divendres, 21 de març de 2014

Donant compte de la gestió municipal de 2013.


20140320 liquidacio pressupost 2013 from Jordi San José Buenaventura

Per segon cop, l'Ajuntament ha fet pública una presentació en què dóna compte de la gestió municipal en l'any anterior. Hem volgut novament donar compte del que hem fet en l'any 2013, i de la gestió del pressupost que ho va fer possible. Em sembla tan evident que cal fer-ho de manera pública i clara, que em costa entendre que no s'hagi fet fins ara, que fins ara la rendició de comptes es limités al ple de l'Ajuntament.

Com l'any passat, aquesta presentació té dues parts. En la primera, l'explicació merament pressupostària:

  • l'explicació del superàvit d'1,6M€ estrictament del 2013 (avanço: inclou un préstec d'1M€ per acostar el termini de pagaments a proveïdors als 30 dies marcats per llei).
  • l'explicació del romanent positiu de 488.000€ en l'acumulat de tots els anys anteriors
  • l'origen global d'ingressos i despeses i la seva comparació amb el que es va pressupostar abans que comencés l'any. Aquesta presentació del meu blog no permet que es pugui concretar més clicant damunt dels apartats marcats en un rectangle blau. Per tenir aquesta informació més detallada i concreta, cal anar aquí mateix a la pàgina web de l'Ajuntament.
  • l'estat de les inversions que es van pressupostar inicialment al 2013,
  • l'estat dels sis indicadors de gestió de què "ens examinen" els organismes de tutela financera (tant de la Generalitat com de l'Estat), i que són positius en tots els casos.
En la segona, la presentació del que pensàvem fer en cadascuna de les regidories i el que finalment hem acabat fent, marcant en colors si s'ha pogut acabar, si està en procés, o si no s'ha pogut començar.

Transparència vol dir senzillament això: que allò que fem en representació de la ciutadania, ho expliquem de forma clara i completa a la ciutadania. Sé que no és la norma, sé que encara som una excepció, però tinc la plena convicció que el coneixement del que es fa amb els recursos de tots ha d'estar a l'abast de tots, i que de mica en mica, amb aquest o altre procediment, totes les administracions acabaran fent salts importants en la transparència en la informació de la seva gestió.

Donar comptes de la gestió vol dir atendre també totes les respostes i dubtes que la pròpia gestió genera. No dubteu en preguntar el que considereu convenient, en l'apartat de comentaris d'aquest mateix escrit, en què també recolliré les possibles qüestions que es puguin generar a la resta de xarxes socials en què intento exposar i explicar la feina que faig en representació de la ciutadania de Sant Feliu.

4 comentaris:

Javier Frias Peñalver ha dit...

Yo tengo una pregunta que llevo un mes haciendote y aun no has contestado

Que datos maneja el ayuntamiento para poder decir que la tarificación social da más equidad... La respuesta dada por el Sr Manuel Leiva fue que más ocupación era más equidad (espero que comprendas igual que yo, que esta frase es una aberración)

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

Hola, Javier.
Antes de aplicar la tarifación social, encargamos un informe a la UAB sobre qué sectores de la ciudadanía eran usuarios y cuáles no (públicos presentes y públicos ausentes), y qué razones alejaban a los públicos ausentes de servicios como las escoles bressol. La razón básica era el precio. En base a los parámetros del informe, hemos establecido los precios, y sabemos cuántas famiilias están en cada uno de los siete tramos de cuota. Lo que te decía Leiva, es que tenemos más familias en los tramos medios y bajos, hasta ahora no suficientemente representadas en las escoles bressol. Eso, junto al incremento de familias usuarias del comedor, nos hace pensar que atendemos a más familias de rentas medias y bajas en un contexto de caída salarial y de precariedad laboral, por lo que crremos que la tarifación social petmite cumplir mejor la función social de nuestros servicios públicos y hacer a éstos más equitativos.

Javier Frias Peñalver ha dit...

Buenas días y gracias,

Es posible comprobar estos datos, o los ciudadanos los tenemos vetados??

Javier Frias Peñalver ha dit...

Repito la pregunta. Se pueden ver estos datos???. Otra pregunta cuantos niños no entraron en guarderia por falta de plazas disponibles????