dilluns, 16 de gener de 2017

Pla Local d'Habitatge: prioritzant el lloguer assequible i social.En l'anterior escrit del meu blog presentava el document inicial de treball del Pla de Rescat Social.Hi avançava que l'element en què més èmfasi havíem de posar era en la garantia del dret a l'habitatge: aquest és justament el sentit d'aquest escrit. Conjuntament amb la tarifació social, constitueixen els tres grans compromisos amb què els homes i dones d'Iniciativa i Esquerra Unida volem gestionar l'ajuntament amb criteris de justícia social i de drets de ciutadania: tarifació social, rescat social, lloguer assequible i social.

El Pla Local d'Habitatge preveu l'actuació municipal en aquest àmbit en aquest mandat i el proper (té una durada de 2016 a 2022) des d'una doble perspectiva: la urbanística i la social. En aquesta segona perspectiva, està plenament coordinat amb el Pla de Rescat Social.

Com he fet en l'escrit anterior, resumeixo l'índex dels documents complets que es van aprovar inicialment al passat ple d'octubre, i que ara s'estan treballant amb les entitats de la ciutat:

Anàlisi i situació de l'habitatge a Sant Feliu de Llobregat:
  • Anàlisi dels condicionants demogràfics i econòmics.
  • Anàlisi del parc d'habitatges i diagnosi de dèficits.
  • Anàlisi del mercat de l'habitatge i de la població exclosa.
  • Segments de població amb dificultats per satisfer les necessitats residencials bàsiques.
  • Cobertura de les necessitats d'habitatge: una aproximació quantitativa.
  • Objectius del Pla.
  • Estratègies i programes.
  • Implementació de les actuacions: fases.
  • Avaluació económico-financera.
  • Seguiment i avaluació de les actuacions.
Una política pública d'habitatge assequible hauria de formar part de les prioritats dels governs de l'Estat i de la Generalitat, però malauradament no estem en aquesta situació. Necessita molts recursos econòmics en la inversió inicial i instruments eficients en la gestió posterior. Per això, els 36 ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ens hem posat d'acord per tirar endavant una política metropolitana d'habitatge que, com explicava fa unes setmanes en aquest article, preveu edificis que combinin un màxim d'un terç de pisos de venda o dret de superfície, i un mínim de dos terços de pisos de lloguer, en la combinació de lloguer assequible i de lloguer social (és a dir, subvencionat per l'ajuntament) que cada municipi determini. 

Aquesta foto mostra el que serà una de les operacions previstes inicialment en el Pla Local d'Habitatge, que haurà de concretar-se quan el Pla s'aprovi definitivament en el ple de març o abril. Em refereixo a la tercera planta de l'edifici blanc situat en primer terme, on hi ha el Mercadona del carrer del Pla. És una planta de propietat municipal i en què els arquitectes de l'AMB ja estan elaborant els corresponents projectes d'obres.

Sòc conscient que amb una ciutat molt consolidada urbanísticament i amb poc sòl disponible, no ens podem plantejar donar la volta a l'actual situació del preu de l'habitatge de manera global. L'important canvi de model que farem conjuntament amb l'AMB (passar de la protecció oficial de compra a la protecció oficial de lloguer assequible i social) tampoc no es notarà immediatament, d'un dia per l'altre. Però sí que vull destacar que, per primer cop, i amb l'actual govern tripartit d'esquerres de l'AMB, ens plantegem una política d'habitatge que afectarà molt positivament a Sant Feliu, especialment als nostres veïns i veïnes de rendes mitjanes i baixes o, en alguns casos, pràcticament inexistents.