dijous, 6 d’agost de 2015

Enraonem... de la Biblioteca.

Dibuixos a carbó del meu fill gran, Marc San José. 1996.

No he tingut cap dubte en triar la imatge que encapçala aquest article: dues làmines que el meu fill gran, en Marc, em va regalar el dia del meu sant de l'any 1996, quan ell en tenia 15, i que presideixen el meu despatx de treball a l'Ajuntament. Feia tres anys que la Biblioteca Montserrat Roig s'havia inaugurat. Ara fa dos anys, la Biblioteca va fer 20 anys. Aquest vídeo commemoratiu ho recorda:


Amb els anys, la Biblioteca Montserrat Roig ha anat incorporant prestacions i serveis, i se'ns havia quedat una mica petita. En el llarg procés de decisió i de trasllat de l'Arxiu Local i Comarcal a la seva seu definitiva del Mas Lluí, es va obrir la possibilitat d'ampliar i remodelar la Biblioteca, incorporant-hi tota la planta que l'Arxiu ocupava. En el mateix temps (2012-2014) es debat i s'aprova el Pla d'Equipaments (en recordo tres escrits: 1) presentació, 2) conclusions, 3) acord de ple), amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, titular també de la Biblioteca en el marc de la seva Xarxa de Biblioteques.

En aquest context, el ple de l'Ajuntament va aprovar en el ple d'octubre de 2014 el projecte d'ampliació i remodelació de la Biblioteca, amb els vots a favor d'ICV-EUiA, CiU i PP, i amb l'abstenció del PSC. És a dir, sense ni un sol vot en contra. El projecte es va aprovar amb un pressupost de 2,5M€.

Tot seguit va iniciar el procés de concurs públic per a la selecció de l'empresa constructora. S'hi van presentar més de vint empreses. El procés va acabar el passat mes de maig amb l'adjudicació de les obres a l'empresa Teyco per un import total d'1.967.3449€ (amb IVA inclòs), i una durada aproximada d'obres d'un any. Obres que, per raons bàsicament pressupostàries, començaran a finals d'aquesta propera tardor.

En què consisteix l'ampliació i remodelació de la Biblioteca?
Les dues grans millores que es planteja l'edifici són, d'una banda i com ja he explicat, la incorporació de tot el que era l'Arxiu i, de l'altra, la reubicació d'escales i ascensors a un lateral de les plantes, en comptes de la seva ubicació central actual, cosa que permet optimitzar espais que ara tindran més llum i amplitud.

Ho intento explicar amb dues imatges per a cadascuna d'aquestes dues grans decisions o millores:

Aquesta és una perspectiva des dels jardins de la Torre del Roser. Ara, a mà dreta, hi ha una porxada, sota la qual s'ampliarà també la biblioteca: s'hi ubicarà part de la zona infantil.
A l'espai on abans hi havia l'arxiu, se situaran espais de zona infantil, de treball del propi centre, i dues aules polivalents, una de 50m2 i una altra de 120 m2, que serviran per a activitats de la biblioteca i com aules d'estudi, ja que tindran un accés diferenciat i independent que en permetran l'ús en els horaris que s'estableixin. Aquest és el plànol, per a qui li interessi, de la futura planta baixa, mirant des dels jardins de la Torre:

Pel que fa al canvi d'ubicació del nucli d'escales i ascensors, aquesta és la perspectiva de la millora que comporta:
A part de fer més accessible i clar els recorreguts dins la biblioteca, elimina una part important de passadissos i permet una configuració molt més àmplia dels espais d'estada i de treball de les tres plantes a què afecta. El projecte també incorpora millores tecnològiques, tant en la prestació de llibres com en la connexió a les xarxes i la consulta dels usuaris i usuàries Adjunto només el plànol de la primera planta (o la baixa, si ho mirem des de l'accés actual de la plaça), en què es concentraran els espais de diaris i revistes, i de música i imatge, deixant totalment disponibles per a treball i consulta les dues plantes superiors:

Per tant, una biblioteca ampliada i millorada, que compleix amb els requeriments normatius d'un espai cultural tan important per a una ciutat com la nostra i amb les necessitats que avui té Sant Feliu en aquest àmbit. Caldrà donar resposta encara a dos reptes: un d'inicial, que és el de la provisionalitat de les obres. L'estem acabant de tancar amb el Servei de Biblioteques de la Diputació i passarà principalment per la utilització de l'edifici de la Torre del Roser. L'altre, de fons, que és la coordinació de la Biblioteca amb les biblioteques escolars d'una banda (per al desenvolupament dels plans de lectura) i amb el conjunt d'equipaments municipals de l'altra (per al desplegament d'aules d'estudi que calgui per atendre les necessitats dels nostres estudiants universitaris).