dimecres, 16 de maig de 2012

Objectiu: plena transparència en la gestió. Com la mesurem?

Logo extret del bloc, molt recomanable, Innovación política.
Primer, un principi general. Ni puc ni vull evitar-ho: tinc formació de ciències i crec que hi ha elements del mètode científic que s'han de traslladar a la gestió pública. Per exemple, si decidim fer alguna cosa (un servei, una obra, una activitat,...) s'ha de fer d'acord amb algun criteri que es pugui verificar i avaluar de manera objectiva. No n'hi ha prou amb proclamar intencions, lemes o enunciats, cal concretar-los en acció real de govern, mecanismes d'avaluació i conclusions posteriors, que han de retroalimentar un cicle continuat de millora al servei d'una gestió pública eficient, socialment rendible i econòmicament sostenible.

I segon, l'aplicació al tema concret que vull plantejar en aquest escrit: l'objectiu d'assolir la plena transparència en la gestió municipal. Un objectiu en què coincidim plenament amb CiU, i en què hem coincidit especialment amb el company i amic Manel Carrión. Aquest objectiu, com tots els que hem volgut recollir en el PAM 2012-15, s'ha de poder concretar, programar i avaluar. Per sort, el mecanisme d'avaluació ja existeix i només cal que ens hi acollim.

Transparency International és sinònim, a tot el món, de lluita contra la corrupció. I també, i això és el que ens interessa, de lluita per la plena transparència en la gestió pública, com a garantia d'un doble objectiu:
  • la prevenció de tota mena de corrupció,
  • l'acostament a la ciutadania de tota la gestió municipal, de les decisions que afecten a la comunitat.
L'objectiu 1.3. del PAM que acabem d'aprovar (va, deixeu-m'ho dir, aquest al qual El Diari de Sant Feliu ha dedicat un curiós editorial, més propi de l'oposició municipal que d'un mitjà de comunicació independent, possiblement degut a la trajectòria del seu actual cap de redacció) diu textualment:

1.3 Incrementar la transparència i l’agilitat de l’Ajuntament.
  • Donar difusió als 80 indicadors de l’índex de transparència dels ajuntaments (ITA) marcats en l’àmbit internacional per l’organització no governamental Transparency International.
  • Millorar els temps i els mecanismes de resposta a les peticions ciutadanes.
Ens comprometem, doncs, a utilitzar els mateixos indicadors que TI utilitza anualment per avaluar la transparència dels ajuntaments. Aquesta 80 indicadors pertanyen a cinc grans àmbits:
  • 1. Informació sobre la corporació municipal (19 indicadors)
  • 2. Relacions amb la ciutadania i la societat (18 indicadors)
  • 3. Transparència econòmica i financera (19 indicadors)
  • 4. Transparència en la contractació de serveis (7 indicadors)
  • 5. Transparència en matèria d'urbanisme i obres públiques (17 indicadors)
Us podeu descarregar aquí la relació completa dels 80 indicadors. Recomano, a més, la lectura d'aquesta entrevista amb Jesús Lizcano, director de TI España.

Donant compliment al PAM, em vaig adreçar al mateix Jesús Lizcano per tal d'incorporar-nos a la relació de 110 ajuntaments que avaluen anualment. Ja n'hem tingut resposta: per sota de 50.000 habitants, només avaluen capitals de província. S'han mostrat disposats, això sí, a ajudar-nos a aplicar aquests 80 indicadors i a autoavaluar-nos i millorar en aquest objectiu de plena transparència en la gestió. Òbviament, hem agraït moltíssim aquesta col·laboració i ens hem compromès clarament en aquest camí.

És un dels elements novedosos de l'actitud i la voluntat de l'equip de govern que aviat farà un any a la plaça de la Vila de la nostra ciutat. Ni aquest element acaba aquí, ni aquesta és l'única novetat. Per això m'han estranyat molt tant els vagues arguments del PSC per votar que no al PAM, com l'editorial del Diari que abans he comentat. En tot cas, ells sabran el que els pertoca fer. Nosaltres ho tenim claríssim: continuar com fins ara al servei de més i millor gestió per als 43.000 habitants de la nostra ciutat!