Aclarint dubtes sobre Sant Feliu quan les vies estiguin soterrades (2/2): l'actual edifici de l'estació.

Foto del Fet a Sant Feliu.
En l'escrit anterior, explicava que, en el procés de diàleg ciutadà que s'obrirà la setmana que ve, no posarem a debat el tramvia: és un acord de tot el consistori que Sant Feliu tingui un mitjà de transport públic net, eficient, competitiu, accessible i segur, amb dues parades noves (Estació i Salut/Can Maginàs). 1: El tramvia passarà.

En aquest escrit, explico l'altre element que no posarem a debat és l’execució de les pròpies obres de soterrament. Això comporta:realitzar el projecte constructiu realitzat per ADIF. Aquest projecte preveu l’enderroc de l’estació actual. Per mantenir l'actual edifici de l'estació, s'hauria de partir de zero amb un nou projecte ferroviari. I... tornar a esperar uns quants anys per tornar a tenir el que ja tenim ara: voluntat i compromís polítics del Govern d'Espanya, que es concreta en projecte, finançament i calendari. Potser és per allò de pájaro en mano..., però a la Ponència Unitària del Soterrament hem acordat que Sant Feliu no pot tornar a esperar un temps indeterminat per a un nou projecte incert. I 2: el soterrament es farà ara i l'estació actual s'enderrocarà.

Sóc conscient que l'edifici manté la ubicació i l'estructura bàsica de la façana de l'edifici original, que es va inaugurar a novembre de 1854, com es recorda a la magnífica exposició que es pot veure aquesta setmana i la que ve al Palau Falguera. Sóc conscient del valor patrimonial de l'edifici per a la ciutat i del valor sentimental per a molts de nosaltres. Però,  a part de la seva antiguitat i del fet que sempre ha estat "la nostra" estació, és un edifici molt modificat i que, fruit de múltiples transformacions, no té gaire valor arquitectònic per ell mateix.

Immediatament després de la visita del ministre de la Serna, vam demanar a ADIF per la viabilitat tècnica de mantenir l'edifici en l'actual projecte. És, justament, el que demanàvem quan estàvem a l'oposició. En les reunions que vam compartir amb ADIF i en la compareixença a la PUdS, els tècnics d'ADIF van donar arguments que mostren que és impossible mantenir alhora l'edifici i el projecte ja aprovat, i que comparteixen els tècnics de la Generalitat, l'Àrea Metropolitana i l'Ajuntament. Els resumeixo, conscient que resumeixo i tradueixo a llenguatge de carrer elements que són òbviament d'una alta especificitat i complexitat tècnica:

  • el lloc on s'ubica és l'idoni per a la zona de maniobra on es troben els dos mètodes constructius amb què es farà el soterrament. És el punt d'atac del túnel subterrani que transcorrerà fins al barri de la Salut, més enllà de la carretera de la Sànson, i on acaba la pantalla amb què es faran les obres des d'aquí fins a Sant Joan Despí, més enllà de la rotonda del Trambaix.
  • la cota superior de les vies soterrades se situa massa prop dels fonaments de l'edifici actual, cosa que obligaria a situar les vies a més profunditat, cosa que obligaria a modificar els pendents del projecte constructiu aprovat. I tornar a començar de zero.
  • la ubicació de les andanes de la futura estació soterrada es solapa amb la ubicació de l’estació actual. Canviar la ubicació de la futura estació soterrada significaria reformular el projecte per complet... i tornar a començar.
Hi ha, a més, un altre element decisiu, especialment per a ADIF (que ha d'executar les obres) i per al Ministeri de Foment (que ha de garantir el compliment d'un compromís polític explicitat a la mateixa sala de plens de l'Ajuntament): hi ha una data límit al calendari per a l'inici de les obres. Es tracta del 12 de desembre de 2019, data en què prescriu o "caduca", per llei, la declaració d'impacte ambiental del projecte aprovat a 2010. Si les obres no han començat abans del 12/12/19... haurem de tornar a començar de zero: un nou estudi informatiu, un nou estudi d'impacte ambiental, un nou projecte constructiu, una nova espera de durada indefinida per tornar a tenir el que ja tenim ara. I tots els grups municipals hem acordat exigir al Govern d'Espanya que compleixi el compromís d'inici de les obres amb l'actual projecte i abans del 12/12/2019. No els facilitarem, en conseqüència, cap argument perquè es puguin posar en qüestió aquesta data.

De la mateixa manera que no es podrà posar a debat si passa o no el tramvia, però sí com passarà el tramvia, no es posarà a debat si es manté l'estació o no, però sí que es posarà a debat com ha de ser la part exterior de la nova estació soterrada, que se situarà a l'entorn de la Biblioteca i prop del Complex: una reproducció parcial o total de l'edifici actual? un nou edifici avantguardista i innovador? Hi haurà, per tant, un projecte d'arquitectura de l'estació diferent i posterior al projecte de soterrament de les vies, i el futur edifici serà sotmès a proposta ciutadana i als projectes dels arquitectes que participin al concurs d'idees i, per tant, serà objecte de la consulta del 17 de novembre de 2019. Personalment, crec que hauria de ser un requeriment a aquests professionals que el nou edifici preservi la memòria de l'edifici original. Personalment, jo m'imagino que una gran reproducció de la primera foto que tinguem de l'estació (anterior, si té una mínima qualitat, a la que he reproduït, que és de 1911), presidint el vestíbul on la gent accedirà (sense cap barrera arquitectònica!) a les andanes, esperarà els trens o prendrà un cafè.

Hi haurà, doncs, espai per a definir el futur també en relació a la futura estructura externa de la nova estació soterrada, buscant la seva màxima eficiència, funcionalitat,  plena accessibilitat, qualitat arquitectònica, integració en l'entorn i preservació de la memòria d'aquella primera estació que va canviar la història de Sant Feliu a 1854. Espero haver sabut explicar per què, potser amb el cor encongit, s'acosta el dia que li haurem de dir adéu... per tal que un nou edifici ens robi el cor, si és possible, per molts anys en endavant, encara que no arribin a 164...!

Comentaris