dimarts, 26 de novembre de 2013

santfeliu.cat/convivencia.

Dimarts passat, 19 de novembre, vam tenir a l'Ajuntament una trobada important, entorn a l'anàlisi i la voluntat de millora de la convivència a la nostra ciutat.

La trobada tenia tres objectius:

 1. Donar compte de les conclusions de la jornada inicial del 6 d'abril de 2013, i informar de la continuïtat del procés d'aportacions ciutadanes que llavors es va iniciar.
 2. Presentar el web santfeliu.cat/convivencia on es pot continuar el procés d'aportacions (opinions, valoracions, propostes,....) entorn els dos documents que vam presentar el 6 d'abril: 1) el pla municipal de convivència, que estableix objectius, criteris, àmbits d'actuació, etc. sobre la convivència, el civisme, els drets de ciutadania, etc. a la nostra ciutat, i 2) l'ordenança de convivència, que concreta els àmbits en què cal analitzar la utitlització dels espais que són de totes i tots, i preveure les respostes que cal donar a les actuacions incíviques en l'ús d'aquests espais, en la convivència respectuosa i d'igual a igual entre totes les persones que convivim a la ciutat i compartim el mateix espai vital.
 3. Informar del calendari de treball fins a l'aprovació definitiva del pla i l'ordenança de convivència, que es va aprovar en el darrer ple municipal del mes d'octubre. Un calendari que, en síntesi, és el següent:
 • fins al 25 de gener de 2014: les persones o entitats interessades poden fer les aportacions que desitgin al web del procés, que no em cansaré de repetir: www.santfeliu.cat/convivencia
 • ple de gener de 2014: aprovació inicial dels dos documents (pla i ordenança), després d'haver rebut les aportacions que s'hagin presentat als documents inicials que estan a l'adreça web indicada.
 • febrer i març de 2014: segon període d'aportacions. Com que ja hi haurà un document aprovat inicialment, en aquesta segona fase s'hauran de presentar, per instància, les al·legacions que es vulguin presentar als documents aprovats inicialment al gener.
 • ple de març/abril de 2014: aprovació definitiva del pla i de l'ordenança de convivència.
En el debat, hi va haver la intervenció de nou persones. La major part ho van ser en clau de valoracions:
 • els regidors de barri són fonamentals en detectar els problemes de convivència, 
 • aquests documents milloren l'ordenança actualment existent, 
 • a Sant Feliu no hi ha un problema general de convivència, però sí conflictes puntuals que cal valorar, especialment amb alguns bars.
 • cal revisar els criteris de presència de la policia local, 
 • cal més implicació directa de l'alcalde en alguns casos
 • cal tenir més en consideració les necessitats de les persones invidents i amb altres discapacitats,
I també hi va haver la queixa, presentada per dues veïnes de la plaça Francesc Macià, sobre les seves vivències com a residents a la plaça, i les seves valoracions sobre l'actuació insuficient de l'ajuntament en relació als bars i locals que hi ha a la plaça. Aquest tema va centrar el tram final de la trobada, en què em vaig comprometre a tenir una reunió amb l'AVV per parlar d'aquest tema.


Una sociedad cívica es la que estira del tercer principio republicano, el de la fraternidad. Los cívicos se preocupan por los otros, además de por sí mismos y por las notas de colegio de nuestro hijo, que no es más que una extensión de nosotros mismos. Son ese tipo de personas que calibran sus actos no solo por los beneficios que les generan, sino también por los perjuicios que puede crear en los otros. Por eso, no aparcan en doble fila, pagan sus impuestos, renuncian al aire acondicionado, reciclan los envases, toman el autobús o el tranvía y no aceptan una factura sin IVA. Diría que sin civismo no hay sociedad.

Doncs això és el que crec que ens hem de proposar. I avançar per aquest camí, el de la ciutadania conscient, el de la fraternitat volguda, el del respecte al que compartim com a criteri bàsic per conviure en els espais que són de tothom. Insisteixo: ciutadania conscient, fraternitat volguda, respecte. I no només quan parlem de convivència: els més incívics, des de tota mena de perspectiva, no fan soroll de nit als bars o als parcs, sinó que ens roben impunement quan especulen o s'enriqueixen il·lícitament des de les seves impolutes i gens sorolloses estances.