Primera reunió amb els Serveis Territorials d'Ensenyament: treball conjunt per a l'èxit escolar per a tothom.

Divendres passat la regidora d'Educació, Mireia Aldana, la primera tinenta d'alcalde, Rosa Maria Martí, tècnics de la regidoria d'Ensenyament i jo mateix vam tenir una reunió als ServeisTerritorials del Departament d'Ensenyament, amb el seu director, Josep Maria Pérez i els caps tècnics dels Serveis. És una de les primeres reunions que hem volgut tenir des de l'equip de govern, atesa la prioritat que hem volgut donar als temes educatius i els temes pendents de l'agenda educativa a la nostra ciutat. Em va fer pensar molt en una reunió que, a l'agost de 1993, jo mateix vaig tenir amb el llavors director, Emili Pons.

La Mireia portava molt ben preparada la reunió i no ens vam deixar cap tema:
  • peticions d'obres pendents a la Generalitat, especialment la remodelació de l'escola Gaudí.
  • RAM (reforma, ampliació i millora), que fa dos anys que no tenim a Sant Feliu: Espriu i Monmany
  • millores imprescindibles als centres mantinguts des de la Generalitat: Nadal i Martí i Pol.
  • previsions de necessitats de Secundària a mig termini: noves línies, quantes i a on?
  • manteniment dels plans educatius d'entorn
  • escolarització equilibrada de l'alumnat entre centres públics i concertats
Vam voler destacar, però, un tema per damunt de tots: la petició d'un pla conjunt de les dues administracions per combatre el fracàs escolar i afavorir l'èxit escolar per a tothom, ja des dels centres de primària. Es tracta no només que compartim les dades sobre resultats educatius a Primària i d'acreditació a Secundària, sinó que fem una estratègia compartida de treball: objectius cicle per cicle, tasques dels serveis educatius i socials de l'Ajuntament, formació a famílies, atenció dins i fora de l'escola a alumnes i famílies en risc d'exclusió, paper de les entitats d'educació en el lleure i d'altres associacions o entitats de l'entorn social de l'alumnat, seguiment compartit de les dades... Es tracta d'una autèntica política social compartida, que necessita continuïtat (els resultats mai no són a curt termini) i prioritat per part de les dues administracions. Similar a la que, des de fa anys, Generalitat i Ajuntament fan, per exemple, a Sant Vicenç dels Horts.

Vaig veure molt predisposat l'equip dels Serveis Territorials i el seu director. Al setembre haurem de posar fil a l'agulla, tant a les tasques pròpies de la Taula Mixta de Planificació (òrgan constituït per Generalitat i Ajuntament), com en la definició d'aquest ambiciós i necessari pla per a l'èxit escolar per a tothom que vam plantejar a la reunió.

Perspectives raonablement satisfactòries, en definitiva, que s'hauran de concretar en els propers mesos amb els responsables de la Generalitat i amb la participació del conjunt de la comunitat educativa de Sant Feliu: l'objectiu, sens dubte, s'ho val!

Comentaris

Anònim ha dit…
Hem fet alguna pregunta relativa a la delegació de l'escola oficial d'idiomes a Sant Feliu?

Recordo que va dir vosté que traslladarien aquesta qüestió en la reunió de l'altre dia.

Gràcies
En aquesta primera reunió ens vam centrar en dos grans temes: manteniment i obres de les escoles de primària i treball conjunt per afavorir l'èxit escolar per a tothom. Vam posar les bases per a la reunió de la primera Taula de Planificació, que tindrà lloc a primers d'octubre, i en què hem de situar tots els temes de l'agenda educativa de la nostra ciutat, entre els quals l'Escola Oficial d'Idiomes: pel servei a 44.000 persones i com a capital de comarca, no hi podem renunciar.