"Realisme, però també esperança." Editorial Butlletí 444, juny 2012.


L’11 de juny de 2011 es va constituir el govern que compartim ICV-EUiA-ISF i CiU. Acabem de fer, per tant, el primer any de govern a Sant Feliu. Un any difícil, perquè la crisi econòmica està arribant cada cop a més famílies i perquè el desànim que provoca la seva duració pot comportar crisi democràtica i crisi social. En sóc conscient i, evidentment, em preocupa.

El desànim no és, però, una bona guia per al govern de la ciutat ni per a l’acció política. El desànim és comprensible personalment, però no és útil ni efectiu socialment. Sé que governem en temps durs, però són justament els temps en què és més necessària que mai una actitud ferma i col•lectiva per aconseguir el progrés equitatiu que hem de fer possible. Temps en que cal, més que mai, passió per Sant Feliu i per la justícia social.

Passió per Sant Feliu, que es tradueix en dues coses: treballar pel desenvolupament econòmic, la cohesió social i la qualitat urbana de la ciutat i acompanyar a la ciutadania en tot el que li és vital: les situacions familiars extremadament difícils, les activitats de les nostres entitats, els projectes de les nostres empreses, el dia a dia de les nostres escoles,... Aquesta és i serà la línia d’actuació de l’Ajuntament i estic segur que de tota ciutadania.

Passió per la justícia social, que es tradueix en el suport als afectats i afectades per la crisi, però també en la denúncia de les seves causes i en la construcció de propostes polítiques per eradicar-les. Crec que la caritat és una virtut impagable de les persones, però la justícia ha de ser una característica imprescindible de les societats. El treball per l’equitat a Sant Feliu és i serà també criteri fonamental de la nostra acció de govern.

Vivim temps difícils, és cert. Els fets es succeeixen ràpidament i de forma opaca, i al mateix temps que es rescaten bancs es posen en perill els serveis públics que són la base de la cohesió social. Lluny del desànim, això ens ajuda a centrar les prioritats municipals: educació, serveis socials, polítiques d’ocupació i transparència en el govern de la ciutat. I comptant sempre amb la nostra gent i les nostres empreses i entitats, treballant-hi tan colze a colze com sigui possible.

Estic segur que així ens en sortirem: amb els peus al terra del realisme, però amb l’esperança i la confiança que junts sabrem continuar fent un Sant Feliu millor per a totes i cadascuna de les persones que hi convivim.

Comentaris