Dimarts, 11/11/14, 19:00. "Sant Feliu reviu pas a pas". Acte públic a les Grases (4/7)


Comentaris

Va ser un acte amb pocs assistents (tres veïns del barri i tres regidors), però amb una llarga conversa sobre el barri, les seves necessitats, les seves possibilitats, etc. Molta estona parlant de la remodelació de la zona de confluència del carrer Comerç i la carretera de la Sánson: la rotonda davant Aula Sant Feliu i la Mestral, la circulació dels vianants en aquella zona, la futura ubicació de serveis municipals a l'actual edifici "de la Brigada", etc. i de les possibles millores del Roserar i de la zona que queda entre el Roserar i l'Estadi. Pocs veïns, però un acte molt profitós. En tot cas, siguin molt o poc nombrosos els actes, continuem amb la nostra dèria d'anar regularment a tots els barris i de parlar de tu a tu amb totes les persones que en tinguin ganes.