dijous, 21 de novembre de 2013

"Pressupost, IBI, polítiques socials i millora de l'espai públic". Editorial del Butlletí 450, de novembre de 2013.

La portada d’aquest Butlletí mostra clarament la voluntat de tot el consistori: que cap infant (malgrat la rebaixa de les aportacions d’altres administracions en beques menjador) es quedi sense poder dinar a l’escola o l’institut, i, més en general, que les famílies més castigades per l’atur de llarga durada, per la pobresa, tinguin l’Ajuntament al seu costat.

El pressupost marca les prioritats i compromet les actuacions del govern. I el que es veu a la portada és la prioritat principal del pressupost de l’any 2014: el reforç de les polítiques socials municipals en ocupació, serveis socials, gent gran i educació. Sobretot en ocupació: el pressupost conté una partida inicial de 300.000 € per a plans i polítiques d’ocupació, que es complementaran amb altres partides i amb aportacions de l’Àrea Metropolitana, fins arribar pràcticament a un milió d’euros per al rellançament de l’activitat econòmica i l’ocupació a Sant Feliu.

Al costat de les polítiques socials, el pressupost prioritza la millora de l’espai públic: un nivell alt de qualitat en parcs, places i carrers a tots els barris de Sant Feliu. Això serà possible amb un reforç a les inversions de proximitat: supressió de barreres arquitectòniques, millores en senyalització i enllumenat, reposició d’arbrat, col·locació de bancs, millores en voreres i paviments, etc. Moltes petites actuacions, acordades en les regidories de barri i amb les associacions de veïns.

Polítiques socials i inversions de proximitat requereixen capacitat econòmica i capacitat legal per poder-les dissenyar i executar. Pel que fa al finançament, la part principal dels ingressos municipals és l’IBI. En el 2014, la major part de rebuts pujaran entre un 0% i un 1%, i es complirà així el que vam acordar en l’acord de govern que avui dirigeix la nostra ciutat: en el conjunt del mandat, l’increment del rebut de l’IBI serà lleugerament inferior a l’increment del cost de la vida. Crec important remarcar que els compromisos es fan per complir-los i aquest compromís el complirem.

Em preocupa més que puguem mantenir la capacitat legal per poder treballar, com deia, en ocupació, serveis socials o educació. Em preocupen les reformes que, venint del Congrés o del Parlament, poden limitar les competències dels ajuntaments en aquests camps. Seria com retirar la darrera xarxa de protecció que tenen les persones i famílies més vulnerables. I contra això, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat serà tan actiu i bel·ligerant com sigui possible: perquè volem continuar sent una ciutat que mira endavant, però sense deixar ningú enrere.