dimarts, 3 de setembre de 2019

L’ampliació del Complex: una necessitat i una oportunitat.


Ara que estic jubilat, vaig molt més sovint i de manera més regular al Complex: mínim de tres cops per setmana, mínim d'una hora per sessió. A la sala, a les piscines i a les saunes: no hi ha en tot Sant Feliu un equipament tan complet com aquest. El servei públic esportiu, entès com un servei de titularitat municipal i orientat a la salut, el benestar i la qualitat de vida de tota la ciutadania, té en el Complex la seva màxima expressió: tarifes especials per a persones en atur, coordinació amb les escoles per a l'aprenentatge de la natació a Primària, adaptació a les necessitats de col·lectius especials, des de la gent gran fins a les persones amb disminució, etc. En la política esportiva dels ajuntaments que hem presidit Iniciativa i Esquerra Unida, posar l'esport a l'abast de tothom en instal·lacions de qualitat ha estat una premissa: un exemple molt clar el tenim en les inversions municipals en els gimnassos de les escoles públiques perquè tinguin una alta utilitat a l'escola en horari lectiu i un clar servei als clubs esportius en horari extraescolar (bàsquet a l'Escola Nadal i a l'Escola Falguera, gimnàstica rítmica a l'Escola Pau Vila,...

Torno al Complex. Com és sabut, és de propietat municipal i està gestionat pel Club Natació Sant Feliu. El projecte d'obres del Complex es va aprovar definitivament i per unanimitat en el ple de juny de 2005 (punt 16 de l'acta). Al mes d'octubre, es va aprovar l'encàrrec de les obres a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Pel que fa a la gestió, en el ple de setembre de 2005, també per unanimitat, es va aprovar el plec de clàusules per al concurs públic de gestió del Complex (punt 12 de l'acta). El plec establia una durada de 25 anys a partir de l'obertura de la instal·lació i també unes condicions per a la coexistència del servei públic esportiu amb les activitats del CNSF. En el període de licitació, només es va presentar el CNSF. Finalment, en el ple de gener de 2006 (punt 8 de l'acta), el ple va aprovar, per unanimitat també, l'adjudicació al CNSF de la gestió del Complex Municipal de Piscines al CNSF. El 30 de març de 2007 es va fer la jornada de portes obertes del nou equipament. Finalment, obre les portes al juny de 2007. El CNSF és, per tant, adjudicatari de la concessió del Complex fins a l'estiu de l'any 2032.

Des de 2007 han passat moltes coses, que he anat explicant de manera continuada en 36 escrits en aquest blog, en l'etiqueta "piscines". Des que vaig ser alcalde al 2011, tots els temes relacionats amb la piscina han estat coneguts puntualment i de manera transparent i completa pels partits de l'oposició i pels representants dels usuaris en el marc de la Comissió de seguiment del Complex municipal de piscines.

De manera recurrent, la Comissió ha anat seguint, a més dels temes puntuals de cada moment, dos temes de fons: 1) l'ampliació en el solar de l'antiga piscina coberta, i 2) les limitacions del plec de clàusules de 2006. Vaig apuntar els dos temes en aquest escrit de fa gairebé un any, però ara hi vull donar un parell de voltes més: hi vaig dedicar molta atenció des de la meva responsabilitat d'alcalde en els darrers vuit anys.

L'ampliació del Complex.
En el nostre darrer programa electoral (punt 8), ens hi comprometem de manera explícita. Tenim l'espai (la foto de dalt és més que explícita), tenim la necessitat (limitació de vestidors, de sales, d'aigua i d'oferta esportiva complementària) i tenim l'oportunitat: amb el soterrament, el carrer Pi i Margall es prolongarà fins al carrer Girona i delimitarà un espai de creixement del Complex que podem, volem i hem d'aprofitar. Aquestes obres d'ampliació, per tant, estan previstes en la segona meitat d'aquest mandat, ja que durant la primera cal elaborar i aprovar el corresponent projecte d'obres.

Un nou plec de clàusules, a cavall de l'ampliació.
Com he explicat, el CNSF és concessionari fins a 2032, segons el plec aprovat pel ple a setembre de 2005. Però, amb l'ampliació de la piscina, aquell plec presenta unes modificacions tan substancials que obliga a la redacció d'un nou plec i a la seva licitació pública per iniciar un nou període de concessió amb les empreses i/o clubs que vulguin accedir a la gestió.

Serà una magnífica oportunitat per resoldre els problemes que presenta el plec de 2005 i que, com hem explicat reiteradament a la Comissió de seguiment, és un autèntic plom a les ales de l'actual concessionari, el CNSF. El problema més important de la concessió, i que és insalvable sense un nou plec, és un element que no es va calibrar suficientment al 2005 (moment d'expansió previ a la crisi de 2008) i que fa referència als cànons que, pel plec que es va aprovar el 2005, ha de pagar el club a l'Ajuntament: el plec va establir que els cànons es pagarien en virtut dels ingressos...  quan hauria hagut d'establir que fossin, com a tot arreu, sobre els beneficis. Cal racionalitzar els cànons, cal incloure la tarifació social en la política de preus com en la resta de serveis municipals, i cal revisar i actualitzar un seguit d'aspectes atenent a la concepció actual del que ha de ser un servei públic esportiu a l'abast de tothom.

La redacció del nou plec de clàusules s'ha d'acompassar en el temps amb l'elaboració del projecte i l'execució de les obres. És evident, no cal ni dir-ho, que la redacció del nou plec s'ha d'ajustar en tot moment a la legalitat de la contractació de les administracions públiques, sempre amb  informes favorables de la secretaria i la intervenció municipals. És previsible, per tant, que el nou plec s'aprovi també en la segona meitat d'aquest mandat.

I mentrestant:
A l'espera que el Pla d'Actuació del Mandat (PAM) 2019-2023 vagi concretant els continguts i els calendaris del que he exposat, és evident que mentrestant cal que passin coses, de les quals la Comissió de seguiment ha de tenir informació completa i puntual, i amb les quals cal anar colze a colze amb el CNSF, concessionari de l'equipament per mandat del ple municipal, una entitat sense ànim de lucre vinculada profundament a la nostra ciutat des de fa 50 anys.

Caldrà prendre decisions en termes d'inversió municipal, en termes d'oferta esportiva, de millora de la competitivitat ara que a Sant Feliu ha aparegut competència privada en el sector, caldrà millorar en aspectes de promoció i comunicació i no gaires coses més: el CNSF està complint bé els termes de la concessió i, el que és més important, el servei públic esportiu a la ciutadania de Sant Feliu i ha de continuar en aquesta línia. Tots aquests aspectes estan recollits en el Pla de Viabilitat que el ple va aprovar per unanimitat en les darreries del mandat anterior i que és la base per gestionar amb qualitat, com sempre!, el temps que resta fins a la fase apassionant que s'obrirà, en pocs anys, amb un espai renovat i ampliat i amb un plec de clàusules que permeti combinar, en les millors condicions possibles, l'esport per a tothom i l'esport de competició a la nostra ciutat.