"2013: que caiguin pocs arbres, que en creixin molts més". Editorial Butlletí 446, desembre de 2012.

Acaba 2012, amb un balanç que no crida a l’optimisme, però que no ens pot fer caure en la resignació. La situació de moltes famílies és cada dia més difícil i, en massa casos, ja és d'emergència  Les decisions preses pels governs que democràticament hem votat no parteixen de la sensibilitat envers els problemes més greus dels qui voten: un contrasentit que haurem de saber resoldre. Com a mínim, i ho hem vist a les eleccions al Parlament, més gent ha entès la importància del vot i ha expressat la seva opinió. Estic content que 3 de cada 4 votants anessin el 25-N a les urnes i vull agrair-ho a tota la ciutadania.

La sensibilitat envers les necessitats de la ciutadania s’ha de traduir en prioritats en l’acció de govern i en el pressupost. El nostre pla de treball per al 2013 parteix d’aquests principis: equilibri pressupostari i prioritats socials. Hem gestionat bé el pressupost d’enguany, que no s’ha desviat de la previsió, alhora que ha permès la consolidació i millora de serveis municipals, com ara les escoles bressol o de música. Aquesta serà també la línia de treball de l’any que ve: no es reduirà ni suprimirà cap servei públic, s’incrementaran les mesures que permetin la igualtat d’oportunitats, hi haurà noves concessions que milloraran la jardineria, la neteja viària i la recollida d’escombraries, consolidarem les inversions de proximitat i altres mesures que s’expliquen en aquest butlletí.

Però el que més prioritzarem l’any que ve i els dos propers és la detecció i atenció a les situacions de risc d’exclusió social. Des de totes les àrees de l’Ajuntament, treballarem per garantir els drets a l’alimentació, l’habitatge, l’educació, la sanitat i els serveis socials i per incrementar al màxim totes les oportunitats d’ocupació. La Mesa pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social serà molt important en aquesta direcció.

Sóc conscient de la mala premsa dels càrrecs públics, també del món local. Però també sé que, com diu el refrany, “fa més soroll un arbre que cau que cent arbres que creixen”. Vull reivindicar la política local, per la seva sensibilitat i voluntat d’atenció del dia a dia de tothom, per la seva proximitat a la gent. I vull reivindicar i agrair la tasca que cada dia fan empreses, comerços, escoles, centres de salut i tots els serveis públics. Hi ha problemes, és cert, però també hi ha molta vida i força col·lectiva a la nostra ciutat.

Que en tots els àmbits personals i comunitaris a l’any 2013 hi hagi menys arbres que caiguin i molts més que creixin. Bones festes i bon any nou a tothom.

Comentaris