divendres, 27 de juliol de 2007

Un aire més net: objectiu comú, estratègies diverses.

A primers de juliol, el Govern de la Generalitat ha aprovat un conjunt de 73 mesures mediambientals que tenen com a objectiu reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire que respirem. En aquest sentit, es proposa la reducció del diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió de mida inferior a les 10 micres, principals elements contaminants. El pla ha de comportar també la reducció de les emissions de diòxid de carboni, principal gas causant del canvi climàtic. Jo valoro molt positivament aquest pla i felicito al Govern per haver-lo aprovat i, especialment, a Francesc Baltasar per haver-lo impulsat.

El pla d’acció del Govern analitza els diversos focus contaminants, exposant que, en la primera corona metropolitana en què ens trobem, els focus principals són el transport terrestre (52%) i les activitats industrials (28%). Estableix, en conseqüència, mesures concretes en relació al transport, com ara la reducció de la velocitat a 80 km/h, i també mesures concretes en relació a les indústries, entre les quals actuacions específiques per a les cimenteres. És a dir, la Sànson.

És evident que ara s’obrirà un debat sobre la suficiència o l’eficàcia de les mesures que inclou el pla. És un debat imprescindible, i que s’hauria de fer aviat, amb temps suficient, de forma ben documentada i amb la intervenció activa de totes les parts implicades, especialment les administracions (Generalitat i ajuntaments).

En aquest escrit al meu bloc, no em proposo aportar elements tècnics o científics. Tot i que, òbviament, s’hauran d’abordar, ni jo sóc un especialista en les implicacions sanitàries de la pol·lució de l’aire ni crec que poguéssim seguir amb el rigor necessari un debat sobre química ambiental en un bloc com aquest. Tot i això, aquest és, penso, un més dels múltiples espais on propiciar un debat ciutadà sobre el tema. Per això, si més no, vaig penjar un escrit abans de les eleccions i ara torno a penjar-ne un altre.

De fet, em proposo obrir un debat sobre la cimentera, a partir de la constatació de la realitat, i no de la situació ideal que cadascú voldria. Ja vaig dir al meu anterior escrit que, com és evident, ni a mi ni a ningú ens agrada tenir la Sànson a Collserola. Ara bé, també vaig dir que hi és legalment i que compleix totes les normatives mediambientals vigents. I a partir d’aquí, què? Quines opcions hem de valorar a curt i mig termini, considerant altament probable que a llarg termini l’empresa haurà de fer un pensament, ja sigui per decisió pròpia o ja sigui per la combinació inevitable de més pressió social i legislativa i de la disminució de l’activitat constructora?

Això obliga en primer lloc a definir bé quin és, avui, el problema. La mateixa existència de la fàbrica? El flux de camions que travessa les Grases? El combustible que ha utilitzat fins ara? Les possibles combinacions de combustibles que pugui utilitzar en el futur? De tots els combustibles? D’uns sí i altres no? L’alarma social que s’ha creat en relació a un tema tan sensible com la nostra salut i la dels nostres fills? Jo crec que, per ser honestos, primer cal que explicitem de què parlem i després proposem com fer-hi front.

Això porta, en segon lloc, a proposar i valorar diferents alternatives per a cada possible solució al que cadascú veu com a problema. No és un debat inútil ni estèril, però exigeix que tothom posi les cartes damunt la taula. Jo valoro molt positivament, per exemple, que la Federació d’Associació de Veïns de Sant Feliu explicités que el problema és la mateixa fàbrica i, en conseqüència, proposés (vegeu l’acta del ple del 28 de novembre de 2006) el trasllat de la fàbrica i, conscients del cost enorme de l’operació, plantegés que en el sòl que ocupa es fessin habitatges suficients per fer-lo econòmicament viable. Es tracta de construir proposta i de facilitar debat sobre alguna base concreta, de no dir simplement “això no m’agrada”. Jo, personalment, no estic d’acord en crear un nou barri lluny de la ciutat i enmig de Collserola, i crec que aquesta proposta és un brindis al sol, però és un esforç per situar, des d’una perspectiva concreta, quin és el problema i quina sortida hi planteja.

Moltes persones coincidim amb el primer dels objectius que es planteja, per exemple, la Plataforma Aire Net: “Lluitar contra la degradació mediambiental que afecta a la nostra comarca” i jo personalment coincideixo amb les al·legacions que han presentat en relació a les noves propostes de la Sànson, en el sentit d’extremar el control davant la crema de qualsevol nou combustible o residu a la fàbrica. Però rebutjo totalment el seu objectiu de posicionar-me d’entrada “Contra la incineració de qualsevol tipus de residus a la cimentera Cemex (Sànson) de Sant Feliu de Llobregat” , perquè admeto la possibilitat que hi hagi combinacions del combustible habitual (coc de petroli) amb altres combustibles provinents d’una bona gestió dels residus (com crec que és el cas de fangs de depuradora), que compleixin el doble objectiu de reduir les emissions de CO2 que provoca el coc i de trobar vies de reaprofitament dels residus que inevitablement generem les aglomeracions urbanes. Jo no dono per bona qualsevol prova feta amb qualsevol residu, evidentment, i per això exigeixo el màxim control i la màxima informació en aquest tema. Però per la mateixa raó no dono per dolenta qualsevol prova feta amb qualsevol residu, si aquestes ofereixen resultats energètics i ambientals positivament contrastats i sense afectacions a la salut, d’acord amb les tecnologies més avançades i els paràmetres sanitaris existents en cada moment.

I tot plegat porta, en tercer i darrer lloc, a què acordem en quin marc dialoguem, de forma col·lectiva i amb el rigor i la calma necessaris, sobre allò que cadascú percebi com a problema i del que cadascú consideri com a solucions viables, amb la voluntat d'arribar a acords socials tan amplis com sigui possible.

En aquest sentit, a mi m’agradaria saber, en la perspectiva dels qui s’oposen “a la incineració de qualsevol tipus de residu”, quin és el problema i quina és la sortida que hi proposen, i com i on n’hem de parlar. Perquè jo no puc deixar de banda que el mateix coc de petroli és, en definitiva, el darrer residu de la destil·lació fraccionada del petroli i que s’ha usat, sota els controls corresponents, durant les darreres dècades sense generar inquietud a la ciutadania, però generant alhora unes emissions que ara precisament es pretenen reduir. Personalment, em costa pensar que una sortida sigui “virgencita, virgencita que me quede como estoy” (és a dir, que la Sànson segueixi amb el coc i qui dia passa any empeny (que molt em temo que és el que també deuen plantejar les cimenteres)) i que no ens plantegem, des de les persones i les organitzacions socials preocupades pel medi ambient, mesures viables que millorin una situació ambiental davant la qual hem de fer alguna cosa més que queixar-nos o que portar indústries i residus a alguna contrada o país (normalment més pobre) com més lluny millor.

Finalment, i en la meva perspectiva estrictament personal, entenc que hi ha dos problemes generals als quals cal fer front: la contaminació ambiental i la producció contínua de residus urbans, i un tercer de caràcter local: l’alarma social produïda, principalment, per una mala informació. Crec que, a curt termini, són inviables el trasllat de la fàbrica i la reducció important i immediata de residus (tendeixo a no confondre els desitjos amb la realitat) i que, en canvi, és viable considerar, com a tota Europa, que les cimenteres poden jugar un paper en la reducció dels dos problemes als que al·ludia abans, sempre i quan es donin les condicions necessàries, especialment una informació completa i puntual a tota la ciutadania, tant en el Fòrum Ambiental de Sant Feliu com en els diversos mitjans de comunicació locals. Ni més ni menys que les condicions que, lluny de tot pacte de silenci, ja vam plantejar des d’ICV-EUiA en el nostre programa i en els actes públics que vam fer a la campanya electoral, especialment al barri de les Grases.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

En aquest escrit podem veure la manera que tenen alguns de fer política. Anomenem "alarma social" a un moviment generat des de la desconfiança que la mateixa falta d'informació provoca. Els polítics que tenen i tenien la informació sobre el tema de la incineració de residus com els llods de depuradora, o la possibilitat de fer servir FARINES CÀRNIQUES, i d'altres, són els que havien d'informar la població; que si no recordo malament no han fet.
També volem marejar la perdiu, doncs ningú ha dit res sobre continuar igual. Una tecnologia més neta és el gas natural, des de la plataforma AireNet es pretén que s'apliqui la legislació vigent. I en el que respecta a la cimentera hi ha una directiva sobre millors tècniques disponibles. Sembla que ningú recorda això. I el que em sembla tendenciós és anomenar residu el coc de petroli. Si bé el coc és el que resta de treure per destil·lació fraccionada tot tipus de combustibles del petroli, no deixa de ser un combustible.

Tots estem contents que hi hagi intenció des de la Generalitat de reduir la contaminació atmosfèrica a la zona metropolitana, però no deixa de ser curiós que de les 73 propostes que realitza el departament que dirigeix el nostre ex-alcalde no es pugui consultar les que fan referència a les indústries. No entenc com és que no són públicades amb la resta del paquet de mesures.
Probablement sóc un alarmista, però si no tinc tota la informació, només puc utilitzar la que tinc. I evidentment la que tinc actualment diu el que diu.

Salutacions i AireNet per a tots, inclosos els polítics.

Guillem Salas i Campreciós ha dit...

Anomenes "alarma social" a un problema de contaminació que fa anys per no dir dècades que dura (i augmenta). Ja era hora que la gent s'alarmés una mica, no? com a mínim ha servit per a que es comencin a pendre mesures (73). Algunes bones, d'altres de dubtosa eficàcia i d'altres nefastes.
Pel que fa a la mesura que afecta la Sanson, la catalaogo de nefasta. Ens han colat un gol. Dins d'un paquet de mesures per un bé al medi ambient, n'hi han com la que ens ocupa, que l'únic que fan és afavorir una indústria altament contaminant per interessos econòmics i alhora la generalitat escurreix el "bultu" dels residus. Quan començarem a pendre mesures de veritat per solucionar el problema dels residus?

I és que, a qui li entra al cap que en una zona de protexió especial de l'atmosfera, en lloc de treure les indústries contaminants, se'ls hi dongui totes les facilitats per a que segueixin duent a terme la seva activitat?

Les coses clares, es converteixen els forns d'una cimentera en una incineradora. Si ho diguessiu així de clar, quants vots es perdrien, eh?
Abans el vots i les poltrones que la salut de la gent, BRAVO!!

Anònim ha dit...

En principio quisiera advertirle que el debate que usted propone abrir en su blog no está correctamente focalizado, no se trata en estos momentos de un debate sobre “la cementera” en general, si no sobre la “incineración de residuos” en Sant Feliu de LL. Usted desvía el centro de atención del debate y nos propone hablar de la cementera y nos habla de los aciertos del Plan de Acción del Govern de la Generalitat recientemente aprobado para dar respuesta al problema de la contaminación en la comarca; con ese planteamiento difumina sin mas “el problema en cuestión” derivado de las decisión conjunta del Govern de la Generalitat y la Patronal del Cemento de incinerar residuos, como solución al importante problema de gestión de residuos que tenemos en Cataluña. Es cierto que esos temas (contaminación atmosférica y cementeras en nuestra comarca) exigen también otro debate, pero para que sea un debate público útil, tiene que ser otro distinto al que nos ocupa ahora y previo a la adopción de medidas que parece ya han sido tomadas, lo cual por lo demás no me consta se haya producido –hasta el momento, que yo sepa, si no usted me corrige, no se ha anunciado ni tan siquiera la fase de información pública previa a la publicación del Decreto que usted menciona y del que quiere hablar-.

Por tanto, y volviendo al asunto que nos ocupa en estos momentos y que es la cuestión que actualmente preocupa a los ciudadanos/as; es decir “el problema” y que usted pide que definamos los que disentimos, no es otro que: LA IMPLANTACION DE UNA NUEVA ACTIVIDAD INDUSTRIAL en nuestra municipio, a menos de 2000 metros de aglomeraciones de población, en contradicción con las ordenanzas municipales; en pleno Parque de Collserola, que por el tipo de actividad entra en contradicción con la declaración de Parque Natural; sin cumplir con el procedimiento legal general y específico que les corresponde cumplir a todos los industriales promotores de la actividad de incineración/ co-incineración; y en colisión con la declaración de ZONA DE PROTECCION ESPECIAL ATMOSFERICA, donde se pretende implantar una nueva fuente de formación de contaminantes, cualitativamente peligrosos como son los COPs, en contradicción con los establecido en el Convenio de Estocolmo suscrito por España; es decir, que sin decirlo claramente en la solicitud y procedimiento impugnado se pretende implantar la actividad de GESTION DE RESIDUOS mediante su ELIMINACION, a través del procedimiento peligroso de la INCINERACION; y ello es sabido que tiene potencialmente importantes IMPACTOS SOBRE LA SALUD de las personas y en especial niños y mujeres gestantes, EL MEDIO AMBIENTE, ADEMÁS DE SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES. Este es el problema. Este es nuestro problema. En el escrito de alegaciones presentado con ocasión de la autorización ambiental presentada por CEMEX por una multitud de ciudadanos y varias asociaciones se hace referencia de todo ello, y con suficiente claridad que no reproduciré, pues esta disponible en la web de la Plataforma Airenet para sea consultado.

De hecho usted ya en su escrito habla del “problema”, no queriendo darle esa categoría, no le quiere da la centralidad que le corresponde en todo su escrito y en el debate que pretende abrir. Sólo en la parte final hace referencia clara, y sólo cuando es usted quien habla, y desde una “perspectiva estrictamente personal”, lo menciona: “hay dos problemas generales a los que hay que hacer frente: la contaminación ambiental y la producción continua de residuos urbanos”. Con la definición de ese segundo problema usted hace referencia implícita a esa impotencia de las administraciones responsable, al reconocer la imposibilidad de parar hoy por hoy ese contínuo generar de residuos.Y es así, la imposibilidad de una Administración local y medioambiental, que sin demasiados recursos y con lentitud para fomentar en las empresas (y particulares) planes de contención, reducción y minimización en la producción de residuos, les obliga a aceptar las estrategias crematísticas de las cementeras y también a aceptar sus argumentos. Este es el problema también. En consecuencia, les lleva a impulsar tratamientos llamados de “final de tubería”, como la incineración; contradiciendo la política de prioridades en la gestión de residuos –reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento material, aprovechamiento energético-, quedando dicha política relegada al mundo de las apariencias; a pesar de que ello es principio legal comunitario que debería informar todas las acciones de gobierno medioambientales y en donde encontraríamos buena parte de la soluciones que usted también demanda de nosotros.

En consecuencia, usted también asume -y según parece a pesar suyo, a pesar de sus deseos- la “cruda realidad” que ve imposible de transformar y la acepta sin más combate lo inevitable; por tanto haciendo uso de su sentido de la responsabilidad acepta lo que acepta la corriente mayoritaria de las administraciones responsables en asuntos medioambientales, asume los mismos o parecidos conceptos y argumentos que la industria cementera y que utiliza desde hace algún tiempo en su proceso de reconversión a nuevas actividades y negocios complementarios, como es el negocio de la Incineración de Residuos. Sin reconocer de que se trata de una nueva actividad a desarrollar, habla al igual que habla la Cemex de valorización energética, de combustibles alternativos, de sistema avanzado de controles a posteriori,…, además de reconocerle gratuitamente a la industria cementera unos méritos en la lucha de contra la contaminación que en mi opinión no son de justicia otorgar a uno de los sectores industriales menos sostenibles y más generadores de residuos.

Una vez asumida esa perspectiva, usted ya no tiene dificultades para no ver de lo que se trata realmente: el implantar una nueva actividad industrial en Sant Feliu de Llobregat, en Collserola, la de Gestión de Residuos mediante su eliminación por Incineración, utilizando para ello parte de la infraestructura de la Cementera ya implantada. Actividad que necesariamente, desde una perspectiva medioambientalista y de protección de la salud, debería verse como una actividad diferenciada de la actividad de producción del cemento gris, y no sólo por que el sentido común nos lleve a ello, si no también por que la legalidad aplicable y vigente, y ya referida en el escrito de alegaciones presentado por la Plataforma Airenet y otras asociaciones, nos conduce a la misma conclusión. Además así también lo interpreta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que ya dictaminó en su momento que la incineración de residuos urbanos equivale a un vertido y no a una recuperación energética; y el Parlamento Europeo el pasado 22.2.07 rechazaba considerar la incineración como recuperación. Usted, no obstante, reitera e insiste en ello en gran parte de su discurso, en lo de los combustibles alternativos, en lo de la valorización energética, en los controles y en las tecnologías avanzadas…. Y en parecidos términos en que Cemex trata la cuestión en la solicitud de autorización ambiental, los cuales son también aceptados sin más por la OGAU del Departament de Medi Ambient (aunque parece que a alguien le planteó ciertas “dudas” en el inicio del procedimiento administrativo).

Al adoptar dicha perspectiva, semejante y cercana a la que aparece en las distintas webs de la Cemex u otras cementeras y en la fundación de la patronal del cemento recientemente creada con la participación de los sindicatos del sector, usted a su vez se distancia y tengo que decir que lamentablemente también su partido, IC-Els Verds y EUiA, de las perspectivas que sobre el problema de la Incineración de Residuos tienen los actuales movimientos ecologistas, medioambientalistas y en defensa de la salud, tanto nacionales como internacionales y que en la actualidad han conformado importantes alianzas nacionales e internacionales contra la incineración de residuos y la eliminación de los COPs (de la Alianza Global Anti incineración GAIA; de la Aliance pour le Planete, de la Red IPEN, organizaciones internacionales que agrupan a su vez multitud de organizaciones ecologistas, medioambientalistas y solidarias con las generaciones futuras, tanto de carácter nacional, como de carácter internacional como Greenpeace, Amis de la Terre. WWF). También les hace perder coherencia y distanciarse de sus propios actos pasados, pues no ha pasado mucho tiempo (1999) que su partido y sus militantes apoyaron una Iniciativa Legislativa Ciudadana contra la Incineración de Residuos ante el Parlament de Catalunya; y por último les aleja de una parte de sus militantes, simpatizantes y electores, que a pesar de la posición de su partido y siguiendo su propio criterio han presentado también sus alegaciones contrarias a la autorización ambiental en trámite y hasta han colgado pancartas en sus domicilios contra la incineración en la Sanson. Por lo demás, no me deja de asombrar, que la posición de su partido, IC, esté tan alejada de otras organizaciones políticas afines de otras partes del España, pues no es la misma posición la que tiene usted, por ejemplo, que la de Mikel Izaguirre, candidato en las últimas elecciones de Ezker Batua-Berdeak (Izquierda Unida-Los Verdes) a la Juntas Generales de Donostialdea y portavoz de la Coordinadora de las Plataformas Anti-Incineración de Guipúzcoa, que con ocasión de la presentación de su programa electoral manifiesta claramente “…Otro de nuestros caballos de batalla será la gestión de los residuos sólidos urbanos, uno de los grandes problemas de Gipuzkoa. Desde Ezker Batua Berdeak y Aralar continuaremos movilizándonos, con todas nuestras fuerzas, en contra de la incineración y de esta infraestructura que partidos como el PNV, EA y el PSOE nos pretenden imponer, a pesar de contar con el rechazo mayoritario de la ciudadanía…”. Es claro que el debate público que usted reclama es necesario, pero especialmente es necesario que se de también en el seno de su partido, ya que no es posible mantener una posición que colisiona con la identidad verde que reclaman, con sus recientes posiciones anti-incineración, con sus homólogos y aliados políticos y también con sus propios militantes, simpatizantes y electores; y a su vez tener un debate con la sociedad civil.

Lógicamente, tras ese proceso de transformación y cambio de perspectiva, acaba usted diciendo sin demasiados problemas que es posible de ENTRADA DECIR QUE SI a la eliminación de residuos mediante su incineración, alegando como argumentos los propios de la industria cementera; en cambio, otras asociaciones y ciudadanos de Sant Feliu que conforman parte de su tejido social dicen que de ENTRADA NO a la eliminación de residuos mediante la incineración en la Sanson. Y en consecuencia estos ciudadanos solicitan de la Consellería de Medi Ambient la desestimación de la solicitud de autorización ambiental y por consiguiente que se consienta de facto la implantación de la actividad de INCINERACION en nuestro municipio, solicitada sin claridad y de forma encubierta por la Cemex, por razones simplemente de legalidad y por razones de justicia y salud ambiental y de equidad intergeneracional.

Razones de justicia y salud ambiental que se fundamentan en suficientes estudios e investigaciones científicas, que aunque fueran considerados por unos como no definitivos, especialmente por el sector industrial de la incineracion y coocineración de residuos y sus aliados, ya serían suficientes para recomendar a los poderes públicos la aplicación de los principios de precaución y prevención medioambientales, a tenor de lo que el Derecho Internacional Ambiental prescribe y de acuerdo con el estado actual de las investigaciones referidas. Por lo que las pruebas definitivas de la inocuidad/peligrosidad de los contaminantes que forman las Incineradoras en su proceso productivo debería estar a cargo de las cementeras y/o de la administración ambiental y sanitaria, y no recaer la carga de la prueba en los ciudadanos/as que por lo demás “no tiene un duro” para ello; se trata de poner en práctica también por parte de la Administración el principio recomendado por la red IPEN “sin datos, no hay mercado”.

En mi opinión, en estos momentos sería una irresponsabilidad, cuando no se incurriría en culpabilidad, aceptar de facto la implantación de cualquier industria dedicada a la incineración en nuestro municipio; por lo que a la vista de lo anteriormente expuesto sería necesario, además de ser posible, que ustedes, nuestros representantes políticos propusieran una MORATORIA de cualquier instalación incineradora en el término municipal de St. Feliu y en su entorno (en la Zona de Protección Especial). Y más cuando ya en St. Feliu tenemos en marcha, o a punto de ponerse en marcha la de St.Vicenç dels Horts –aunque no se con exactitud como se encuentra la segunda incineradora de la comarca y pienso que pocos lo saben-; o sea, dos incineradoras en pocos kilómetros a la redonda, lo que debería tenerse en cuenta. No sé si usted sabría decirme cuantas incineradoras por habitantes o kilómetro cuadrado son admisibles de acuerdo con las normas medioambientales, a lo mejor no está regulado y pueden ser muchas; la verdad que yo no lo sé, pero mi sentido común me dice que no deberían ser demasiadas por razones de salud ambiental especialmente, a pesar de que todos tuviéramos una fe desmedida en los avanzados y costosos sistemas de control y protección utilizados por las cementeras e incineradoras y bendecidos por la Administración.

En definitiva los ciudadanos/as no podemos hacer nuestros los principios regidores de la actuación de la industria, y de la industria cementera e incineradora en particular, y que por lo que veo son compartidos por ustedes: primero implantación y beneficios y después protección y control, pues está demostrado que no son los principios más eficientes para la defensa del derecho a la salud de todos/as. El proceso de incineración de residuos no se puede considerar un proceso de producción limpio, es un proceso “potencialmente peligroso”, así es reconocido internacionalmente en el Convenio de Estocolmo promovido por las NNUU y por ello promueve su eliminación por producir contaminantes extremadamente peligrosos para la salud y el medio ambiente (COPs). Ya sólo desde una perspectiva laboral, tal calificación, sería sin duda alguna también la considerada por la propia normativa de prevención de riesgos laborales vigente. Y ya que menciono la perspectiva laboral, quisiera apuntarle que el mismo movimiento sindical/obrero en este país, y del cual IC y EUiA son en parte deudores en el proceso de conformación de sus propias identidades políticas, ya desde los años 70 hasta cerca del 2000, también fue acusado brutalmente de alarmista por técnicos, políticos y empresarios de la época –sólo hay que consultar las hemerotecas- , en su lucha constante y persistente en contra de la producción de fibrocemento y el uso de las fibras de asbesto y del amianto que tantas muertes produjo y que producirán en los próximos años. Finalmente, en 1999 fue finalmente prohibida su fabricación, y aun en contra de todas las evidencias sobre el perjuicio que generaba en la salud, el gobierno de este país, que aún no consideraba aún demostrada definitivamente su peligrosidad fue uno de los últimos en Europa en prohibirla, aún se resistía y planteaba una moratoria de su producción hasta el 2005.

Bueno, por último, decirle que también coincido con usted en que el debate sobre el problema que nos ocupa ahora es necesario, pero para que podamos hablar de Democracia Ambiental tiene que ser realmente un debate honesto y participativo y sobre todo previo a la toma de decisiones. No se trata de primero tomar unilateralmente decisiones, después de informar de las decisiones tomadas y que afectan a los ciudadanos/as; y por último plantear un debate inútil o pseudodebate sin influencia en las decisiones ya tomadas al margen de los ciudadanos/as, a la manera de una especie de despotismo tecnocrático: todo lo hacemos por el bien del pueblo, pero sin el pueblo, pues es ignorante en materia medioambiental. Ejemplo de esta conducta es el mismo proceso de toma de decisiones que los distintos responsables implicados han llevado a cabo hasta el momento, para proceder a impulsar una determinada política de gestión de residuos y para autorizar la gestión de residuos por parte de las cementeras mediante su eliminación incinerándolos. No sólo durante el procedimiento administrativo concreto iniciado con la solicitud de autorización ambiental presentada por CEMEX, si no también en sus fases previas; llegando en algunas ocasiones a rozar el oscurantismo y por parte de algunas de sus voces disidentes sufrir ataques inquisitoriales. Evidentemente los ciudadanos/as de Sant Feliu de Llobregat tienen razones de sobra para alarmarse.

Enrique

Anònim ha dit...

He après en el camp de la meva activitat (sóc biòleg i faig recerca en ecofisiologia vegetal) que habitualment "lo mejor es enemigo de lo bueno", i que cal veure les coses dins el seu context, com el que en Jordi intentava donar-li al tema. Això val tan per entendre les solucions que els sers vius donen als problemes amb què s'enfronten, com per inventar-nos-en de noves per als nostres. En la naturalesa les solucions no són mai simples, sinó complexes, i mai no són perfectes, sinó que es fa el que es pot a partir del que es té. Sovint això porta a carrerons sense sortida, i és quan les espècies són desplaçades per altres i, si han anat massa enllà per aquesta via, s'extingeixen. En el nostre cas, la nostra capacitat de raonar ens por permetre fer més eficient el primer procés i, sobretot, evitar el segon: entestar-nos en solucionar els problemes a curt termini i només amb les eines a l'abast pot perpetuar els problemes; ara bé, el raonament també hauria d'evitar que ens centrem només en com hauríen de ser les coses i ens oblidem de solucionar (o almenys controlar) el problema actual. Anant al cas, està clar que simplement cremar residus, i aprofitar per fer-ho els forns de les cimenteres, no és la solució a mitjà termini (ni, sigui dit de pas, crec que en Jordi ho proposi); però pretendre que, d'avui per demà, reduir, reutilitzar i reciclar minimitzi els residus és posar els desitjos a l'alzada de la realitat (i dic minimitzar, perquè la desaparició dels residus és impossible, però seria massa llarg). Mentrestant, què en fem dels residus? Els seguim aplilant perquè els cermin els nostres fills? El que aquí es proposa és una manera, temporal, de reduir danys: es redueix l'ús de combustible fòssil (per cert, que el gas natural és tan fòssil i tant productor de gasos hivernacle com el petroli; l'únic és que n'hi ha més) i es dona una sortida a un problema actual MENTRE es van implemetant les altres polítiques. I reconec que aquest és el punt feble: amb quina pressió es desenvolupen les altres polítiques si, fins ara que no ens cremaven res al costat de casa, tant se'ns en donava? Com estar segurs que, si incinerem residus a les cimenters, això no serà un xec en blanc contra la reducció per què "total, després ja els cremarem"?
Per cert, que en tot això dono per suposat que es compleix la normativa sanitària i el resultat de la combustió, amb els filtres que convingui etc, no és nociu per a la salut, si no, ja no hia hauria discussió.

Xavier Aranda

Anònim ha dit...

La exposición que realizas Xavier para mí cumple las condiciones necesarias para poder facilitar el debate, pues coloca con mayor claridad y en un lugar más central el problema en cuestión, el de la Gestión de Residuos y la Incineración. Coincido contigo en que es necesario contextualizar el problema para encontrar soluciones, pero para ello hay que definir primero el problema a contextualizar y claramente, lo que no hace San José: se niega a hablar de Incineración de Residuos; por lo tanto no contextualiza si no lo que está haciendo es otra cosa. Lo cual no está exento de dificultades, pues combustionar en los hornos de la Sanson 110 mil Toneladas de residuos al año (más de 12 T. a la hora) de harinas cárnicas, fangos cloacales y otros residuos urbanos, no puede tener otra definición que el de COINCINERACION DE RESIDUOS. En coherencia, también le será imposible hablar de INSTALACION ni de ACTIVIDAD DE COINCINERACION en la Sanson; y por tanto desde esa perspectiva tendrá que ver como injustificable aplicar la normativa apropiada para esa actividad, más rigurosa medioambiental y sanitariamente y que el reciente Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo exige que se aplique, consciente de que es costumbre intentar sortearla por parte de las Cementeras con cierta tolerancia de las Administraciones.

Coincido contigo que la solución tiene que ser la más “buena” posible, aunque no sea la mejor. Pero debería cumplir, en mi opinión, dos requisitos: que esa solución ayude a reducir el problema creando escenarios más favorables para avanzar a una resolución a medio/largo plazo satisfactoria; y que fuera “la más eficaz posible para alcanzar un alto grado de protección del medio ambiente y la salud en su conjunto. De lo contrario, perdería sentido toda la multitud de instrumentos técnicos, legales y administrativos medioambientales creados hasta el momento (leyes, planes, convenios, mejoras técnicas disponibles, mejores prácticas, …, a nivel europeo, estatal, autonómico y local.). Tu mismo planteas dudas de que la incineración sea un sistema idóneo para alcanzar el primer requisito y esperas que el segundo se cumpla.

En mi opinión, no ayuda en mucho para alcanzar la solución anterior el discurso utilizado por San José. Utiliza de forma sesgada el concepto de “VALORIZACIÓN ENERGÉTICA” descontextualizándolo de su actual marco legal, lo sobredimensiona para sobrepasar y trastocar el principio ecológico de jerarquía en la gestión de residuos y lo instrumentaliza para ocultar en el debate los conceptos de “eliminación” e “incineración de residuos”, de la misma forma que la Patronal de la Incineración Europea (CEWEP) lo hace en el marco europeo. Lo que en esencia es un asunto de SALUD AMBIENTAL (un residuo) se transforma en una MERCANCIA más (“un combustible alternativo” como gusta decir). Esta ofensiva desregularizadora persigue en estos momentos la recualificación de la definición general dada actualmente a la INCINERACION en la Directiva Marco de Residuos que es considerada como ELIMINACIÓN DE RESIDUOS y lograr que pase a ser considerada esencialmente como “operación de valorización”. De conseguirlo la CEWEP logrará la apertura de las fronteras de los países europeos al tráfico de los residuos sin intervenciones administrativas demasiados exigentes. Romper las “rigideces” administrativas hará posible un mercado europeo “flexible” para dar “sostenibilidad” a los negocios de la incineración y de la coincineración; y a su vez garantizar la materia prima necesaria a las cementeras coincineradoras para justificar su entrada en el Mercado de Derechos de Emisión de CO2. (Los países de nuevo acceso en la UE están en contra pues se ven invadidos por un tráfico legal e ilegal de residuos).

Mientras se produce la desregularización en Europa, la patronal española del Cemento OFICEMEN intenta en nuestro país la desregularización “fáctica”, eludiendo hábilmente la normativa específica de la incineración/coincineración a través de los resquicios que le ofrece la abundante, en muchas ocasiones solapada y en otras la contradictoria normativa medioambiental. Impulsa acuerdos corporativos como el Acuerdo para la Valoración Energética en la Industria Española del Cemento de noviembre del 2004 y constituye Comisiones Autonómicas para su seguimiento que hagan viable esa reconversión parcial del sector cementero con la participación de los sindicatos; a más constituye un instrumento de creación de opinión que es la Fundación Laboral CEMA que tiene como objetivo principal declarado “el fomento de la valorización energética de los residuos. Y orquesta campañas mediáticas para lavar su imagen, creando una más simpática medioambientalmente y convenciendo a unos y otros de que son “vanguardia” de la lucha contra el cambio climático -que precisamente ellos han ayudado a crear- a través del uso hábil de las propiedades “hipnóticas” del lenguaje. (A la manera que hace San José en su primer escrito: ni más ni menos de lo que “se trata es del uso de nuevos combustibles orgánicos” y que si utilizáramos estas palabras en vez de la palabra Incineración no se crearía ninguna alarma social. Seguramente le tengo que dar la razón en su segunda afirmación.)

Entretanto las cementeras realizan importantes inversiones: en filtros y en sistemas de control (Sanson), en nuevos hornos adaptados a la incineración (Cemento Molins), que esperarán amortizar a largo plazo. Por lo demás, CEMEX Sant Feliu y CEMENTOS MOLINS Sant Vicenç esperan la asignación individualizada de los derechos de emisión en el marco del Plan Nacional de Asignacion 2008-2012 y entrar el Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (Protocolo Kyoto); siendo el suministro de residuos necesario en su estrategia para garantizar su estabilidad en ese nuevo mercado. La lucha contra el cambio climático, en opinión de muchos como la Ministra de Medio Ambiente, no se acabará en cinco años será una lucha de décadas y en opinión también de muchos de más tiempo si se siguen estrategias basadas en la quema de residuos. (Por cierto que no entiendo el ejemplo de San José en su primer escrito relativo al coque. ¿Dónde esta el ahorro sustituyendo un subproducto o residuo del petróleo que es el coque por otros subproductos o residuos orgánicos, mientras que el fuel y otros combustibles fósiles derivados del petróleo que lo han generado seguirán utilizándose para el arranque y puesta en régimen del horno?¿O no se utilizarán?¿O se utilizarán para otras cosas? ¿O se convertirán a su vez en residuos? No entiendo). Todo ello hace pensar que estamos ante un planteamiento EN ABSOLUTO nada temporal de la incineración de residuos.

La INCINERACION, como tú apuntas, es por naturaleza contraria al resto de las políticas de gestión de residuos: Prevención, Reutilización y Reciclaje. Si estas políticas -en especial las dos primeras- no tienen ningún grupo de presión organizado que pueda contrapesar la tendencia a aceptar las soluciones finalistas promovidas políticamente por las cementeras -verdaderos sujetos activos en política medioambiental-, y a su vez la Administración continúa jugando de forma timorata el papel de sujeto pasivo, fracasando en los sucesivos planes y programas de prevención y reutilización, NO ES REALISTA seguir manteniendo la idea de la TEMPORALIDAD de la Incineración de Residuos. (El presente Plan Nacional de Residuos (2008-12) reconoce el estrepitoso fracaso del anterior Plan en estas políticas y de momento ya transcurrido medio año de la formulación y aprobación del nuevo y aún no se ha concretado ninguna de las acciones relevantes formuladas, que creo que de llegar a implementarse podríamos esperar un posible cambio de tendencia.)

Al final, manifiestas que el presente debate sobre la INCINERACION DE RESIDUOS en Sant Feliu no tendría sentido si no se cumpliera la normativa sanitaria y que el proceso de la incineración no estuviera controlado; confiando que todo ello se cumplirá y los resultados no serán nocivos para la salud. Evidentemente coincidimos en que la SALUD es la premisa básica para el debate; y también coincido con San José en que hay que “partir de la constatació de la realitat, i no de la situació ideal que cadascú voldria”. La realidad, pues, está conformada por distintos hechos y acontecimientos y que, entre otros, podemos constatar:
EL proceso de incineración de residuos es considerado un proceso potencialmente peligroso por el Convenio de Estocolmo auspiciados por las NNUU y señala que entre las cuatro más importantes fuentes de formación y liberación de COP, metales pesados y otros tóxicos se encuentran en primer lugar “la incineración de desechos, incluidas las coincineradoras de desechos municipales, peligrosos o médicos o de fango cloacal”; y en segundo lugar “los desechos peligrosos procedentes de la combustión en hornos de cemento”.
LOS COP y metales pesados son sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas y tienen propiedades mutágenas, cancerígenas, disruptoras hormonales,…, lo que ya no parece un tema controvertido.
LAS autoridades medioambientales no quieren considerar la actividad incineradora en la Sanson como de COINCINERACION DE RESIDUOS, reduciendo así las exigencias administrativas correspondientes (sanitarias y medioambientales), y por tanto se reduce el grado de seguridad ambiental.
SI a la vista del contexto anteriormente expuesto la decisión de incinerar no es temporal, la incineración indefinida no puede ser vista como “la solución” eficaz y sostenible al problema de los residuos (y al cambio climático).
SI el funcionamiento de la instalación coincineradora no reconocida como tal tiene un horizonte a largo plazo, como todo proceso tecnológico complejo incrementará las probabilidades de riesgos derivados de la perdida de eficacia, accidentes, malas combustiones, mal mantenimiento, incendios,..
Si como la acción de incinerar residuos no es momentánea, sino probablemente permanente, es lógico que el tiempo de exposición a los COP y otros contaminantes se incrementará, tanto en medidas y valores considerados aceptables (dosis bajas), como en medidas que los superen a causa de las distintas contingencias que puedan producirse en el proceso (dosis altas), siendo mayor cuantitativa y cualitativamente la exposición a esos contaminantes en los niños/as por su edad y por su desarrollo; y por tanto sus efectos.
Si el mapa de la Zona declarada de Protección Especial Atmósferica, en la que se encuentra Sant Feliu, es una zona de alta contaminación desde hace muchos años sin que se haya corregido y el mapa coincide extraordinariamente con las áreas de mayor implantación de determinados cánceres y otras enfermedades cardiovasculares y pulmonares del Atlas municipal de mortalidad por cancer (y otras enfermedades) que acaba de hacerse público –y que parece no debió hacerse-, no cabe pensar otra cosa que: o bien es debido a que se ha aplicado correctamente la normativa sanitaria, evidenciándose como mal formulada y como incorrectos los valores y mediciones considerados admisibles de los distintos tóxicos; o bien, no se ha aplicado la normativa sanitaria por lo que denotaría la incapacidad de intervención de las distintas autoridades sanitarias y medioambientales. O ambas cosas. Por lo que si se añade una nueva fuente de contaminantes a la ZPEA, una fuente de formación significativa de COP, sin haber reducido los niveles actuales de contaminante y sin haber realizado las rectificaciones, mejoras y correcciones en las normas, en los instrumentos y en la organización de las administraciones medioambiental y sanitarias se perpetuará la ineficacia y se agravará la salud de la población.

Por tanto, independientemente “de la situación ideal que cada uno desearía” existe la obligación ciudadana de actuar con realismo y “no confundir los deseos con la realidad” y caer en el soporífero “mejor no saberlo” o en el ilusionismo de que “ya están las autoridades en ello”; de actuar con honestidad y responsabilidad con nosotros mismos y las generaciones futuras; exigir el “derecho a saber” y “el derecho a participar” en las decisiones que toman CEMEX y CEMENTOS MOLINS y que nos afectan a todos; y requerir a las autoridades locales, ambientales y sanitarias que actúen en defensa del interés general: la salud. Lo que significaría en un primer lugar por parte de las autoridades actuar con Precaución declarando una MORATORIA de la coincineración en las cementeras ubicadas en la Zona de Protección Especial Atmosférica, pudiendo para ello adoptar en el correspondiente Plan las medidas contempladas legalmente de “suspensión de las licencias de ampliación de actividades que puedan producir efectos aditivos a la contaminación atmosférica de la Zona”; e iniciar conjuntamente con los distintos sectores que conforman la sociedad civil acciones para modificar el contexto actual para favorecer soluciones que nos acerquen al objetivo declarado por las leyes medioambientales de alcanzar un alto grado de protección del medio ambiente y la salud en su conjunto. Ello sería una oportunidad para todos para profundizar en la Democracia y descontaminarla.

SALUDOS! Enrique

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

Enrique,
Em fot debatre amb un anònim(d'Enriques n'hi ha tants...!), però espero poder saludar-te personalment aquest dimarts al ple. Com veus, no conec molts convenis ni sé que diuen els candidats d'Ezker Batua, però ja vaig deixar clar a l'inici que ni puc ni vull obrir un debat entre especialistes.
El que sí que voldria és plantejar-te dues observacions i una pregunta, encara que sigui en el terreny de les hipòtesis.
Primera observació: donar per descomptada la connivència entre "les cimenteres" i el Departament de Medi Ambient, donar per descomptat que el Departament dirà "sí bwana" a tot el que plantegin i, així, donar per certes les mil i unes catàstrofes que se avecinan. Això es replica sol i, en la mesura que argumentes tan bé allò en què creus, seria bo parlar amb el mateix rigor del paper dels altres. Saps molt bé, Enrique, que Cemex ha presentat una proposta de cremar un seguit de residus, però és això, una proposta. No hi ha res que faci deduir que se'n derivarà necessàriament l'autorització de la Generalitat: per a mi, això és aixecar una sospita absolutament infundada de connivència, que no s'adiu amb el rigor de la teva exposició. Why?
Segona observació: poses en el mateix sac tots els residus, essent perfectament conscient que ni es pot cremar qualsevol cosa ni tot el que es pot cremar comporta tots els mals. Tanta precisió en el que tu defenses i tanta generalització i imprecisió en el que tu qüestiones, tampoc sembla massa coherent, no?
I aquí va la pregunta que et plantejo com a hipòtesi. Coincidint amb tu i amb la Plataforma que allò que, encara que sigui innocu per a la salut però no és combustible no s'ha de cremar (i, fins allà on conec, ni les farines càrniques ni altres coses demanades tenen suficient capacitat calorífica i, per tant, cremar-los seria simplement incinerar i això tots hi estem totalment en contra), admetries com a possibilitat aprofitar les altes temperatures d'un forn per utilitzar combustibles procedents de residus que reuneixin aquestes característiques:
1) sobre tot, cap afectació a la salut pública, atenent als nivells de tolerància més exigents vigents a la Unió Europea,
2) tecnologia segura validada i en funcionament als països més avançats del nostre entorn,
3)capacitat calorífica real, és a dir, és un combustible real,
4) reducció de les emissions dels gasos (CO2,...) que són objectiu Kyoto,
5) reducció de la dependència dels combustibles contaminants fòssils.

Seria admissible això com a possibilitat, o també creus que hem d'estar en contra de tot?