Preparant en comú les municipals (2/7): balanç resumit de 8 anys de govern pel dret a l'habitatge.

Després del primer acte públic de preparació en comú al Mas Lluí, el segon acte va ser a Falguera, al Centre de Barri acabat d’inaugurar. Els ponents van ser la Lídia Muñoz, com a regidora d'Habitatge, i l'arquitecta santfeliuenca Helena Trias, membre de la Cooperativa Sostre Cívic.

Aquesta infografia resumeix el balanç que vam explicar. Un resum que recull el text del balanç aprovat en l'assemblea de Sant Feliu en Comú del 9 de setembre:

Habitatge públic i accessible.
Amb l’aprovació del Pla d’Habitatge Local s’ha endegat un nou camí en les polítiques públiques sobre habitatge a la ciutat, des del convenciment que la intervenció pública és imprescindible per fer front a la crisi habitacional que continua agreujant-se.

El pla compte un marc d’actuacions globals, moltes de les quals ja estan desenvolupant-se:
  • Promoció d’habitatge de lloguer social i dotacional al sector d’Anselm Clavé amb carrer del Pla, tot requalificant un solar destinat inicialment a la construcció d’un hotel i adquirint les dues plantes ubicades a sobre d’un edifici comercial. Dels que ja estan en fase de redacció els projectes d’obres i de bases d’adjudicació d’alguna de les fases.
  • Construcció d’habitatge assistit per a gent gran a Mas Lluí, actualment en fase de redacció del projecte.
  • Acord amb IMPSOL per a l’impuls d’habitatges de lloguer social.
No s’ha desenvolupat o està en fase de concreció:
  • Crear una borsa de lloguer social fixant un preu que s’ajusti als ingressos de les famílies. Actuar i sancionar els habitatges buits de bancs i grans empreses, per forçar que aquests els posin a disposició de la borsa d’habitatge.
  • Fomentar que els habitatges buits existents es posin a disposció de la borsa d’habitatge social, tot procedint a sancionar els casos d’habitatges buits, que siguin propietat de bancs o grans empreses.
  • Habitatge cooperatiu, impuls de projectes per a la construcción i/o renovación d’habitatges en regim cooperatiu i de carácter social.
  • Desenvolupar mesures de suport a la rehabilitació d’habitatges i ajuts específics per a petites reformes de la llar, adreçades a sectors vulnerables.

Comentaris