dimecres, 7 d’octubre de 2015

Enraonem... del Complex municipal de piscines.

Foto extreta del web del Complex.
La major part dels dies feiners els començo a les vuit del matí aquí, on veieu a la imatge: al gimnàs del Complex Municipal de Piscines. En sóc un usuari regular i satisfet, i el recomano sempre que en tinc oportunitat. Com ara, en aquest escrit. I més ara, que (sembla que) definitivament s’ha resolt el darrer problema que quedava: la temperatura i pressió de l’aigua de les dutxes.

Darrer problema dels molts als quals hem hagut de fer front de manera conjunta entre el Club Natació Sant Feliu (CNSF) i l’Ajuntament de la nostra ciutat. En faig un breu resum i en destaco les fortaleses amb què ens n’hem sortit.

El projecte de la piscina es va aprovar al ple municipal d’abril de 2005 i el juliol del mateix any es van aprovar les bases del concurs públic per a la seva gestió: per a 25 anys i amb una important aportació econòmica inicial per part de les empreses o entitats interessades. Només s’hi va presentar el CNSF, i la gestió se li va adjudicar per unanimitat al ple de gener de 2006. Creia llavors i ho continuo creient que va ser una bona decisió: és bo que les entitats santfeliuenques tinguin capacitat de gestió i assumeixin responsabilitats en la gestió dels equipaments públics municipals. El Complex va obrir les seves portes unes setmanes abans de les eleccions municipals de 2007.

En una inversió a tan llarg termini, el CNSF era conscient que hi hauria d’haver uns anys inicials amb pèrdues fins assolir el nombre d’abonats suficient per garantir la sostenibilitat econòmica del complex: en aquell moment, entorn dels 4.000 abonats. Del que no era conscient (era impossible ser-ne!) era de l’incident que va marcar aquells moments inicials: el trencament d’una biga al novembre de 2008 i el tancament de la piscina fins al juny de 2009. Durant gairebé set mesos, la comunicació amb el CNSF i amb els abonats i abonades va ser clarament deficitària. El procés posterior de negociació/reclamació a l’empresa constructora (FCC) també ho va ser: es va tancar amb una indemnització insuficient al CNSF i un agreujament de la seva situació econòmica, ja que el nombre d’abonats després del tancament amb prou feines passava de 2.200 persones. Els balanços de gestió del Complex dels anys 2009 i 2010 van encendre tots els llums d’alarma. Davant d’això, en el ple de març de 2011, ICV-EUiA vam presentar una moció amb les coses que crèiem que s’haurien de dur a terme. Després de les eleccions de maig de 2011, vaig tenir l’oportunitat com a alcalde de fer el que deia que s’havia de fer des de l’oposició.

El pacte que vam subscriure el 2011 amb CiU va deixar en mans del regidor Manel Carrión dues responsabilitats claus: la d’Hisenda i la d’Esports. En Manel va assumir amb empenta, amb claredat d’idees i amb capacitat resolutiva el repte a què s’havia de fer front: treure al Complex de la difícil situació en què es trobava i garantir la seva continuïtat, mitjançant una bona oferta esportiva i la progressiva estabilitat econòmica. De manera immediata vam prendre dues decisions: una injecció econòmica immediata de prop de 2,5 milions d’euros i la intervenció de la gestió del Complex durant dos anys (2012 i 2013). Com a interventor municipal al Complex, vam nomenar al funcionari Manolo Barrios, que va voler i va saber treballar al costat del gerent i el president del CNSF. En aquest sentit, Manel Carrión i Manolo Barrios per part de l’Ajuntament i Isaac Fulquet i Manolo Ferrón per part del CNSF van ser les persones claus per sortir del moment de fallida tècnica en què es trobava el Complex a primers de 2011. Vull agrair a tots quatre la seva feina al llarg dels quatre anys de l’anterior mandat. No em puc ni em vull estar de destacar i agrair enormement la feina del regidor de CDC, Manel Carrión Ribas.

Immediatament, vam posar en funcionament una comissió de seguiment que permetés anar decidint, informant i prioritzant les actuacions a fer en relació al complex. Hi vam incorporar els responsables tècnics municipals, representants de tots els grups municipals (govern i oposició), els gestors del CNSF i una representació dels usuaris i usuàries del complex. Crec que el funcionament regular i constructiu d’aquesta comissió ha permès que tots anéssim a una per la millora del principal equipament esportiu de la ciutat. També vull agrair a totes les persones que hi han participat la seva tasca.

Entre 2012 i 2015 s’han completat totes les inversions que permeten que les instal•lacions del Complex estiguin plenament a l’alçada del que la nostra ciutat necessita i s’hagin resolt totes les deficiències d’origen que arrosegava. En aquest escrit de març de 2012 mostrava una imatge de la secció de les canonades d’aigua gairebé obturades per la calç... perquè en el projecte d’obres inicial no s’hi va incorporar un descalcificador, ignorant els advertiments que el CNSF havia fet en aquest sentit. En aquest altre, explicava l’ampliació de la sala de fitness, a la qual tanta gent hi va diàriament. Altres inversions han permès reduccions importants de costos: un sistema de trigeneració d’energia que ha rebaixat de manera important la factura del gas des de fa dos anys, el canvi de tots els llums per làmpades LED l'any passat, que ha rebaixat la factura elèctrica malgrat el continu increment de tarifes que tots patim, etc. Aquest estiu mateix, s’han detectat i corregit els problemes de control tèrmic de l’aigua que feien que, fins fa pocs mesos, fos una sorpresa saber amb quina temperatura d’aigua et dutxaries.

Acabem de començar el curs 2015-16 amb una situació cada cop més estabilitzada: el balanç de gestió de l’any 2014 ens mostra que vam acabar l’any amb una xifra de més de 3.400 abonaments (unes 3.700 persones abonades), als quals cal afegir un volum d'entorn de 2.300 persones usuàries (des dels cursos de natació escolar fins a les activitats per a la gent gran, etc). Parlem d'un equipament que ofereix serveis a 6.000 persones, prop del 15% de la nostra població. i amb un nombre de 3.200 persones associades. S'està assolint així el punt d’equilibri que permetrà la consolidació d’una etapa estable en els aspectes econòmic i esportiu, tant per a les persones abonades i usuàries com per al propi CNSF. Hem començat el curs amb una nova regidora d’Esports, Lourdes Borrell, que seguirà amb els mateixos criteris de treball perfectament coordinat entre CNSF i Ajuntament. Continuem també tenint una bona plantilla de professionals, que fan possible una bona oferta de serveis. Una oferta que també farem créixer en els propers quatre anys: com a novetat destacada, la instal·lació de pistes de pàdel en el solar avui buit on hi havia l'anterior i primera piscina coberta de la ciutat.

Estic absolutament convençut que ja hem superat les dificultats dels primers anys de funcionament i que els disset anys de concessió que el CNSF té per davant donaran molts i molt bons fruits per a la nostra ciutat i per a l’esport de Sant Feliu.