dilluns, 23 de març de 2015

25/03/15: presentació del balanç de la gestió municipal entre 2011 i 2015. Un acte molt important a les Tovalloles.


A punt d'acabar el mandat (només queden dos mesos per a les eleccions municipals del 24 de maig), cal explicar, cal donar compte, de la gestió que hem dut a terme aquests quatre darrers anys en representació democràtica de la ciutadania de Sant Feliu, conjuntament amb CiU. Ho farem en dos vessants: les realitzacions, i la situació econòmica que deixem al govern que entri.

1.
Pel que fa a les realitzacions, donarem compte del Pla d'Actuació del Mandat (PAM), que vam aprovar a l'abril de 2012. El que vam planificar llavors, es pot consultar aquí.

Presentarem i difondrem una pàgina web en què es dóna compte de tot el que està acabat, començat o en cartera, en cadascun dels apartats del PAM. Com explicarem, es tracta d'una informació molt detallada de totes i cadascuna de les 408 actuacions previstes al PAM (cost, calendari, documents, fotografies, resultats, etc), amb un detall i contingut sense precedents a la nostra ciutat.

2.
Pel que fa a la situació econòmica amb què deixem l'Ajuntament a data 31/12/2014, presentarem els resultats de l'auditoria externa i independent encarregada a l'empresa Uniaudit Oliver Camps SL. Aquest era, justament, un dels compromisos del PAM (Punt 1.4.6.2: Sotmetre la gestió pressupostària a una auditoria econòmica externa).

Crec que és un acte profundament democràtic (explicar, explicar, explicar, una dèria que és a la base, per exemple, de la meva activitat en aquest blog i les xarxes socials), que les persones i entitats interessades en seguir de prop la gestió del seu ajuntament no s'haurien de perdre!