és natural, els comptes municipals s'han d'informar, debatre i votar anualment en el sí del ple municipal, i s'han de comunicar tant a la Generalitat com a la Sindicatura de Comptes perquè exerceixin la seva responsabilitat de tutela i control financer dels ajuntaments. Any rera any, tots els grups polítics municipals tenim aquesta informació, que és la legalment exigible i exigida. Una auditoria externa i independent no és legalment obligatòria, ni pot ser exigida. Ha estat una voluntat política compartida i clara de les dues coalicions que governem Sant Feliu, de sotmetre'ns voluntàriament a una auditoria. Tant el PP com el PSC treuen valor a aquesta voluntat. La portaveu del PSC en el darrer ple, insistia que no era una auditoria i en no reconèixer-li valor. La nova candidata del PP, el mateix. Buscant pèls a la sopa o tirant-n'hi si no en troben, diuen que no és una auditoria, sinó un informe d'una auditoria. El cas és que els costa reconèixer i posar en valor el grandíssim exercici de transparència que hem volgut tirar endavant i que posem a disposició de tothom.

Per a qui vulgui accedir als 133 fulls de l'informe complet de l'auditoria, hi pot arribar a través de la darrera línia d'aquesta pàgina de l'Ajuntament.