dimecres, 2 de maig de 2012

Planificant aquests quatre anys: l'acció de govern (1/2).

Foto de Samuel Cueva Cano.
En el ple del mes d'abril vam aprovar un document molt important: "el full de ruta" del govern que compartim amb CiU. Es tracta del Pla d'Actuació de Mandat (PAM) 2012-2015. És la concreció del treball que cal fer per aconseguir allò que tan sovint deia en la campanya electoral: un Sant Feliu ben planificat, bonic, dialogant, viu i equitatiu.

És un document que neix, com no podia ser altrament, de l'acord de govern que vam signar les dues forces polítiques el 7 de juny de l'any passat. Ha recollit, d'altra banda, les aportacions d'un procés de dos mesos en què, amb diferents canals, més de 1.100 persones hi han participat d'alguna manera.

Us podeu descarregar aquí el text complet del PAM. Em permeto recomanar que, si t'interessa el rumb que tindrà el govern de la nostra ciutat, si t'has plantejat alguna vegada tenir una visió global i completa del que comporta "ser a l'ajuntament", te'l descarreguis i l'analitzis. Properament, posarem en funcionament un apartat al web municipal per donar compte puntualment del grau d'acompliment d'aquest pla de treball.

Per fer boca, adjunto l'índex del document.

1. Participació i transparència, per a un govern més proper a la ciutadania

 • 1.1 Potenciar i aproximar a la ciutadania els mecanismes i espais de participació ciutadana ja existents.
 • 1.2 Dotar als ciutadans de nous mecanismes i espais de participació en temes de gestió municipal, territori i serveis personals.
 • 1.3 Fer de l'ajuntament administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l’activitat municipal.
 • 1.4 Incrementar la transparència i l’agilitat en l’administració local.
 • 1.5. Avançar en l'administració electrònica.

2. Equitat, igualtat d’oportunitats i desenvolupament econòmic
 • 2.1. Prioritzar la prevenció, detecció i atenció a les persones i famílies en situació de risc de pobresa o d’exclusió social.
 • 2.2 Fomentar i generar oportunitats professionals, apostant per un creixement econòmic que incorpori més valor afegit i innovació
 • 2.3 Promoure una millor qualitat de vida i autonomia personal de la gent gran i de les persones amb discapacitat, així com de les seves famílies
 • 2.4 Afavorir l’accés de tota la ciutadania als serveis i equipaments municipals i adaptar els preus públics a la capacitat econòmica de les famílies
 • 2.5 Garantir la igualtat efectiva de gènere, estimulant la participació de les dones en totes aquelles qüestions referides a potenciar la igualtat d’oportunitats.
 • 2.6. Promoure el compromís solidari i de difusió dels valors entorn el respecte a la diferència i els drets humans.

3. Construcció de teixit social i de ciutadania
 • 3.1 Tenir una perspectiva jove en el conjunt de l'activitat de l’ ajuntament i treballar perquè cada noi i noia de Sant Feliu pugui tirar endavant el seu projecte de vida.
 • 3.2 Millorar la qualitat de l’educació a Sant Feliu amb la participació activa de la comunitat educativa i prioritzant el treball per afavorir l’èxit escolar per a tothom.
 • 3.3 Garantir la possibilitat d’accés a la pràctica esportiva per a tothom. Treballar per que l'esport local sigui de qualitat i difongui valors educatius i cívics.
 • 3.4 Orientar les polítiques culturals en base a la riquesa de l'activitat cultural, de les associacions i equipaments i del teixit creatiu.
 • 3.5 Fer de Sant Feliu una ciutat acollidora, amb plenitud d’igualtat dels drets de ciutadania per a tothom
 • 3.6 Impulsar programes de protecció de la Salut pública i de seguiment de la qualitat de l’atenció sanitària.
 • 3.7 Política lingüístic: impuls al coneixement i l’ús de la llengua catalana com a eina fonamental per a la cohesió social.
 • 3.8 Reforçar les polítiques de seguretat per garantir les llibertats.
 • 3.8. La mediació com a eina primera i bàsica d’atenció a les situacions conflictives actuals i de prevenció de les futures.

4. Planejament urbanístic
 • 4.1. Posar a debat ciutadà el temes clau de la revisió del planejament urbanístic vigent i el model territorial de ciutat.
 • 4.2 Mobilitat sostenible i transport públic.
 • 4.3 Desenvolupar l'obra de soterrament de la línia fèrria, concretant el finançament, així com la definició dels treballs de planejament urbanístics amb participació ciutadana.
 • 4.4 Elaborar un mapa d’equipaments municipals que ordeni i doni resposta a les necessitats de la ciutadania


5. Qualitat de l’espai públic
 • 5.1 Revisar les concessions de serveis per a la millora i manteniment de l'espai públic
 • 5.2 Generar nous espais d'ús públic i eixos que facilitin la proximitat als ciutadans
 • 5.3 Foment de les polítiques mediambientals i de respecte a l’entorn
 • 5.4. Annex: Pla d’inversions 2012-2015 (en parlo de manera específica en aquest escrit)

El PAM 2012-2015 es va aprovar amb el vot a favor del govern (ICV-EUiA-ISF i CiU), l'abstenció del PP i el vot en contra del PSC.
L'explicació de vot de la regidora Lourdes Borrell em va semblar poc rigorosa en l'exposició i amb molt poca aportació alternativa al govern i al funcionament de la ciutat. Però d'això en parlaré en un altre article (he de reconèixer, però, que tinc curiositat per saber què n'opinarà algun director de diari local....), perquè el tema té, amb perspectiva de futur, la seva importància...