Donar compte del que hem fet i de com deixem la caixa (1/2): balanç del Pla d'Actuació del Mandat 2011-2015.

ENLLAÇ AL BALANÇ AQUÍ.

El 30 de març, just el darrer dia en què es poden convocar actes públics com a Ajuntament, es va presentar una eina que considerem enormement important: una manera fàcil, clara i completa de donar compte a la ciutadania d'allò que hem gestionat en representació democràtica de la ciutadania. És a dir, donar compte del Pla d'Actuació del Mandat (PAM) que vam aprovar fa tres anys (abril de 2012) i que es va elaborar amb la participació de més de 1000 persones.

Donar comptes del que es fa és una obligació democràtica fonamental. I no n'hi ha prou amb fer-ho en un acte públic com el que vam fer el 30 de març, sinó que cal que la ciutadania tingui accés permanent a allò que els governants decideixen o fan en nom seu. Hem donat compte de les 413 actuacions que han format part del PAM 2011-2015, i que l'Ajuntament ha fet en el marc de les competències que li són pròpies i, molt sovint, més enllà, com és el cas de les polítiques socials, d'educació o d'ocupació, especialment. Són 413 fitxes en què, en cadascuna d'elles, es concentra tota la informació sobre el que s'ha fet: amb quins objectius es va plantejar, quins recursos s'hi va posar, quins resultats se n'han obtingut, com se n'ha informat en el butlletí o en el web municipal, a quin barri té incidència, si hi ha videos o galeries d'imatges, els responsables polítics i tècnics, etc. Us convido, per tant, a entrar-hi i a informar-vos amb el màxim detall del que hem fet.

Una mostra, referida a la fitxa 2.4.4.1, sobre la tarifació social a les escoles bressol municipals:

Hem volgut també que aquesta eina serveixi també com a punt de partida de la informació en temps real del PAM que s'elabori per al mandat 2015-2019. Tant ICV-EUiA com CiU considerem que, en cas que formem part del proper govern, s'han de consolidar les polítiques d'informació i de transparència que hem impulsat en aquest mandat i, per tant, en el moment que s'aprovi el proper PAM (previsiblement a finals de 2015 o inicis del 2016), ja es posarà en funcionament aquesta mateixa pàgina web perquè tothom tingui la informació del que es té la voluntat de fer i del punt en què es troben les coses a mesura en què es van fent.

Comentaris