Falten 40 dies per a la consulta!!! I només tres per a la Festa!!!

1) Per què ara una Festa del Soterrament?

2) Què és la consulta del soterrament?
 • És la manera com decidirem el Sant Feliu de les properes dècades: amb una consulta a tots els santfeliuencs i totes les santfeliuenques majors de 16 anys que vulguin participar i votar per decidir com serà la nostra ciutat quan s'acabi el soterrament.
 • Fer una consulta a tota la ciutadania i no fer només un acord del ple de l'Ajuntament és una decisió unànime de tots els partits polítics de Sant Feliu.
3) Què es decidirà en la consulta del soterrament?
 • A la consulta hi haurà dues preguntes. La primera serà per decidir el projecte urbanístic que es portarà a terme a Sant Feliu immediatament després de les obres del soterrament. La segona, serà per decidir com preservem la memòria de l'actual edifici de l'estació.
 • Pel que fa a la primera pregunta, cada persona podrà votar el que creu millor dels tres projectes posats a votació. Faig memòria: a primers de 2019 es va convocar un concurs públic, al qual es van presentar 31 projectes. Un jurat d'experts en va acabar seleccionant 3, que són els que hauran de votar les persones que participin a la consulta.
 • Pregunta 1: ”Quina consideres que és la millor proposta en l'àmbit del soterrament?", i hi haurà tres propostes per votar.
 • Pel que fa a la segona pregunta, cada persona podrà votar el que creu millor de les dues opcions que el ple de juliol va decidir posar a votació.
 • Pregunta 2: "Quina consideres que és la millor proposta per preservar la memòria de l'estació?", i hi haurà dues opcions per votar.
4) Quan podrem saber i valorar les propostes que es posaran a votació?
 • Es presentaran públicament a la Festa del Soterrament del dissabte 2 d'octubre.
 • Hi haurà un material informatiu molt complet que es repartirà a totes les cases a partir del 2 d'octubre.
 • Fins que comencin les votacions, hi haurà exposicions i explicacions en diferents punts de Sant Feliu.
 • Informació actualitzada al web www.consultasoterrament.cat.
5) Quan es votarà?
 • Es podrà votar per Internet entre el dilluns 8 de novembre i el diumenge 21 de novembre.
 • També es podrà votar personalment el diumenge 21 de novembre en deu equipaments i centres cívics de Sant Feliu. El vot no serà en urna: també serà electrònic i hi haurà persones de l'Ajuntament que ajudin a votar a les persones que se sentin insegures o tinguin dubtes.
6) És la primera consulta ciutadana que es fa a Sant Feliu, oi?
 • SIIIÍ !!! Però no serà l'última! Les consultes ciutadanes estan recollides en el Reglament de Participació Ciutadana que es va aprovar el 2018. La intenció és que, de manera periódica, tant l'Ajuntament com un nombre significatiu de persones puguin impulsar consultes sobre algun tema local. La consulta del soterrament és la millor manera d'iniciar aquest mecanisme de participació!
 • També és la primera consulta ciutadana a Catalunya en un municipi de més de quaranta mil habitants. De fet, la Generalitat està seguint amb interès i ha de vetllar pel bon funcionament de la consulta, en el marc de la Llei de consultes de Catalunya. Aquesta llei configura una Comissió de Control depenent de la Generalitat que supervisa qualsevol consulta ciutadana a Catalunya.
7) La consulta és similar a unes eleccions com les de sempre? Com es controla que la consulta funcioni amb la mateixa normalitat?
 • Una consulta no és el mateix que unes eleccions. No hi ha candidatures que defensen diferents programes  sobre totes les temàtiques, sinó que es consulta sobre un sol tema o un nombre reduït de temes concrets, amb un nombre reduït d'alternatives sobre aquest rema o temes.
 • Però sí que hi ha unes meses de la consulta, formades tambè per un president i dos vocals, per garantir la transparència, objectivitat i bon funcionament del procés electoral. 
 • A diferència d'unes eleccions, la participació en una mesa de la consulta no és obligatòria i no assistir-hi no comporta cap sanció.
8) Puc formar part d'una mesa de la consulta del soterrament? Com?
 • Totes les persones de Sant Feliu majors de 18 anys poden ser presidents o vocals de les 10 meses de la consulta. Aquestes meses es constituiran a les 8 del matí del diumenge 21 de novembre. Les meses es regiran per la llei electoral i els membres de les meses tindran la retribució que preveu la llei
 • Cal assegurar que les deu meses tinguin en tot moment tres persones, sense que hi hagi cap obligatorietat legal. Per assegurar-ho, hi haurà una primera llista per sorteig entre tot el cens de Sant Feliu dels titulars de les meses, com en totes les eleccions.
 • Per cobrir les baixes previsibles, hi haurà una segona llista per sorteig entre les persones voluntàries que s'hagin inscrit en aquest enllaç de l'Ajuntament.


9) I qui controla la consulta? Hi ha "junta electoral"?
 • Com és lògic, hi ha d'haver un organisme que controli el bon funcionament de la consulta i resolgui, de manera acordada, les qüestions que es vagin plantejant. Es tracta de la Comissió de seguiment de la consulta, composada per nou persones, i de la qual formo part en representació de Sant Feliu en Comú Podem.
i 10) Quan es faran públics els dos resultats de la consulta?
 • El dia 22 de novembre, la Comissió de seguiment de la consulta elaborarà les actes amb el resultat i les enviarà a la comissió de control de la Generalitat, que els farà vàlids i oficials.Comentaris