dijous, 18 d’abril de 2013

Primers vint anys de la Biblioteca: que siguin molts més!!!


Poques coses a afegir a l'article que el nostre company i regidor de Cultura, Manel Martínez, va escriure sobre el 20è aniversari de la Biblioteca Montserrat Roig. Sí, sobretot, afegir-me a la felicitació i l'agraïment als responsables i treballadors i treballadores de la Biblioteca que, en aquests vint anys, han fet possible que sigui l'equipament cultural més important de la nostra ciutat.

Algunes dades que reforcen aquesta afirmació, totes elles referides a 31/12/2012, donat que l'any passat és el darrer any complet del qual extraure'n les xifres més rellevants:
  • la biblioteca va obrir 284 dies, amb un total de 117.829 visites, cosa que significa que una mitjana de 415 persones hi van entrar diàriament.
  • del total de població a 31/12/2012 (43.671 habitants), hi ha 19.361 persones amb carnet d'usuari o usuària de la Biblioteca. És a dir, un 44,33% de la ciutadania!
  • l'any 2012 va batre tots els récords d'activitats: 308!, que inclouen exposicions, hora del conte, conferències, visites escolars, tertúlies literàries, sessions del club de lectura, cursos, tallers i altres activitats.
Hem d'estar d'enhorabona, doncs, per la nostra biblioteca i per la seva aportació impagable a la cultura i a l'educació des de la doble perspectiva individual i col·lectiva, contribuint així d'una manera molt destacada a la cohesió social i a la dinàmica cultural i associativa de Sant Feliu. 20 anys realment fantàstics!

Per celebrar com cal aquests primers 20 anys, hi haurà diferents activitats al llarg de l'any, dels quals la millor manera d'informar-se'n és en el blog de la mateixa biblioteca. Vull destacar-ne dues per la seva immediatesa:

  • Diumenge, 21 d'abril, 18:00: "La biblioteca a l'auditori", al Palau Falguera, amb mostres de poesia, narrativa i música a càrrec de molts i molt bons i diversos usuaris i amics de la Biblioteca. Aquí en podeu consultar el programa.
  • Dijous, 24 d'abril, 19:00, a la mateixa Biblioteca, amb la presentació d'un video sobre els primers vint anys de la nostra biblioteca i diverses activitats commemoratives.
De totes aquestes qüestions vaig parlar al programa "L'alcalde en directe" que mensualment faig a Ràdio Sant Feliu. I també vam parlar, com ho fa en Manel al seu article, de les mateixes instal·lacions de la biblioteca.

Una de les persones assistents va preguntar si teníem la intenció de mantenir la decisió de l'anterior equip de govern respecte a la Nau de les Sedes. Li vaig respondre cordialment que a quina decisió es referia: a la primera, d'implantar-hi la Casa Àsia, a la segona, d'implantar-hi el Museu del Còmic o a la tercera, improvisada i al final del mandat anterior, de traslladar-hi la biblioteca Montserrat Roig. És a dir: vestir un sant per despullar-ne un altre i sense una necessària planificació prèvia i coneguda de la necessitat d'equipaments. D'això en vaig parlar llarg i ample en aquest escrit, de fa tres anys i mig, al meu blog.

Vaig explicar que, ara sí, hem fet un estudi sobre les dotacions i necessitats d'equipaments a la nostra ciutat del qual se n'ha derivat el Pla d'Equipaments 2012-2022, que en aquests moments està en debat en tots els consells de Sant Feliu: d'educació, d'esports, de cultura, de serveis socials, de joves,... En l'anàlisi prèvia d'aquest Pla, elaborada per la Diputació de Barcelona, es determinava que, amb el trasllat de l'Arxiu Comarcal al Mas Lluí, s'arribava a la xifra aconsellada de 0,06m2 per habitant, entorn dels 2.400m2. Per aquesta raó, l'equip de govern hem optat per l'ampliació de la biblioteca en la planta que actualment ocupa l'Arxiu i un replantejament global d'usos i d'instal·lacions a partir d'aquesta ampliació.

Estic convençut que és la millor opció. Des d'un punt de vista de globalitat de ciutat, perquè la utilització futura de la Nau de les Sedes ha de considerar el millor ús possible per a la ciutat i la comarca, en el marc de les necessitats futures d'equipaments a la ciutat i en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, per garantir un ús òptim i d'abast comarcal o metropolità. Des d'un punt de vista de complementarietat de serveis, al costat de la UOC i del mateix Complex de piscines, cosa que permet que molts pares i mares s'acostin a la Biblioteca mentre els seus fills fan cursets o entrenen al Complex. I també des d'un punt de vista econòmic, perquè evita una inversió innecessària per crear un equipament que ja té una bona ubicació i es pot adaptar perfectament a les necessitats de la ciutadania.

Tot plegat fa mirar amb molta esperança els propers 20 anys (i els altres 20 i així successivament!) i posar de relleu, molt de relleu, la presència i la importància dels valors de la Biblioteca Montserrat Roig a la nostra ciutat!