Reviu Sant Feliu? (5/6) Parlem de la gestió sostenible de la ciutat.Com en els altres clips anteriors, aquí n'hi ha la transcripció:
"Tota l’actuació municipal ha de tenir un contingut ambiental: la mobilitat, els equipaments, l’habitatge, l’enllumenat,... Volem ser pioners en la protecció del nostre entorn. Amb una visió estratègica, mirant els objectius europeus de l’any 2020 i començant a treballar, ja des d’ara, amb una Comissió de Medi Ambient que funcioni de debò.
La reducció, recollida i gestió dels residus, la reducció dels consums d’aigua i sobretot d’energia no renovable o la millora de la qualitat de l’aire són, entre d’altres, objectius fonamentals per a un desenvolupament sostenible de Sant Feliu"

I quin balanç podem fer d'aquestes propostes, després de gairebé 4 anys de mandat?
  • Objectiu 20/20/20 de la Unió Europea. L'Ajuntament està clarament compromès amb els tres objectius de la UE: a) reduir un 20% l'emissió de gasos amb efecte hivernacle, b) reduir un 20% el consum d'energia, i c) promoure energies renovables fins al 20%. Pel que fa al primer punt, amb l'aprovació del Pla de mobilitat i l'increment de transport públic, ja que la circulació és la principal causa de contaminació a la nostra àrea metropolitana. Pel que fa al segon, amb una important inversió en l'enllumenat públic. Però pel que fa al tercer, no hem pogut tirar endavant l'expansió d'energies renovables degut a les traves legals que el Govern espanyol hi ha posat, i que han causat que fins i tot sigui denunciat per la pròpia Comissió europea.
  • Comissió de Medi ambient. Funciona de manera regular i amb la participació de tots els partits municipals i també dels partits que han tingut més del 3% dels vots en les darreres eleccions municipals.
  • Gestió dels residus. Després del desgavell dels dos mandats anteriors, hem tornat a unificar les dues concessions de recollida de residus i de neteja viària, amb la qual cosa hem acabat definitivament amb la brutícia crònica entorn dels contenidors. La nova concessió ha incorporat un seguit de millores que s'aniran posant en marxa progressivament, entre els quals la separació dels contenidors de recollida orgànica, que permetrà recuperar i reciclar millor aquesta fracció.
  • Reducció del consum d'aigua. Aquest objectiu l'hem treballat en dos fronts i en la preparació d'un tercer, que s'acabarà de desenvolupar en el proper mandat. Els dos primers: la incorporació d'elements de control remot per al reg del verd urbà, i els plans de reducció de consum d'aigua dels equipaments municipals, especialment les piscines: un exemple clar és la reducció de la profunditat de la piscina de l'Escorxador. I el tercer, i més important: hem preparat l'acabament de la xarxa de conducció d'aigües recuperades de la depuradora, que permetrà usar aquesta aigua per a la neteja de carrers i el reg dels parcs públics, evitant l'innecessari ús d'aigua potable per a aquestes finalitats.
  • Reducció del consum d'energia. Aquest punt l'hem treballat també en dos grans fronts: els equipaments municipals i l'enllumenat públic. Pel que fa al primer, hem reduït substancialment els consums en equipaments com la piscina (cicle de trigeneració) o algunes escoles (caldera de biomassa al Gaudí). Pel que fa al segon, hem prioritzat la inversió tant en làmpades (amb canvis a LED que han permès estalvis en consum (que no en factura, malauradament)), com en quadres i canalitzacions, que han permès, fins a la data, la renovació de prop de la meitat de l'enllumenat públic de la nostra ciutat.
  • Qualitat de l'aire. Com s'ha posat de manifest en diferents estudis sobre l'origen de la contaminació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el focus més important de contaminació atmosfèrica és la circulació de vehicles, seguit a molta distància per les calefaccions domèstiques i les indústries, ja sigui perquè s'han ajustat a les normes legals vigents o bé perquè malauradament han tancat. Cal, per tant, abordar el problema de la qualitat de l'aire reduint la circulació de vehicles privats i afavorint el transport públic (en aquest sentit va el Pla de mobilitat urbana) i atenuant els factors que provoquen contaminació i soroll, com ara la suavització de tots els passos elevats de la ciutat.
A més, cal destacar:
  • Pla director del Parc Agrari, Inicitiva i Esquerra Unida tenim la convicció que per garantir la seva conservació i evitar l'aparició de qualsevol nou Eurovegas, cal fer possible la seva sostenibilitat econòmica. Per això, és imprescindible frenar la parcel·lació irregular i la degradació del sòl agrícola, per a la qual cosa el ple ja hem aprovat un pla d'actuacions.
I què continuarem plantejant de cara a les eleccions del 24 de maig?
L'Ajuntament de Sant Feliu ha de continuar fent seus els objectius 20/20/20 que ja han marcat aquests quatre anys. Cal, doncs, garantir la continuïtat i posar més accent encara en les polítiques ambientals, que han de formar part indestriable del conjunt de polítiques de les diferents àrees municipals. Crec que, a més, caldrà posar més incidència en la "pedagogia ambiental": el nostre entorn és fràgil, però la seva preservació està en les nostres mans, i hem de saber alhora prendre bones decisions per preservar-lo i saber-les explicar perquè la ciutadania les percebi com a pròpies i les valori com a necessàries.
Tot això cal concretar-ho en un programa d'actuacions a quatre anys, que ICV-EUiA ja estem treballant, i que tindrà una primera trobada pública a la segona quinzena del mes de febrer. Si t'interessa fer-hi aportacions ja des d'ara, et convido a posar-te en contacte amb les persones que estan treballant les propostes ambientals per al mandat 2015-2019. T'hi esperem!

Comentaris