Escombraries: un mal servei a Sant Feliu, un gran favor a FCC, una situació inadmissible.

Ho vulguin admetre o no, aquesta és la imatge que finalment quedarà de la gestió de PSC i CiU en el servei de recollida d'escombraries a la nostra ciutat.

La imatge és tan inadmissible com el procés de tot plegat. Cal fer-ne, per entendre-ho, la seva història completa.

En el mandat 1999-2003, darrer amb govern d'esquerres a Sant Feliu, el regidor de la Via Pública era Juan Antonio Vázquez, l'actual alcalde. L'empresa concessionària de la recollida d'escombraries i de la neteja viària era la mateixa, Concesionaria Barcelonesa. Si la situació en aquells anys era millor, igual o pitjor que l'actual, ho deixo a la consideració de cadascú.

En el primer mandat PSC-CiU-ERC, la millora de la via pública es diu que és una prioritat. Ja com a alcalde, Juan Antonio Vázquez pren la decisió de separar les dues contractes: escombraries per un costat i neteja viària per l'altre.

El ple de gener de 2004 aprova el nou plec de clàusules per a la contracta de recollida d'escombraries. Aquí hi ha la transcripció de l'acta del ple en aquest punt. Introduïa el que, a parer dels que hi van donar suport, portaria grans avantatges:
1) la separació de la recollida d'escombraries de la neteja viària,
2) nous contenidors bicompartimentats i més grans, unificant en un mateix contenidor el rebuig i la fracció orgànica i suprimint la recollida manual per l'automàtica en uns nous camions.
PSC, CiU, ERC i PP hi van votar a favor. Només ICV-EUiA vam votar en contra. Maite Ruf va fer una argumentació clara i contundent, que el temps no ha fet res més que corroborar.

Durant els mesos següents, es presenten al concurs públic per a la nova contracta només dues empreses: Concesionaria Barcelonesa CLD (CB) i Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Com en tots els concursos públics, es valoraven els aspectes tècnics i els aspectes econòmics. Per valorar els aspectes tècnics, cada empresa candidata proposa una sèrie de millores sobre el plec que després valoren els tècnics municipals. Per valorar els aspectes econòmics, cada empresa proposa un preu que té com a màxim el preu de sortida que fixa l'ajuntament. En aquest cas, 897.682€. Les empreses poden presentar diferents variants de detall sobre un mateix projecte base. CB va presentar tres variants i FCC en va presentar dues. La part tècnica pesava més que l'econòmica: 70 punts una i 30 l'altra

Tècnicament, la millor variant de CB va ser clarament superior a la millor variant de FCC. La puntuació tècnica va ser la següent: 39 punts per a CB davant de 27,5 per a FCC, sobre un total de 70. Per als tècnics municipals, doncs, l'oferta de l'empresa ja existent era clarament superior per donar un bon servei de recollida d'escombraries a Sant Feliu.

La diferència econòmica era, a més, pràcticament irrellevant. FCC era lleugerament més barata que CB. L'oferta de FCC era de 888.534€ mentre que la de CB era de 896.511€. Un 0,9% més barata... en un servei bàsic per a la ciutat i per a una durada de 8 anys. Utilitzant uns criteris clarament discutibles però d'acord amb el plec que nosaltres vam rebutjar, la puntuació econòmica va ser la següent: 30 punts per a FCC davant de 3,84 punts per a CB, sobre un total de 30. Una valoració econòmica gairébé 10 vegades superior per a un estalvi que no arriba a l'1% de l'import anual de la contracta! Absolutament increïble, absolutament desproporcionat, absolutament injust!

La puntuació total va ser, doncs, la següent:
FCC: 27,5 punts de valoració tècnica + 30 punts de valoració econòmica = 57,5 punts.
CB: 39 punts de valoració tècnica + 3,84 punts de valoració econòmica = 42,84 punts.

Donant per bones aquestes puntuacions, el ple de juliol de 2004 va acordar adjudicar el servei de recollida d'escombraries a l'empresa FCC. Aqui hi ha també la transcripció de l'acta en aquest punt. Novament, PSC, CiU, PP i ERC van votar a favor. Novament, ICV-EUiA vam votar en contra.

Quin "gran favor" a FCC per a un tan mal servei a Sant Feliu!

El que havia de ser el servei que Vázquez somiava quan encara no era alcalde, s'ha convertit en un malson per a Sant Feliu... i per a ell mateix.

Podríem escriure hores i hores sobre la mala qualitat del servei, sobre la mala qualitat dels contenidors, sobre la seva pudor, sobre el cost en hores extres del que s'hauria de fer en la jornada habitual, sobre el despreci a les associacions de veïns i la desatenció a les queixes dels ciutadans, sobre la mala qualitat de la recollida selectiva.... però em sembla que l'article ja és prou llarg i clar com per donar-hi més voltes.

Però cal denunciar encara una sola cosa més, la cirereta del pastís, la gota que fa vessar el got.

En el ple del mes de novembre de 2009, PSC, CiU i PP van aprovar una revisió a l'alça del cost anual de la concessió. Ni més ni menys que un increment del preu anual de la concessió de 202.212,34€ (IVA inclòs)!!! Un increment de més del 20% sobre els preus actualitzats de l'import contractat el 2004.

Crec que és una vulneració encoberta de les condicions del plec i una modificació inadmissible de les condicions del contracte, tal com va denunciar amb tota claredat la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Feliu. Un altre favor a FCC en contra dels interessos de Sant Feliu: no havien presumit Vázquez i Burgui que el canvi de contenidors es faria a cost zero? És que potser la població de Sant Feliu ha crescut més d'un 20% entre 2004 i 2010?

En vam tornar a parlar al ple de gener de 2010 i, de ben segur, en continuarem parlant i molt en els propers mesos. Sant Feliu no es mereix, ni de lluny, un govern que actuï així.

Reitero, finalment, el compromís que ICV-EUiA assumirà durant el proper mandat: canviarem totalment el servei de recollida d'escombraries si, a partir del 2011, tenim la confiança majoritària de la ciutadania de Sant Feliu.

Comentaris

Hola Jordi,
per tal de poder reduir els residus crec que estaria bé començar a plantejar-se la recollida porta a porta per a intentar arribar al Residu Zero.
No es una utopia !
Aqui ben a prop a El Papiol ho estan fent.
Josep
Pedro Gómez ha dit…
Por qué los ciudadanos de Sant Feliu tenemos que soportar que un gobierno tenga esta falta total de transparencia y esta falta total de dialogo con sus ciudadanos y con los intereses de estos. Más dialogo, Más transparencia, Más participación y menos arrogancia