divendres, 16 de maig de 2014

No puc passar per alt les acusacions del PSC que el govern de la ciutat pren decisions il·legals.

Després del meu darrer article sobre l'IBI, i conscient que el tema ja cansa a molta gent, havia pensat no tornar a escriure sobre el tema. Però les acusacions reiterades del PSC (darrer butlletí municipal, web del partit, blog de Lourdes Borrell i recentment el seu full imprès del que he copiat la imatge) afirmant que l'ajuntament pren decisions il·legals sobre l'IBI i que s'apuja un 9%, m'obliga a rebatre les seves afirmacions i a deixar les coses clares. De passada, també les afirmacions de la comissió ciutadana, que van en el mateix sentit.

Sé que m'ha sortit un article llarg, però espero que clar. Tan clar que aportaré els meus propis rebuts de l'IBI per rebatre rotundament la manipulació del PSC.

L'argument bàsic del PSC és que el tipus d'IBI que s'aplica (és a dir, el 0,546% del valor cadastral de l'immoble) és il·legal perquè es va publicar fora de termini. Al·leguen que hem incomplert els terminis establerts a la Llei del Cadastre, quan diu: “En aquellos municipios en los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, el plazo para aprobar y publicar el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se amplía hasta el 1 de marzo del ejercicio en que se aplique el correspondiente coeficiente”. El ple en què es va aprovar va tenir lloc el 27 de febrer, dins de termini, i la meva signatura en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) és del 28 de febrer, dins de termini. Com que el dia 1 de març era dissabte i no hi ha BOP, es va publicar el dilluns 3 de març. Aquesta és la il·legalitat que al·leguen. Diuen, per tant, que el tipus vigent és l'anterior aprovat pel ple, és a dir, el 0,501%. Si arriben als tribunals per la mera circumstància que el dia 1 de març era dissabte, hi aportarem la documentació que fonamenta el que acabo d'exposar. És important dir que, amb anterioritat al ple, no vam tenir cap informe previ que exposés cap risc de cometre il·legalitat pel moment de prendre l'acord. Ni el secretari municipal ni la interventora municipal, màxims responsables del control jurídic i econòmic de l'Ajuntament, van fer cap informe alertant de possible incompliment de legalitat ni pel que fa a la data ni pel que fa al contingut de l'acord del ple de febrer sobre l'IBI. És cert que era l'aprovació inicial i no la definitiva, que es va aprovar en ple extraordinari l'11 d'abril, però els informes dels màxims responsables dels serveis municipals no van fer cap objecció o reparament en aquest punt. Per tant, no vam incomplir cap legalitat.

Una de les preguntes que algunes persones m'han fet és si, per evitar anar tant al límit de l'1 de març, no podíem haver aprovat abans el tipus d'IBI. Aquesta és una qüestió interessant i pertinent. I en la pròpia documentació del ple, i en la mateixa explicació que va donar el regidor d'Hisenda, Manel Carrión (CiU), hi ha una resposta clara. El tipus definitiu d'IBI s'havia d'aprovar tenint en compte els resultats de la liquidació del pressupost de 2013 i el posterior informe de la interventora municipal verificant el compliment de la legislació vigent en relació al control del dèficit i a l'estabilitat pressupostària. Aquesta és una legislació de rang superior a la Llei del Cadastre i d'obligat compliment per a totes les administracions públiques. I el tancament del pressupost de 2013 no es va completar fins al 14 de febrer de 2014. Era materialment i legalment impossible, per tant, aprovar inicialment el tipus d'IBI abans d'aquella data: ho havíem de fer entre el 14 i el 28 de febrer, i això és exactament el que vam fer: aprovar-lo inicialment el 27 de febrer. Insisteixo, sense objecció o reparament previs i prescriptius ni del secretari ni de la interventora, que són, com molt bé sap el PSC, qui tenen la màxima responsabilitat de control de legalitat en el nostre i en tots els ajuntaments.

Des del punt de vista legal, per tant, cap il·legalitat. Si el PSC vol anar als tribunals, hi té tot el dret. Hi aportarem tota la documentació que acabo d'exposar resumidament i respectarem lògicament la sentència que finalment es dicti. Des del punt de vista polític, que el PSC vagi als tribunals recorrent una decisió que, com acabo d'explicar és legal, amb l'únic objectiu de desgastar a ICV-EUiA-ISF a un any de les eleccions municipals, considero que és molt important i que tampoc ho podrem passar per alt, un cop tots tinguem els resultats de les municipals de maig de l'any que ve a la mà.

I finalment, des del punt de vista econòmic, la seva afirmació que l’IBI és un 9% més car és una autèntica barbaritat. Com estem dient des del primer dia, estem complint amb escreix el que vam dir al programa electoral i he repetit reiteradament en aquest blog: ens ajustarem al cost de la vida. Ni hem dissimulat el nostre compromís, ni l’hem amagat en cap moment, ni molt menys l’incomplirem. Afirmar que “el gobierno de ICV-EUiA-ISF y CiU (...) sube el IBI un 9%”, és, ras i curt, una mentida del PSC (i també de la comissió ciutadana).

Convido a tothom a fer el simple exercici de comparar el rebut de l’IBI de l’any passat amb el rebut de l’IBI d’enguany. Jo mateix he fet aquest exercici amb el pis on visc, al carrer Comte Vilardaga, 37, al barri de Can Calders. Com que el tinc fraccionat, com la majoria de ciutadans i ciutadanes, comparo el darrer rebut de 2013 i el primer de 2014:
En el meu cas, el presumpte increment del 9% que diu el PSC, és de... 0,19€ per cadascuna de les quatre fraccions, 76 cèntims en tot l'any. De 571,16€ el 2013, a 571,92€ el 2014. És a dir, un increment del 0,13%. Insisteixo: convido a tothom a fer aquest mateix i simple exercici. Considero molt greu que el PSC digui que “ICV-EUiA-ISF sube el IBI un 9%”. Sincerament, molt greu. I caldrà, repeteixo, treure'n conseqüències.

4 comentaris:

Anònim ha dit...

L'Ajuntament de L'Hospitalet ha pujat un 10% per aquest 2014 el valor sòl y abaixat el tipus impositiu fins al 0,9218. Ja és hora que algú els planti cara a la calanya del PSC. El que hauria de ser ilegal és pagar 1300 euros d'IBI com fan a l'Hospitalet.

Anònim ha dit...

Jordi,
Sant Feliu és una ciutat d'esqueeres i amb posts com aquest fas molt difícil l'unitat de les esquerres. Em pensava que treballaries per fer-la possible, no per fer-la impossible.

Javier Frias Peñalver ha dit...

No entenc una cosa.

Segons missatges anteriors i el fulleto d`iniciativa. El rebut havia de baixar crec que un 0,5% en canvi resulta que amb les teves dades et puja... era mentida la rebaixa?

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

Al primer anònim,
Gràcies per la informació.

Al segon anònim,
La unitat de les esquerres s'ha de fer per coincidència amb els programes, no simplement per les sigles. A Sant Feliu, el PSC ha votat en contra de la tarifació social, en contra de la generalització dels serveis d'atenció domiciliària o en contra de la supressió del impost municipal de la plusvàlua quan hi ha una execució hipotecària o una dació en pagament. En canvi, CiU hi ha votat a favor. Segurament coincidiria amb vostè que és incomprensible, però és el que tenim. Per avançar en la unitat de les esquerres, calen coincidències polítiques en lo concret, no només en les sigles.

A Javier Frías,
Gràcies novament per identificar-te i no escriure amb anònims. Tot i que responc a tothom, agraeixo molt que el diàleg virtual sigui similar al que podríem tenir en persona. Com vam dir en el full i en les diverses explicacions, es tracta d'una mitjana, que serà lleugerament inferior al 0%. En la pràctica, a la gran majoria de rebuts de Sant Feliu hi ha una variació de més/menys un 1%, com en el meu cas i en molts altres.