divendres, 28 de març de 2014

Fa 8 mesos que ho sabien: credibilitat zero.
Ahir va ser un ple que considero definitiu: algú s'hi juga tota la seva credibilitat: o els portaveus de la comissió ciutadana de l'IBI (en fotos tretes del Fet a Sant Feliu) o l'equip de govern i jo al seu capdavant. Parlàvem novament de l'IBI, i abans hi havia una casserolada, convocada sota el cartell que ja exposava en aquest escrit: un cartell en què es deia que l'IBI mig de Sant Feliu és de 598,50€.

Ahir es va demostrar, tal com s'explica en aquesta notícia sobre el ple d'ahir i en la carta que s'hi adjunta, que el rebut mig de l'IBI a Sant Feliu és inferior, molt inferior: 416,58€.

Els portaveus de la comissió ciutadana de l'IBI ho sabien des del 8 de juliol de 2013. Ja llavors jo mateix els vaig explicar els conceptes que s'han de comptar per saber el rebut de l'IBI. Però és que, a més, si no ens van voler creure, només havien de fer unes simples operacions matemàtiques a partir de les dades del propi Ministeri d'Hisenda, que són a l'abast de tothom:

Amb aquestes dades, i només aplicant el que vam explicar a la reunió del 8 de juliol, podien calcular el rebut mig de l'IBI de Sant Feliu: (base liquidable x tipus) / nombre de rebuts. Jo estava convençut que ho havien entès. És aquesta operació:

Jo mateix els ho vaig explicar el 8 de juliol de 2013. Jo mateix els vaig explicar, mirant les dades de l'Idescat, com s'havien de considerar per no cometre un error tan flagrant com el que han comès. També els ho vaig tornar a explicar, molt abans de la convocatòria d'ahir, en aquest escrit. Però, ahir, van voler convocar a la gent (reclamant que no hi hagi enganys.......) amb unes dades que sabien que no eren certes. Fa vuit mesos que ho sabien: la seva credibilitat és zero.