dijous, 29 d’octubre de 2015

L'IBI de 2016: el rebut serà el mateix que el de 2015.

Foto: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
El ple del mes d'octubre debatrà les ordenances fiscals de l'any que ve. És a dir, els quatre impostos que pagarem amb caràcter general (IBI per als propietaris d'habitatge, circulació per als propietaris de cotxes, plusvàlues per a qui vengui el seu habitatge i obres per a qui en faci) i les taxes i preus públics que corresponen als diferents serveis municipals (des de la taxa de residus fins als preus públics dels serveis d'atenció domiciliària a les persones grans o dependents, er posar dos exemples.

De tots ells, sens dubte, el més rellevant econòmicament i políticament  és l'IBI. Econòmicament, perquè és l'ingrés ordinari més important de l'Ajuntament, ja que són 14,1 milions d'euros dels 38,1, gairebé el 37% del totals dels ingressos municipals. Políticament, perquè en el mandat anterior a Sant Feliu ha estat un tema de gran polèmica, que es pot seguir perfectament en molts escrits del meu blog (només cal escriure "IBI" a la finestreta de cerca que hi ha a la part superior i esquerra de la pantalla). Una polèmica que, com tothom sap, va ser especialment agra amb dos dels grups municipals del ple: amb Veïns (avui a l'oposició) i amb el PSC (avui al govern). A més, el regidor d'Hisenda és avui un membre d'aquest partit, el company Josep Maria Rañé.

Com molta gent ja sap a aquestes alçades, el rebut de l'IBI es calcula per la multiplicació de dos factors: el valor cadastral (que fixa el Ministeri d'Hisenda) i un factor multiplicatiu o "tipus" (que fixa cada ajuntament en les seves ordenances fiscals). Què passa amb cadascun d'aquests dos factors?

Valor cadastral.
Els valors cadastrals de tots els habitatges de Sant Feliu es van revisar durant l'any 2005 i van entrar en vigor l'any 2006. Eren moments d'expansió econòmica, ben al contrari del context actual de crisi. En aquest context actual, han estat molts els ajuntaments, associacions de veïns, etc. que han demanat les rebaixes dels valors cadastrals. El nostre Ajuntament també ho va demanar al 2013. Gràcies a unes peticions tan generalitzades, el Govern de l'Estat va aprovar per al 2014 una rebaixa dels valors cadastrals del 15%. A més, de cara a l'any 2016, ha aprovat una rebaixa addicional del 18%. En aquests dos anys, hi ha una rebaixa acumulada del 30,3% ((100*0,85)*0,82). Aquesta rebaixa de valors té repercussió en altres figures impositives, com ara el recàrrec metropolità del transport.

Tipus d'IBI.
De cara al 2016, farem exactament el mateix que ja vam fer al 2014: incrementar el tipus d'IBI per compensar la rebaixa de valors de manera que els rebuts es quedin exactament igual. L'increment del cost de la vida a Catalunya serà també molt proper a 0 durant el 2015, i ens vam comprometre a no apujar els impostos per sobre del cost de la vida. Aquest és el compromís que Iniciativa i Esquerra Unida vam adoptar també de cara als propers quatre anys, i és el que mantindrem des del principi d'aquest mandat. En conseqüència, el tipus d'IBI pujarà del 0,535% que està vigent al 2015 al 0,652% que estarà vigent el 2016. D'aquesta manera, el rebut d'IBI es mantindrà constant.

Vegem-ho amb un exemple. Un pis que al 2015 té un valor cadastral de 100.000€, al 2016 tindrà un valor de 82.000€ (un 18% menys). Al 2015, amb un tipus del 0,535%, pagava un rebut de 535€. Al 2016, amb un tipus del 0,652%, pagarà un rebut 534,64€.

I la pregunta tornarà a ser: és un rebut excessivament alt? I la resposta tornarà a tenir dos vessants: un legal, i un comparant amb els municipis propers. Anem al legal: el tipus d'IBI, per Llei de Bases de Règim Local i un municipi de més de vint mil habitants, ha d'estar situat entre el 0,4% i l'1,1%. Amb un 0,652% estem, per tant, en la franja baixa. Anem a la comparació amb els municipis veïns. Comparant amb tots els municipis de la comarca, també estem en la franja baixa:

En opinió, per tant, de l'equip de govern (i també de l'anterior, ja que vam fer exactament el mateix a l'any 2014), estem garantint el bon funcionament de la ciutat amb una pressió fiscal adequada a la realitat econòmica actual i en la franja mitjana dels municipis del nostre entorn.

Som conscients que, malgrat això i a causa de la crisi tan llarga en què ens trobem, a moltes famílies els costa fer front al rebut de l'IBI. Per aquesta raó, amb el nou govern d'esquerres de Sant Feliu, hem incrementat la partida d'ajudes a famílies en aquestes circumstàncies, de manera que l'ajut existent actualment del 10% de l'IBI, podrà arribar fins al 50% amb el corresponent informe dels Serveis Socials de l'Ajuntament. D'aquesta manera, la contribució que tota persona ha de fer a l'interès general s'ajustarà a les circumstàncies concretes que travessen les famílies en pitjor situació econòmica.