diumenge, 29 de març de 2015

D'aquí a 8 setmanes, eleccions: com trobarà els comptes municipals el govern que en surti?


Doncs els trobarà bé, sanejats i equilibrats, complint tots i cadascun dels paràmetres a què estem sotmesos tots els ajuntaments i que ens revisa i tutela la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya i, posteriorment, la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Aquesta és la principal conclusió que presentarem demà (estava previst per dimecres passat, però es va ajornar pel dol oficial per l'accident de l'avió que feia la ruta Barcelona-Düsseldorf) al Centre Cívic les Tovalloles, informant dels comptes municipals als mitjans de comunicació, partits polítics, entitats de la ciutat i ciutadans i ciutadanes que vulguin tenir informació de primera mà.

Vull destacar que és la primera vegada que un equip de govern que tanca el seu mandat (ja només ens queda el ple del mes d'abril per prendre decisions) fa dues coses que Iniciativa i Esquerra Unida considerem fonamentals:
  1. Encarregar una auditoria externa que faci una anàlisi de la situació econòmica de l'Ajuntament independent dels serveis municipals i en el moment que l'equip de govern acaba la seva gestió,
  2. Donar comptes públicament i posar a disposició de tota la ciutadania els resultats complets d'aquesta auditoria externa i independent
És el primer cop que s'encarrega una auditoria externa, però és evident que els comptes anuals de l'ajuntament s'auditen internament i cada any, amb els propis serveis econòmics municipals i amb la supervisió de la Generalitat de Catalunya. Per llei, hi ha control intern i se'n dóna compte al ple  municipal. Per primer cop, hem volgut fer una auditoria externa i n'hem volgut donar compte públicament, en l'acte de demà a les Tovalloles i en un enllaç permanent al web municipal. L'auditoria l'ha fet la consultoria Uniaudit Oliver Camps.

Això té una importància molt gran, perquè dóna a totes les candidatures que es presenten a les eleccions i al proper equip de govern una informació completa i totalment fiable de la situació econòmica de l'Ajuntament. Evitarà, entre d'altres coses, que hi hagi sorpreses negatives (com ara una mala comptabilització d'ingressos) com les que vam trobar al prendre possessió del govern i que ens va obligar a fer el Pla de Sanejament 2012-2015.

L'estructura de l'anàlisi dels comptes a 31 de desembre de 2014 serà molt similar a la que ja vaig explicar en aquest escrit en relació al tancament dels comptes de 2013,  Analitza els cinc factors principals, que sempre han servit d'indicadors de la gestió municipal, i els dos factors complementaris que ha introduït el govern del PP per aconseguir l'objectiu de reducció del dèficit de les administracions públiques... i que sembla que només complim els ajuntaments. La definició i procediment de càlcul de cada factor està explicat l'escrit que acabo d'esmentar.

1) El resultat pressupostari de l’any 2014. L’any passat es va tancar amb un superàvit de 4,12 milions d’euros. En parlarà amb detall en un altre escrit, però avanço que aquesta xifra inclou un ingrés de 2,35M€ com a plusvàlua de la venda de l’empresa Sànson a Ciments Molins. Aquest ingrés no ha estat cobrat i ha estat recorregut per l'empresa que ha venut, Cemex. Aquest resultat inclou també els diners pendents de cobrament de la Generalitat. Hi ha hagut polèmica amb el PSC i amb el PP sobre la comptabilització d'aquests diners, però tant la Generalitat com l'auditoria mostren amb claredat que han estat ben comptabilitzats. Si tinc temps, explicaré amb més detall aquesta incomprensible polèmica, especialment mantinguda amb el PSC.
2) El romanent de tresoreria, que incorpora els comptes del 2014 i els anteriors. L’any passat es va tancar també amb un romanent positiu de 2,34M€, en gran part degut a l’esmentada plusvàlua.
3) La ràtio d’endeutament legal. La llei estableix que ha de ser inferior al 75% i a Sant Feliu estem en el 42%.
4) La ràtio d’estalvi net. La llei estableix que ha de ser superior a l’1% i a Sant Feliu estem al 9%.
5) El termini de pagament a proveïdors. Un cop acceptada la factura, la llei estableix que ha de ser inferior a 30 dies. A Sant Feliu, el termini mitjà de pagament després del reconeixement de la factura és de 13 dies.
6) Objectiu d’estabilitat.  El resultat (1) i el romanent (2) han de ser positius, i aquesta és la situació que tenim a Sant Feliu.
7) Regla de la despesa. La despesa ordinària d'un any no pot ser superior a la de l'any passat incrementada per un paràmetre establert per l'Estat i lligat al PIB. En aquest sentit, la despesa de 2014 compleix en relació a la despesa de 2013.

De tot això, i de molt més, parlarem demà a les Tovalloles. I, a partir de demà, l'informe complet de l'auditoria serà accessible en un enllaç al web de l'Ajuntament.