Ens cal un tercer ambulatori, a Mas Lluí o Roses.

Un dels elements diferenciadors del programa que va presentar ICV-EUiA respecte a altres forces polítiques de la ciutat era la necessitat que Sant Feliu disposés d’una tercera Àrea Bàsica de Salut, d’un tercer ambulatori.

En els diferents actes públics que vam fer a la ciutat abans i durant la campanya electoral, molta gent ens va demanar un seguit de millores en l’atenció sanitària a la nostra ciutat: ampliació de serveis als dos ambulatoris, que el servei d’urgències fos als dos ambulatoris, més dotacions de metges i infermeres,... Una situació que reclama més inversió i atenció des de la Generalitat, i que és especialment urgent quan la ciutat ha de créixer amb els nous barris de Can Bertrand, Hoechst i els habitatges en l’àmbit del soterrament.

Aquest era un sentiment unànime a la ciutat, i que es va recollir en el Pla d’Actuació del Mandat 2003-2007, que diu: 2-1.2 Exigir la millora urgent dels serveis de salut que depenen d’altres
administracions: • Reivindicar la prestació de serveis d’urgència en els dos ambulatoris. • Reivindicar la construcció d’un nou ambulatori (Àrea Bàsica de Salut), per
reduir les llistes d’espera dels metges especialistes.

Aquesta reivindicació hauria hagut d’anar acompanyada, com és lògic, de la cessió immediata a la Generalitat del sòl necessari per a la seva construcció. Però el cas és que, en els primers quatre anys del govern de PSC, CiU i ERC, no hi va haver tal cessió, ni tan sols l’esmentada reivindicació. Hi va haver, per tant, un incompliment evident del seu programa de govern en un tema que afecta directament a la qualitat de vida de totes les persones.

El que trobo personalment més estrany és que, allò que abans s’exigia en el Pla de Mandat, ara ni tan sols va aparèixer en els programes dels partits que avui tornen a tenir la responsabilitat del govern de Sant Feliu. En el nostre programa, però, dèiem explícitament: “Cedirem sòl públic al Mas Lluí per a la construcció del tercer ambulatori”. De forma més concreta, proposàvem que el sòl que avui ocupa Estampacions Colom seria idoni per a aquest ús, donada la seva proximitat als barris de Mas Lluí i Roses i al futur barri de Hoechst.

Crec que la ciutadania hauria d’exigir avui a l’Ajuntament que es defineixi sense ambigüitat en relació a la necessitat d’un tercer ambulatori a Sant Feliu, que l’inclogui en el Pla de Mandat 2007-2011, que faci la corresponent reserva de terrenys en el sòl existent per a equipaments als barris de Mas Lluí o Hoechst, que en faci la cessió necessària a la Generalitat i que demani al nostre Govern la planificació immediata de les obres de construcció. El treball d’ICV-EUiA a l’Ajuntament anirà encaminat, sens cap mena de dubte, en aquesta direcció.

Comentaris