"43.810 ciutadans i ciutadanes iguals en drets, deures i oportunitats". Editorial Butlletí 441, juliol 2011

En el meu primer editorial com a alcalde de Sant Feliu, i com si fos una carta de presentació, vull explicitar dues conviccions personals molt profundes.

La primera, des d’una perspectiva individual. Citant la Declaració Universal dels Drets Humans, les 43.810 persones que convivim a Sant Feliu a 1 de juliol som totes lliures i iguals. Amb independència de gènere, edat, origen geogràfic o cultural, creences o ideologies, capacitats personals i situació econòmica o laboral. La igualtat de drets, deures i oportunitats en què crec és, alhora, punt de partida i objectiu prioritari i permanent de l’equip de govern que presideixo i que dirigirà la ciutat els propera quatre anys.

La segona, des d’una perspectiva comunitària. Sant Feliu ha de ser el lloc comú en els cors i en les vides de tots els seus 43.810 habitants. Cal fer tot el possible per fer créixer i per consolidar el sentit de pertinença a la nostra ciutat, la importància dels espais i els temps que compartim, la força dels valors democràtics, la consciència que la comunitat i la ciutadania s’han de fer de manera conjunta i dia a dia. Tenim reptes urbanístics importants, però tenim reptes socials més importants encara: pal•liar els efectes de la crisi, garantir la nostra cohesió social present i futura, atendre com cal a la nostra infància, el nostre jovent, les famílies, la gent gran. L’ajuntament ha de dissenyar i dur a terme polítiques públiques per a la cohesió social, és un protagonista privilegiat per fer-la possible, però no és l’únic: totes les entitats juguen un paper extraordinari en aquest sentit, i la ciutadania hi té sempre un paper fonamental. Sant Feliu, per tant, l’hem de fer comptant amb tothom. Fer Sant Feliu amb la gent, al costat de la gent, serà el criteri bàsic del govern de la nostra ciutat.

Caldrà concretar aquestes conviccions profundes en el dia a dia i a tots els barris, atenent prioritàriament el que és proper i comú. En aquest sentit, hem donat les instruccions perquè aquest estiu s’abordin dues qüestions alhora petites i rellevants: la substitució dels bancs en places i avingudes que no són adequats per al repòs o l’estada de la gent gran, i una millora en profunditat dels dos passos sota la via al carrer Montserrat i el túnel entre la plaça de l’Estació i el carrer Roses. Aquesta serà, com aviat es podrà comprovar, la tònica i l’estil de l’equip de govern.

I, a punt de començar l’estiu, em plau desitjar-vos bones vacances i una magnífica Festa Major de Sant Llorenç.

(Podeu accedir aquí al Butlletí complet de juliol de 2011 (número 441))

Comentaris