El Ministeri de Foment canvia el pas entre les andanes de l'estació.

Avui he rebut aquesta carta, en resposta als correus enviats dins la campanya de la PTP arran de la mort de Maria S.:
Benvolgut Sr.,

Comparteixo amb vosté la preocupació i lamento profundament el fatal accident esdevingut el passat 24 d’agost (sobre les circumstàncies i responsabilitats del qual està investigant el jutjat de Sant Feliu), en el pas entaulonat entre andanes de l’estació de Sant Feliu de Llobregat. Li puc assegurar que tant el Ministeri de Foment com Adif tenen una especial preocupació per la seguretat dels viatgers i la millora de l’accessibiltat de les estacions, cosa que es tradueix en un Programa de modernització (dotat amb 350 M€) d’estacions -dins del Pla d’Infraestructures de Rodalies 2008-2015-, que preveu la implantació de passos inferiors entre andanes, amb ascensors per a les persones amb mobilitat reduïda (PMR), a totes les estacions de la xarxa. Actualment, i amb una dotació de 125 M€, estan en marxa actuacions de millora d’accessibilitat i adaptació a PMR a 50 estacions, entre les quals hi ha Mataró, Castellbisbal, Cornellà, Castelldefels i Barberà del Vallès, ja en servei, i Castelldefels Platja i Montcada i Reixac-Santa Maria, en execució.

En el cas de l’estació de Sant Feliu de Llobregat, la solució prevista és més ambiciosa, amb el soterrament del tram urbà de la línia ferroviària (1.545 m) que elimina el pas a nivell existent, i la construcció d’una nova estació subterrània (solució també adoptada i en servei a Vilafranca del Penedès i el Prat de Llobregat, en execució a Montmeló i Sant Andreu Comtal, i prevista a Sagrera-Meridiana –nova estació- i a Bellvitge). El febrer d’enguany es va sometre a informació pública l’estudi informatiu d’aquest soterrament, i ara és en redacció el projecte constructiu. Un cop acabat aquest, la partida per a la seva execució ja està programada en el Pla d’Infraestructures de Rodalies esmentat.

De tota manera, per millorar a curt termini la seguretat dels viatgers en el creuament entre andanes –molt diferent d’un pas a nivell urbà, ja que requereix les màximes precaucions del vianant i no és susceptible de protegir-lo amb barreres i senyals lluminosos i acústics-, Adif revisarà tots els passos entaulonats existents a la xarxa ferroviària estatal de Catalunya, i els substituirà on sigui convenient per passos amb paviment uniforme de cautxú, i de forma immediata en el cas del pas entre andanes de Sant Feliu .

Li agraeixo sincerament la seva carta, que estimula a l’Administració competent a aprofundir en la prioritat atorgada a la seguretat en la circulació ferroviària. Rebi una salutació ben cordial,

Jordi Prat Soler
Delegat del Ministeri de Foment
per a la coordinació d’actuacions ferroviàries
a l’àmbit metropolità de Barcelona

Quin comentari fer? Què dir sobre una decisió per a la qual ara hi ha prioritat i diners i que, presa cinc o sis anys enrera, quan es va arreglar el pas a nivell, hauria estalviat la mort d'una conciutadana avui fa quinze dies?

I ara que, com diu el delegat del Ministeri de Foment, el jutjat de Sant Feliu està investigant les circumstàncies i responsabilitats de l'accident, es dignarà l'ajuntament de la ciutat a posar-se en contacte amb la família per oferir-li suport en el calvari jurídic i legal a què haurà de fer front a partir d'ara?

En tot cas, la reacció dels ciutadans que, amb centenars de correus electrònics han fet arribar la seva indignació al Ministeri, ha forçat una millora, a Sant Feliu i a tot Catalunya, que segurament estalviarà morts tan inadmissibles com la de Maria S.


Comentaris