Un document estratègic important: el pla director d'equipaments 2016-2022.

Els habitatges tutelats per a la gent gran són un dels objectius del Pla director d'equipaments. Foto de l'Ajuntament de Barcelona.
El ple del mes de gener de 2015 va debatre i aprovar un tema important de futur per a la nostra ciutat: la planificació dels nostres equipaments públics per als dos propers mandats.

No és el primer cop que parlo en el meu blog del Pla director d'equipaments:

Després d'aquesta presentació, es va donar pas a una fase de debat en els consells sectorials, que va acabar a meitat de 2014. A la tardor de l'any passat, recollint aquests treballs, es van aprovar els plans estratègics de cultura i d'esports. Finalment, com a cloenda i perspectiva global, com deia, el ple va aprovar a finals de gener el Pla d'equipaments.

Com vaig explicar al ple, el pla tenia inicialment tres fases: 2012-15, 2016-19 i 2020-22. La primera fase ja s’ha assumit en aquest mandat, i el ple, per tant, va aprovar les dues següents fases. Les principals conclusions del pla director d’equipaments, atenent a la classificació que va proposar la Diputació i que vam aprovar, són les següents:

a) Equipaments administratius i de proveïment.
S’hauria de preveure la reforma integral de l’Ajuntament i completar la ubicació dels serveis de manteniment i les concessionàries a l’edifici de la Brigada. D’altra banda, s’ha de completar el procés ja aprovat de reforma del mercat municipal

b) Equipaments culturals. 
S’hauria de posar en valor i reforçar l’eix cultural existent entre el Palau Falguera i la Biblioteca Montserrat Roig. I també estudiar i preveure la necessitat de dos espais singulars: el teatre municipal i el centre d’interpretació de la ciutat.
Caldria també reformar equipaments culturals existents (com ara el Centre Cívic Roses) i completar les reformes ja aprovades de la Biblioteca i el Casal de Joves.

c) Equipaments educatius.
Amb les dades i les estimacions actuals, no calen més centres de bressol i primària. El pla director estableix la necessitat d’ampliació d’espais destinats a l’oferta de secundària, a partir de la Nau de les Sedes i la necessitat d’estudiar i preveure la necessitat de l’espai per una Escola Oficial d’Idiomes.

d) Equipaments esportius.
S’haurien d’abordar tres grans reptes: 1) definir en el marc del Pla Estratègic de l’esport els usos de la reserva d’equipaments esportius al Mas Lluí, 2)completar les actuacions el Parc Esportiu de les Grases i 3)completar el Complex de Piscines amb pistes de pàdel. També atendre les necessitats dels equipaments existents: vestidors al camp de futbol de Falguera, millores a l’Estadi, etc.

e) Equipaments religiosos i funeraris.
Amb les dades i les estimacions actuals, i després de les obres d’ampliació que ja estan aprovades, no caldrà preveure més actuacions en el cementiri.

f) Equipaments sanitaris.
Amb les dades i les estimacions actuals, no calen més ambulatoris. Caldrà explicitar i preveure l’ampliació d’espais del CAP el Pla i la remodelació del CAP Rambla.

g) Equipaments de seguretat i defensa.
Amb les dades i les estimacions actuals, no cal preveure actuacions en aquest àmbit. S’haurà de preveure en el seu moment l’ús de l’actual edifici de la policia nacional, per a un ús alternatiu al de seguretat.

h) Equipaments socials.
Atès l’envelliment de la població, caldrà prioritzar l’atenció als equipaments residencials, com a complement a les polítiques de suport a l’autonomia personal i permanència a l’habitatge propi. En aquest sentit, caldrà preveure i prioritzar la creació d’habitatges tutelats.

Des d'Iniciativa i Esquerra Unida, assumim evidentment i coherentment aquestes conclusions sorgides d'un llarg procés de reflexió, debat i participació. En conseqüència, el desenvolupament d'aquest pla director d'equipaments serà una de les prioritats amb què elaborarem el programa electoral 2015-19 de la coalició.

Comentaris