Resum del ple de gener de 2010.

El primer ple de l'any va començar amb un tema recurrent: el mal funcionament del servei de recollida d'escombraries. La Federació d'Associacions de Veïns de Sant Feliu, per boca del seu portaveu, Sr. Silvestre Gilaberte, va presentar una moció sobre aquest tema. Es va rebutjar, com ja va sent habitual, pels 11 vots en contra del govern i els 10 a favor de l'oposició.

Altres qüestions que es van tractar al ple:

- moció del PP per donar suport a les corrides de toros, que es va rebutjar per una àmplia majoria.
- mesures de suport al Club Natació Sant Feliu, que es van aprovar per unanimitat.
- l’adjudicació a SABA del servei de zona blava i grua a Sant Feliu.
- concedir subvencions o aprovar els justificants corresponents: a l’AVV la Salut, a AFAP, a Cinebaix, a Al-Sharara.
- concessió d’ajuts als comerços afectats per la 3a fase de la remodelació de Laureà Miró,
- aprovar el Reglament del Consell municipal per a la promoció i la integració de les persones amb discapacitats de Sant Feliu.

Els precs dels regidors del nostre grup es van centrar en temes de solidaritat, infància, comunicació i cultura.

Comentaris