dimecres, 5 de març de 2014

"Tema IBI: no podeu, no sabeu o no voleu baixar el rebut?" (pregunta 22 de l'entrevista a l'alcalde de març)

Com cada mes, ahir vaig respondre a les preguntes que se'm plantegen a l'entrevista mensual per internet. Ahir vaig tenir dues preguntes sobre l'IBI: la 22 i la 25. Les podeu consultar aquí, conjuntament amb les altres respostes a les altres preguntes plantejades.

Però vull transcriure aquí, per poder continuar debatent i comentant amb qui en tingui ganes, la meva resposta completa a la pregunta 22: "Tema IBI: no podeu, no sabeu o no voleu baixar el rebut?"

Bona tarda,
Algunes dades:
1)El rebut individual de l'IBI es compta mitjançant una multiplicació de dos factors: el valor cadastral i el tipus d'IBI. 
2)El pressupost total de l'IBI és gairebé el 40% del pressupost municipal (14,4Me sobre un total de 36,7Me).
3) El valor cadastral el fixa el Ministeri d'Hisenda, que ha permès rebaixar en un 15% tots els valors cadastrals revisats el 2005, entre els quals el de Sant Feliu.
4) El tipus d'IBI el fixa cada Ajuntament. Per a una ciutat com Sant Feliu, pot oscil·lar entre el 0,400% i l'1,200% dels valors cadastrals. En el cas de Sant Feliu, el tipus el vam fixar en el darrer ple de febrer en el 0,546% dels valors cadastrals.
5) Com he dit reiteradament, i complint el programa electoral del meu partit i el pla de mandat subscrit amb CiU, hem acordat: 1) la rebaixa dels valors cadastrals en un15%, 2) que l'increment de l'IBI s'ajusti a l'increment del cost de la vida.
Les respostes:
Podem? Legalment, sí: mentre no baixem del 0,400%, la llei no ho impedeix. Econòmicament, no. Baixar un 15%, com demanen alguns ara sense haver-ho demanat mai abans, suposaria una reducció de gairebé 2,2 milions d'euros (14,4Me * 0,15) que crec sincerament que la ciutat no es pot permetre sense suprimir serveis públics de l'Ajuntament. 
Sabem? Matemàticament, sí. Sense mirar conseqüències (ni en termes de destrucció d'ocupació ni en termes de supressió de serveis) o sense la responsabilitat d'haver de donar comptes a ningú, és relativament fàcil: el paper ho aguanta tot. Socialment, ciutadanament, no. Com vaig dir al ple, no volem fer com l'Ajuntament de Madrid retallant brutalment l'import de la recollida municipal d'escombraries i fent-se enrere després a causa d'un enorme conflicte laboral i social que la mateixa alcaldessa va provocar. Potser altres sabrien, no en tinc cap dubte: però han d'explicar com, en què i amb quines conseqüències, rebaixarien 2,2Me del pressupost municipal sense suprimir cap servei (com vaig dir al ple, suprimint festes i polítics no n'hi ha prou)
Volem? Per responsabilitat, no. No volem suprimir ni llocs de treball ni serveis municipals per un import així. Tenim la convicció que, després del ple de febrer, els valors cadastrals estan ajustats per qui té la responsabilitat de fer-ho, i el tipus d'IBI està en un nivell molt baix. Una altra cosa és que hi ha famílies que el rebut els és una càrrega inassumible: com sempre, les ajudarem. Però no volem prendre una decisió de rebaixa global que posi en risc l'actual funcionament de la ciutat. Insisteixo, potser altres faran propostes en aquest sentit: espero que siguin fonamentades i viables, i que les sotmetin a la consideració de la ciutadania.
Gràcies per la seva participació.