divendres, 22 de febrer de 2013

Resposta a les instàncies presentades a l'Ajuntament en relació a l'IBI de 2013.

Benvolgut senyor, benvolguda senyora,

Li agraeixo, en primer lloc, l’interès per la gestió municipal que mostra la instància que ha presentat recentment sobre l’IBI a Sant Feliu. Li vull explicar les raons que ja vaig exposar als representants de l’associació de veïns.

Pel que fa a la congelació del IBI:
L’Ajuntament ha acordat mantenir el nivell i la qualitat de prestació de serveis a la ciutadania, sense retallar cap despesa bàsica i incrementant la despesa en serveis socials i educació, donat el context actual de crisi. Aquests serveis han de tenir un finançament suficient. Per això, hem adoptat un conjunt de mesures (retallar despesa no bàsica, ajornar inversions, renegociar el conjunt de préstecs de l’Ajuntament,...) entre els quals hi ha la congelació del tipus d’IBI. Això provocarà un increment mitjà del rebut d’entorn d’un 6%, quan l’increment del cost de la vida és d’un 3,6%. Ens mantenim en aquest increment d’IBI, molt poc per sobre de l’increment del cost de la vida i, per tant, desestimem la petició de congelació. Això sí, com vam aprovar al ple de gener, i a petició de l’AVV la Salut, establirem ajuts o facilitats de pagament de l’IBI a les famílies que reuneixin els requisits establerts pels serveis socials municipals.

Pel que fa a la revisió a la baixa dels valors cadastrals:
La darrera revisió cadastral va entrar en vigor l’1 de gener de 2006. D’acord amb la Llei del Cadastre, els valors cadastrals establerts tenen una validesa de 10 anys. La llei també preveu que, si es donen circumstàncies excepcionals, els ajuntaments poden demanar una nova revisió a partir dels cinc anys. Aquestes circumstàncies excepcionals es refereixen a diversos factors urbanístics que a Sant Feliu no es donen. Tenint en compte aquests factors i la legislació vigent, no farem la revisió cadastral en els dos propers anys.

Pel que fa a la informació del que ha de pagar el 2013:
Per poder calcular l’IBI, hem posat a la seva disposició una aplicació al web municipal (www.santfeliu.cat/calculibi) que permet consultar l’import total, el fraccionat i la diferència respecte de l’any 2012.  Si no té Internet, pot tenir un import aproximat incrementant en el 6% al rebut de l’any passat.
Lamento que tingui la percepció que l’Ajuntament sotmet els ciutadans i ciutadanes a un permanent abús en els impostos municipals, tal i com manifesta a la instància. Espero que, tot i que pugui no compartir-les, hagi entès les raons de les decisions que ens hem vist obligats a prendre.
Molt cordialment

Jordi San José Buenaventura,
l'alcalde.


2 comentaris:

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

Hola, Marcial. También con todos mis respetos. Creo que la respuesta a la instancia aborda y responde todo lo que en ella se plantea: me gustaría que me concretaras en qué no es aclaratoria. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con la explicación dada: habrá que seguir explicando, en ese caso, hasta considerar que la explicación es suficiente, aunque no se comparta. En esa situación, no creo que se pueda deducir, como tú haces, que no hay intención de escuchar a la gente y que el equipo de gobierne no esté legitimado para continuar gobernando.

Marcial Martín Caballero ha dit...

Una vez leida la respuesta, con todos mis respetos señor alcalde, en absoluto tiena nada que ver con lo que se reclama en la instancia, en absoluto es aclaratoria. En cuanto a la posibilidad de que legalmente se puede solicitar cada cinco años a instancias superiores la revisión catastral, ¿Porque no lo ha puesto en practica?. Acaso no es suficiente motivo la obligación de solicitar dicha revisión por parte del Ayuntamiento, el que la vivienda en los ultimos siete años haya bajado su valor el 50% de aquel que en su dia se tomo como referencia para aplicar los valores catastrales en 2005. Si a estas cosas se le quiere hacer caso omiso y no quererlas entender desde la vertiente de la justicia social. Me vere en la obligación de no dar respuesta a ninguno de los comentarios que se realicen desde la administración, porque entendere que hay una manifiesta intención de no escuchar la voluntad del pueblo y bajo esta premisa entendere de que este equipo de gobierno no esta legitimado para continuar gobernando, esta, nuestra población.